return to the main list
albispina_s

Výskyt mena albispina:

nom.: [albispína], podľa charakteru otrnenia, lat. albispina - bielotrná
adnot.: vzhľadom na existenciu viacerých mien obsahujúcich popisné "albispina", je potrebné očakávať pri ich výskytoch častú viacnačnosť.

REB AYL DIG SET
  • Cylindrorebutia einsteinii var. albispina......(pozri - RW 88,)
  • Mediolobivia albispina Fric n. n. = ? R. aureiflora......(hort. F & P, mix. ident.?, pozri - albispina / pozri - aureiflora / pozri - Frič 070)
  • Mediolobivia aureiflora var. albispina Backbg. n. n. = R. aureiflora......(hort. F & P, pozri - aureiflora)

SUL WEI
  • Weingartia pruinosa var. albispina.....(pozri - KK 1513, ident.? mix.num.?, pozri - pruinosa / KK 1513 = Parodia sucrensis v. flavida Knize n. n.);
 
albispina
(pozri - albispina_s) (pozri - nivea_s) (pozri - nivosa_s)
Aylostera albispina.....(hort. ambig.)

adnot.: Viacznačné meno v rozsahu skupiny albispina_s, zahrňujúc druhy patriace ku sectio Aylostera. Meno zaznamenané v katalógu debrecínskeho klubu. Z Ayloster sú známe albispiny - pseudodeminuta f. albispina (albiseta), fiebrigii f.,v. albispina (Lodé, Hillmann) a fulviseta v. albispina Rausch n. n. Fulviseta je v tomto zozname vedená, teda s veľkou pravdepodobnosťou išlo o formu fiebrigii alebo možno tiež pseudodeminuta f..
merc. Debrecen: DKE 98 S-67 (A. albispina); SGC 2000 R-61539 (A. albispina);

Rebutia albispina.....(hort. ambig.)

adnot.: Viacznačné meno v rozsahu celej horeuvedenej skupiny albispina_s.
V katalógu J. Kúdela 2000 striktné delenie podľa Backeberga na Aylostera, Mediolobivia a Rebutia, avšak s množstvom skomolenín a preklepov. Možná viacznačnosť mena s Rebutia albispina (Rausch) Šída, zo série Nigricans. Možná forma pseudodeminuta (albiseta). V publikácii O. Šída, Rod Rebutia 1997 bolo totiž na strane 48. uvedené chybné meno R. pseudodeminuta v. albispina pre formu albiseta. Možné tiež hort. meno pre biele formy fiebrigii (albispina, nivea, nivosa), najpravdepodobnejšie však podľa katalógu ide o senilis, minuscula, alebo podobné bielotrné zo sectio Rebutia s červeným kvetom.
merc. Kúdela: Kud 2000 R (Rebutia albispina) Kv. červ.;

 top of page