main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
albispina
(pozri - nigricans_s) (pozri - albispina_s)
  • Rebutia albispina (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 1997 / Rod Rebutia: 29: 1997 /
IPNI (IK) - Šída -- Rod Rebutia: 29 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/alb4.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 36. Nigricans, sp.132.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 4. Digitorebutia, series 11. Nigricans, species 3.

cat.:
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. nigricans;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia nigricans albispina;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.86a., A. nigricans (Wessn.) Mosti & Papini subsp. albispina (Rausch) Mosti & Papini 2011;

bas.: Lobivia nigricans Wessn. var. albispina Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.142, 1986 (pub.1987)
IPNI (IK) - var. albispina Rausch -- Lobivia 85: 142, 100. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 771
nom.: lat. albispina - bielotrná
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/alb4.htm & Rod Rebutia, p.29, 1997)
 Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia nigricans;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/alb4.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

syn.1.: Mediolobivia nigricans var. albispina.....(hort. sensu Rausch 86)

pub.: hort (pozri - colls., RH, ZJ,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Edginton: Edgn 2000 R (M. nigricans v. albispina; orig. SS - WR 771);
merc. Fischer: LF 2007 S-84ME (M. nigricans v. albispina ZJ, Piedra Molino);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. nigricans v. albispina);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. nigricans v. albispina Jo 198);  RH 2009/10, 2010/11 S (M. nigricans v. albispina RH 1226, Cuesta de Obispo, 2900m);
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12871 (M. nigricans v. albispina);

Digitorebutia nigricans var. albispina.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia, (pozri = colls., RW 206)

Rebutia nigricans var. albispina (Rausch) Mosti 2000

comb.: S. Mosti, Cactus & Co, #, 1999 ? 2000 / Cactus & Co., 4 (1): 44 (2000): /
IPNI (IK) - R. nigricans (Wessner) Pilbeam var. albispina (Rausch) Mosti -- in Cactus & Co., 4(1): 44 (2000):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. nigricans;
foto 1.: Tomasz Blaczkowski et al. in page "Argentyna od 1. do 29. stycznia 2009r." www.lobivia.pl/argentyna_2009
(Rebutia senilis TB 383.2, Escoipe, Salta, Arg., 2872m)... V prilohe Blaczkowski @/ TB383_2_Rebutia_nigricans_v_albispina.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite. Bez kvetu.

syn.2.: Aylostera nigricans (Wessner) Mosti & Papini subsp. albispina (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2782. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia nigricans Wessner var. albispina Rausch, Lobivia 85: 142, 98, 100. 1986.
typ.: Argentina. Salta, Escoipe (Cuesta de Obispo), 2700 m, s.d. Rausch 771 (holotype, ZSS).

syn.3.: Rebutia nigricans 'albispina'.....(Pilbeam )

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena albispina

colls. Rausch: WR 771 (typ);
colls. Lau: L 541a (spec. (costata ?) - nigricans var. albispina ?);
colls. Winberg: MN 82 (nigricans - albispina?);
colls. Joschko: J 198;
colls. Hillmann: RH 1226;
colls. Wahl: RW 206;
colls. A.Wessner: AW 36;
colls. Janeba: ZJ #;
colls. Bates: BB 973.03;
colls. Blaczkowski: TB 383.2;


collp.:

 top of page