main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
candiae
(xanthoantha)

(candiae albispina, candidae KK)

(pozri - albispina_s) (pozri - candiae_s) (pozri - arenacea_s) (pozri - glomeriseta_s)
  • Rebutia candiae Cárdenas 1961
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 22: 112, 1961 / Cactus and Succulent Journal [U.S.] 33: 112, f. 69, 70, 1961 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 33: 112, fig. 1961
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 33: 112. 1961
nom.: [kandié], podľa mena Candia ?
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. candiae Card. = Sulcorebutia candiae (Card.) Buin. & Don."
Atlas kaktusů III, p.72, 1988 (dat. descr. typ.);
typ.: Cárd. 5531 / coll: M. Cárdenas /
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1961)
foto 2.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. candiae);.....V prilohe - jnotias @/ 293651335LPfuoI_ph.jpg
Comment.: forma s tmavým otrnením (pozri - FR 774a)
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
  • Rebutia (S.) candiae (Buin. & Don. 1963)
  • Rebutia (W.) candiae (Brandt 1977 ? 1978)
  • Rebutia (S.) candiae v. candiae (#, sensu Augustin & Gertel & Hentzschel 2000)
  • Rebutia (S.) arenacea v. candiae (Gertel & de Vries 2006)
  • Rebutia (S.) arenacea ssp. arenacea v. candiae (#, sensu Fritz & Gertel & de Vries 2006)
  • Rebutia (W.) arenacea v. candiae (Augustin & Hentzschel 2008)
  • Rebutia (S.) xanthoantha (Backeberg 1966)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: Rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v bot. systéme sú R. candiae, S. candiae (v. candiae) a S. xanthoantha synonymami (=) uznaného druhu Rebutia arenacea Cárd. 1951 (spec. 3) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - R. candiae a R. menesesii sú synonymá druhu Rebutia glomeriseta Cárd. 1951;


  • Sulcorebutia candiae (Cárd.) Buin. et Don. 1963
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde (CH), 7/8: 96, 1963
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 104. 1963
IPNI (IK) - Buining & Donald -- Sukkulentenkunde vii-viii. 104 (1963).
IPNI (GCI) - Buining & Brederoo -- # pub.?
adnot.: K. Kníže, Index 2005 - pre nálezy Sulcorebutia KK 1031 a KK 1155 naďalej používa meno "candidae Cárd." (pozri - syn.);
sign.: J. Ullmann, Atlas kaktusů p.72, 1988 - okv. lístky žlté - variabilita v sýtosti farby otrnenia, ktoré je hrebeňovite usporiadané priľahnuté, žltkasté. V kultúre variabilita aj vo vyfarbení epidermis a otrnenia, ktoré sú niekedy svetlejšie (hort. albispina);
foto 1.: Karel Crkal, Atlas kaktusů p.72, 1988 -
(S. candiae; S. Ludvík);.....V prílohe - Atlas_s @/ Candida.jpg
foto 2.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. candiae);..... V prilohe - Rektorik @/ candiae.jpg
Comment.:
foto 3., 4., 5.: in Cactus Love, 2006 -  www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. candiaea (Card.) Buin. et Don.);.....V prilohe - Cactus_Love @/, @/, @/
foto 3., 4.: S. Čigrin in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. candiae (Card.) Buin. et Don.) 4857, 4858;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 4857.jpg, @/ 4858.jpg
Comment.: tmavé telo, k telu skrútené žlté tŕne, žltý kvet, nitky, červenkasté šupiny
foto 5.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 177 > find items);
(S. candiae (Card.) Buin. et Don., WR 245) 3003;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3003.jpg
Comment.: tmavé telo, k telu a bokom skrútené žlté husté tŕne, silnejšie mierne odstávajúce, tmavožltý kvet, zlenohnedé šupiny - orig. Plapp;
foto 6.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, S >> find item - al)
(S. candiae);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_candiae___.jpg
foto 6.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > candiae)
(S. candiae) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_candiae___.jpg
foto 6.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > candiae)
(S. candiae) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_candiae___.jpg
Comment.:
foto 7.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 2 >> find item - al)
(S. candiae KAS 28);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat
foto 8.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. candiae);.....V prilohe - Snowarski @/ 070611-8401.jpg
foto 8.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. candiae);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 9.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(S. markusii HS 64);.....V prilohe - Snowarski @/ 070611-8396.jpg
Comment.: ?, non markusii, non HS 64;  = candiae
foto 10.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2007-2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item al);
(S. candiae) 4668;.....V prilohe - Kiev @/ candiae.jpg
foto 10.: A. A. Burenkov in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. arenacea; Burenkov) 3982;.....V prilohe - Kiev16 @/ candiae.jpg
Comment.: typický žltý kvet, hnedé odstávajúce riedke otrnenie, tmavé takmer čierne telo
foto 11.: Jevgenij Kačalin in Cactus Kiev, 2007-2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item)
(S. candiae) 4701;.....V prilohe - Kiev @/ Sulcorebutia candiae1.jpg
foto 11.: J. Kačalin in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. arenacea; Kačalin) 3952;.....V prilohe - Kiev16 @/ Sulcorebutia_candiae1.jpg
Comment.: typický žltý kvet, žlté k telu pritlačené husté otrnenie, tmavé telo
foto 12.: Pavel Klouda, Sukulentní svět, 2008 - www.pavko.cz/c/r_cacti.htm (fotogaléria R-S >> find item - al)
(S. candiae);..... V prílohe - Klouda @/ sul_can1.jpg
Comment.:
foto 13.: Anne Onime, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos S >> find item - al)
(S. candiae; Y. Cochard) 741;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 741.jpg
foto 13.: A. Onime, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. candiae; Y. Cochard) 741;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 741.jpg
Comment.: typická, (bez kvetu)
foto 14.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 1 >> find item - al)
(S. candiae);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_candiae.jpg
Comment.: habitat - žltý kvet, žltkasté otrnenie
foto 15.: Jan Carius in KakteenWeb.de, 2008 - www.kakteenweb.de (Galerie - Sulcorebutia >>)
(S. candiae);.....V prilohe - Carius @/
foto 16.: Gert Monska, 2008 - www.kakteen-bautzen.de (Kakteen Rhipsalis-Sulcorebutia - find item)
(S. candiae);..... V prílohe - Bautzen_S @/ 34.jpg
Comment.: ??, non candiae; rastlina z príbuzenstva S. mentosa. V roku 2011 identifikácia neopravená, snímok iba presunutý pod S. arenacea v. candiae (tam)
foto 17.: "author" in Lakerveld, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu
(S. candiae);.....V prilohe - Lakerveld9 @/
foto 18.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. candiae WR 707);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: ? (pozri - WR 607 ?, candiae kamiensis muschii)
foto 19., 20., 20a.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010-2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. candiae);.....V prilohe - Milt @/ sulc_candiae.jpg, @/ Sulcorebutia_candiae.jpg, @/ Sulcorebutia_candiae1.jpg
Comment.:
merc. Stenasa GC:  SGC 2000 R-62222, R-62356 (S. candiae);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 S-2188 (S. candiae);  U 2006 S-5470 (S. candiae Orig.-Mat.Cardenas 1963);
merc. Bercht: LB 2008 S 3848 (sul candiae VS 0393 Santa Rosa 2780 m);  LB 2008 S 3849 (sul candiae WR 0245);
merc. Chrudim: ChK 2009p5293.00-01 (S. candiae);  ChK 2009p5293.06 (S. candiae MC 5531);  ChK 2009p5293.20 (S. candiae WR 707, tmavá forma) > WR 607 ? kamiensis muschii;
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. candiae WR 245);
merc. Eden-Plants: E-P 2009-12862 (S. candiae);
merc. Fischer: LF 2010 S-82SR, LF 2011 S-82SR (S. candie L 963);  LF 2010 S-84SR, LF 2011 S-84SR (S. candie WR 245);
  • Sulcorebutia candiae (Cárd.) var. candiae
add.stat.: #, 2000 (použité v systéme Sulcorebutia - Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 in Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bol. Anden, 6.2000, "candiae var. candiae")
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. candiae a variety candiae, kamiensis)
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 -> text, foto;

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Pilbeam, 1985 - prehodnotil S. xanthoantha ako synoymum ku S. candiae;
Ullmann, 1988 - Druhy s veľkou podobnosťou (voči S. candiae) - S. arenacea a S. xanthoantha. Prvá z veľmi blízkej lokality (candiae), u druhej (xanthoantha) je nálezisko neznáme;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. candiae (Card.) Buin. & Don. v zozname alternatívnych mien pre R. candiae Card.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. candiae s var. candiae a var. kamiensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
Fritz, Gertel, de Vries, 2006 - v systéme Sulcorebutia Backeb. je S. arenacea uznaný druh a poddruh s varietami S. arenacea ssp. arenacea v. arenacea, S. arenacea ssp. arenacea v. candiae, S. arenacea ssp. arenacea v. menesesii a S. arenacea ssp. arenacea v. kamiensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. arenacea v skupine Sulcorebutia, so štyrmi varietami var. arenacea, var. candiae, var. kamiensis a var. menesesii;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia arenacea - glomeriseta;

syn.1.: Sulcorebutia candiae (Cárd.) Backeb. 1966 comb. abort.

comb.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p. 414, 1966
IPNI (IK) - Kakteenlex. 414 (1966).
adnot.: Backbg., KL 1966 - Sulcorebutia candiae (Card.) Backbg. n. comb. (Rebutia candiae Card., C. & S. J. (US), 33: 4, 112. 1961) nadbytočná komb.;
sign.: Backbg., Kakteenlexikon, p.414, 1966 -> text -> Bolívia (Ayopaya, pri Tiquirpaya, 2800m);
foto 1.: Schattat in Backeberg, Kakteenlexikon, p.709, obr.398, 1966
(S. candiae (Card.) Backbg.);

syn.2.: Weingartia candiae (Cárd.) Brandt 1977 ? 1978

comb.: F. H. Brandt, #  / Kakt. Orchid. Rundschau, 1978 (5): 95, without basionym ref., 1978 /
IPNI (GCI) - W. candiae (Cárd.) F.H.Brandt -- Kakteen Orch. Rundschau 1977: 69.
IPNI (IK) - W. candia (Cárd.) F.H.Brandt -- in Kakt. Orchid. Rundschau, 1977(5): 69 (1977).
IPNI (IK) - W. candia (Cárd.) F.H.Brandt -- in Kakt. Orchid. Rundschau, 1978(5): 95 (1978), without basionym ref.
adnot.: tax. - gen. Weingartia, subg. Sulcorebutia;  www.kakteenweb.de - (W. candiae (F. H. Brandt 1977);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia arenacea;

syn.3.: Sulcorebutia arenacea var. candiae (Cárd.) Gertel & J. de Vries 2006

comb.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2006
IPNI - Cactus & Co. 10(1): 41. 2006 [Mar 2006]
adnot.: (pozri - colls., FR, WR, L,) de Vries, 2009
sign.: (kolekcia VZ) - otrnenie od takmer bieleho (albispina), cez žlté až po tmavé žltohnedé (napr. FR 774a);
foto 1.- 4.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be(gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 1.- 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. candiae);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 11.png, ..., 14.png
foto 1.- 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/candiae.html (Sulcorebutia > candiae > S. arenacea ssp. arenacea v. candiae)
(S. arenacea v. candiae);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 11.jpg, ...,14.jpg
Comment.: formy variety s rôznou silou a hustotou otrnenia (pozri rozsah popisu HS 30)
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. candiae HJ 941);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 9.png, @/ Presse-papiers 10.png
foto 7a., 7b., 7c.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/candiae.html
(S. arenacea v. candiae HJ 941);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6801.JPG, @/ IMG_6803.JPG, @/ IMG_6804.JPG
Comment.: forma - voči hnedotrnej HJ 939 svetlejšie žlté otrnenie
foto 8.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. arenacea v candiae);..... V prílohe - Monska11_S @/ 4_slideshow.jpg
foto 8.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. arenacea v candiae) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia arenacea v candiae.jpg
Comment.: ??, non candiae. Rastlina zo širšieho príbuzenstva S. mentosa
foto 9., 9a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/candiae.html (Sulcorebutia > candiae > S. arenacea ssp. arenacea v. candiae)
(S. arenacea v. candiae HJ 939);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6239.JPG, @/ IMG_6240.JPG
foto 9b., 9c., 9d.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/candiae.html
(S. arenacea v. candiae HJ 939);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5889, IMG_5891, IMG_5892.JPG
Comment.: forma - voči žltotrnej HJ 941 tmavšie hnedé otrnenie
foto 10., 10a, 10b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/candiae.html (Sulcorebutia > candiae > S. arenacea ssp. arenacea v. candiae)
(S. arenacea v. candiae Lau 963);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6239.JPG, @/ IMG_6240.JPG
foto 10c., 10d., 10e.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/candiae.html
(S. arenacea v. candiae Lau 963);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6411.JPG, @/ IMG_6414.JP, IMG_6416
Comment.: forma - husté krátke žltohnedé otrnenie (na temen žlté) tmavozelené telo
foto 11., 11a, 11b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/candiae.html (Sulcorebutia > candiae > S. arenacea ssp. arenacea v. candiae)
(S. arenacea v. candiae MC 5531);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6239.JPG, @/ IMG_6240.JPG
foto 11c., 11d., 11e.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/candiae.html
(S. arenacea v. candiae MC 5531);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_0608.JPG, @/ IMG_0609.JPG, IMG_0611.JPG
Comment.: typforma - riedke krátke žltkasté otrnenie, tmavozelené telo
foto 12a., 12b., 12c., 13.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/candiae.html
(S. arenacea v. candiae VZ 608);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_0215.JPG, @/ IMG_0216.JPG, IMG_0217.JPG, IMG_2285.JPG
Comment.: forma - dlhe žltkasté otrnenie zakryvajuce temeno, tmavozelené telo

Sulcorebutia arenacea subsp. arenacea var. candiae (Cárd.) # 2006

add.stat.: (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. arenacea ssp. arenacea, S. arenacea v. candiae)


foto 1.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/candiae.html (Sulcorebutia > candiae > S. arenacea ssp. arenacea v. candiae)
(S. arenacea v. candiae);
Comment.: *použité v galérii (tam) podľa členenia Fritz, Gertel, de Vries s poddruhom ssp. arenacea a varietami arenacea, candiae, menesesii a kamiensis;

syn.4.: Weingartia arenacea var. candiae (Cárd.) Hentzschel & K. Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Hentzschel & K.Augustin -- Gymnocalycium 21(2): 777. 2008 [May 2008]

syn.5.: Sulcorebutia candiae var. albispina.....(hort.)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. candiae)
adnot.: dat. - Z. Rovšek, Seznam Sulcorebutia, 2006; Zapadá do rozsahu popisu S. xanthoantha Backeb., alebo niektorý z nálezov (colls.), alebo iba obchodné popisné meno s obsahom "candida".
foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. xanthoantha - S. candiae v. albispina);.....V prilohe - Snowarski @/ 060602-7724.jpg
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. candiae v. albispina);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
foto 3., 4.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. candiae (white spines form));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 15.png, @/ Presse-papiers 16.png
foto 4., 5.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/candiae.html (Sulcorebutia > candiae > S. arenacea ssp. arenacea v. candiae)
(S. arenacea v. candiae (white spines form));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 16.jpg, @/ IMG_6251.JPG
Comment.: albispina sensu de Vries resp. candiae v. albispina hort.
merc.:

syn.6.: Sulcorebutia xanthoantha Backeberg 1966 inval.

descr.: C. Backeberg, Das Kakteenlexikon, p.418, 1966
IPNI (GCI) - Kakteenlexikon 418. 1966
IPNI (IK) - Kakteenlex. 418 (1966).
typ.: / sine loc. - Bolivien (FR 774 ?) /
adnot.: Pilbeam, 1985 (dat.) - synonymum S. candiae;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bol. Anden, 6.2000 - "= candiae var. candiae";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
nom.: [ksantcho-antcha], lat., gr. xanthoanthus - žltokvetý
sign.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.418, 1966 -> latin. diagnóza, text, foto (Abb.406) -> Bolivia (FR 774 ?);
foto 1.:  (orig. pub. descr. 1966) - Kilian, in Backeberg, Das Kakteenlexikon, p.418, obr.406, 1966
(S. xanthoantha Backbg.);
foto 2.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. xanthoantha);.....V prilohe - Milt @/ sulc_xanthoantha.jpg
Comment.:
foto 3.: KKO in Kaktusy Těšínska, 17.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. xanthocantha) 100_0706;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0706.jpg
Comment.:
foto 4.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. xanthoantha);.....V prilohe - Monska_S @/ 81.jpg
foto 4.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. arenacea v candiae (xanthoantha));..... V prílohe - Monska11_S @/ 3_slideshow.jpg
foto 4.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. arenacea v candiae (xanthoantha)) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia arenacea v candiae (xanthoantha).jpg
Comment.: ?, kvet žltý, otrnenie žltkasté odstávajúce - forma? = S. arenacea v. candiae so žltým rovnym odstávajúcim otrnením? napr. aff. FR 774a. S. xanthoantha by mala byť žlto a krátkotrná forma s kvetom s okrúhlymi okv. lístkami
foto 5., 6.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. candiae (short sp. - sometimes called S. xanthoantha));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 17.png, @/ Presse-papiers 18.png
foto 5., 6., 7., 7a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/candiae.html (Sulcorebutia > candiae > S. arenacea ssp. arenacea v. candiae)
foto 5., 6., 7., 7a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/candiae.html
(S. arenacea v. candiae (short sp. - sometimes called S. xanthoantha));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 17.jpg, @/ Presse-papiers 18.jpg, @/ IMG_6245.JPG, @/ IMG_6249.JPG
Comment.:
merc.: (pozri - colls. candiae)

syn.?.: Sulcorebutia candidae.....(Kníže)

pub.: K. Kníže,  mut. candiae?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. candiae?)
adnot.: K. Knížeho podobne znejúce meno ale s odlišným významom v zozname fy. Kaktus Kníže (KK 1031, KK 1155 - S. candidae Cárd.) a v katalógu semien Saniter 1995;
V databáze R. Martina, FND (stav 2007) je u čísel KK 1031, KK 1155 pripojené meno S. candida, čo je pravdepodobne orig. meno neskôr upravené v zozname KK na S. candidae Cárd..
nom.: [kandidé] ženské meno Candida? Náhrada, oprava mena Candia? Možný tiež lat. význam "candidus" čo by ale muselo znamenať niečo belostné v popise (premenlivé otrnenie), napr. pozri - S. candiae v. albispina, čo by aj zodpovedalo jednému zaznamenanému extrému otrnenia u S. candiae / xanthoantha.
foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(S. Candidae);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-sulcorebutia_candidae.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Sulcorebutia >> find item - al)
(S. Candidae) detail
Comment.: iba podľa mena by mohlo ísť o jeden z Knížeho nálezov KK 1031 alebo KK 1155 (pozri colls.). Rastlina na snímku kvetom zodpovedá viac S. candiae v. kamiensis resp. muschii - tmavožltý kvet s červenkastými tónmi na rúrke a koncoch okv. lístkov. Telo a žltohnedé riedke otrnenie zapadajú do rozsahu candiae - kamiensis.
merc. Saniter: SA 1995 S (S. candidae) IS, > KK ident;
merc. Wessner: AWK 2007 S-00848, AWK 2009 S (S. candidae) > KK ident;

colls. Cárdenas: Cárd. 5531 (typ, MC 5531);
colls. Ritter: FR 774 (Backeberg xanthoantha typ?), FR 774a (f.);
colls. Rausch: WR 245, WR 607 (candiae kamiensis muschii);
colls. Lau: L 963;
colls. Kníže: KK 1031 (candida, candidae - candiae f.?), KK 1155 (candida v., candidae - candiae f.?);
colls. Swoboda: HS 29;
colls. Jucker: HJ 939, HJ 941;
colls. Hillmann: RH 12, RH 689, RH 690;
colls. De Vries: VZ 608;
colls. Bates: BB 1146.01, BB 1146a.03;
colls. Heřtus: PHA 733;
colls. Slaba: SL 86/99;
colls. Šorma: VS 393, VS 394, VS 628;
colls. Odehnal: JO 693, JO 694, JO 895.01;
colls. Horáček: LH 1493 (mix. num. LH 1393, horacekii), LH 1393;
colls. Kasperski: KAS 28;
colls. Fischer: LF 391;


collp.:

candidae
(pozri - candiae?) (pozri - KK 1031) (pozri - KK 1155)

Sulcorebutia candidae Card......(Kníže)

adnot.: K. Knížeho podobne znejúce meno ale s odlišným významom  a možno aj identitou (forma?) v zoname fy. Kaktus Kníže

candida
(pozri - candiae) (pozri - KK 1031) (pozri - KK 1155)

Sulcorebutia candida.....(KK, dat. R. Martin FND)

adnot.: K. Knížeho podobne znejúce meno ale s odlišným významom  a možno aj identitou (forma?) v databáze R. Martina, FND, stav 2007 (KK 1031, KK 1155 - S. candida). Neskôr upravené na "candidae Card."

candiaea
(pozri - candiae)

Sulcorebutia candiaea.....(mut.)

adnot.: zmenené meno (pokus o gram. opravu?) v zozname Sulcorebutia (Cactus Love, 2006)

candie
(pozri - candiae)

Sulcorebutia candie.....(mut.)

adnot.: fonetická mutácia mena v katalogu Sulcorebutia (Fischer, 2009/10)

candia
(pozri - candiae)

Sulcorebutia candia (Card.) F.H.Brandt.....(mut.)

adnot.: fonetická mutácia lat. mena v databáze IPNI (zdroj IK, stav. 9. 2010)

xanthocantha
(pozri - xanthoantha / candiae)

Sulcorebutia xanthocantha.....(mut.)

adnot.: zmenené meno (úmysel? preklep?) s odlišným významom, avšak zodpovedajúce charakteristike žltootrnenej formy S. candiae, uvedené vo fotogalérii Sulcorebutia 2007 na stránke kko.czechian.net/fotogal7.html (Kaktusy Těšínska 2007)

 top of page