main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
muschii
(pozri - menesesii_s) (pozri - arenacea_s) (pozri - candiae_s) (pozri - kamiensis)
  • Rebutia (S.) muschii (Vasquez 1974)
  • Rebutia (W.) muschii (Brandt 1979)
  • Rebutia (S.) menesesii v. muschii (Donald, Buin. & Don. 1986)
  • Rebutia (S.) candiae v. kamiensis 'muschii' (hort. 2003, Winberg)
  • Rebutia (S.) arenacea ssp. muschii (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. (S.) arenacea ssp. muschii);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_arenacea_muschii_05.jpg
Comment.: pozri - menesesii
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. muschii, W. muschii a synonymami (=) uznaného druhu Rebutia arenacea Cárd. 1951 (spec. 3) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie neuvedené. Predpokladane zahrnuté v S. kamiensis (arenacea?, breviflora?, glomeriseta?). R. candiae a R. menesesii sú synonymá druhu Rebutia glomeriseta Cárd. 1951;


  • Sulcorebutia muschii Vasquez 1974
descr.: R. Vasquez, Succulenta, 53: 43, 1974 / Succulenta 53 (3): 43, 1974 /
IPNI (2xGCI) - Succulenta (Netherlands) 53: 43, figs. 1974
IPNI (IK) - in Succulenta, 53(3): 43 (1974).
typ.: RV 562 / coll.: G. Müsch, Cochabamba, Ayopaya, Chicote Grande, # /
nom.: [muší-i], podľa mena objaviteľa, Gerard Müsch, Bolivia. Správny tvar mena mal byť "mueschii" na rozdiel od uvažovania korektorov mena "krugeri (krugerae)" .
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů X, p.43, 1995 - žltý kvet char. typ Weingartia. Existuje aj bielokvetá forma;
W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. muschii") - žlté kvety;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> nom.text.;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1974)
foto 2.: Rudolf Šubík, Atlas kaktusů X, p.43, 1995 ->
(S. muschii WR; Ing. M. Haude);..... V prílohe - Atlas_s @/
foto 3.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. muschii);.....V prilohe - Milt @/ sulcorebu_muschii.jpg
Comment.: =WR 607 (kamiensis)
foto 4., 5..: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find items - al)
(S. muschii);.... V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_muschii.jpg, Marchand @/ Sulcorebutia_muschii_001.jpg
foto 4., 5..: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. muschii) detail;.... V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_muschii.jpg, @/ Sulcorebutia_muschii_001.jpg
Comment.:
foto 6.: Alain Laroze, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos S >> find item - al)
(S. muschii; A. de Barmon) 128;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 128.jpg
foto 6.: A. Laroze, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. muschii; A. de Barmon) 128;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 128.jpg
Comment.:
foto 7.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. muschi);..... V prilohe - Rektorik @/ muschi.jpg
Comment.: zelené guľovité telo, rel. malé belavé areoly, malý žltý kvet, žltkasté riedke odstávajúce otrnenie
foto 8.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. muschii);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_muschii.jpg
Comment.: =
merc. Fischer: LF 2010 S-330SR, LF 2011 S-330SR (S. muschii WR 607) > kamiensis;
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-001865 (S. muschii WR 607) > kamiensis;

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. menesesii v. muschii (Vasq.) Don.. ako návrh alternatívneho mena pre S. muschii Vasq.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia implicitne S. arenacea ssp. arenacea v. menesesii f.;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. arenacea v skupine Sulcorebutia, s štyrmi varietami var. arenacea, var. candiae, var. kamiensis a var. menesesii; >> S. muschii predpokladane zahrnutá v S. arenacea v. menesesii;
J. de Vries, 2009 - S. muschii zahrnutá v S. arenacea v. kamiensis;

syn.1: Weingartia muschii (Vasquez) Brandt 1979

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideen Rundschau, 1: 6, 1979 / Kakt. Orchid. Rundschau 1979 (1): 6, 1979 /
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1979(1): 6 (1979).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia arenacea;
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia menesesii var. muschii (Vasquez) Donald 1986

comb.: J. Donald, Succulenta, 65: 28, 1986 / Succulenta, 65 (10): 208: 1986 /
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Succulenta (Netherlands) 65: 208. 1986
IPNI (IK) - Donald -- in Succulenta, 65(10): 208 (1986):.
adnot.: dat.- zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (comb.: Buining et Donald) ?
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
merc.:

syn.3.: Sulcorebutia candiae var. kamiensis 'muschii'.....(Winberg)

pub.: M. Winberg; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena muschii, resp. aj na členenie komplexu S. candiae (pozri - S. candiae v. kamiensis)
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. candiae v. kamiensis 'muschii' WR 607);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulccardwr.jpg
foto 2.: M. Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2667)
(S. candiae v. kamiensis 'muschii' WR 607);.....V prilohe - #
Comment.: foto #
merc.:

syn.4.: Sulcorebutia arenacea var. kamiensis 'muschii'.....(J. de Vries)

pub.: J. de Vries; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena muschii, resp. aj na členenie komplexu S. arenacea (pozri - variety S. arenacea a S. kamiensis)
foto 1a., 1b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/kamiensis.html
(S. arenacea v. kamiensis);.....V prilohe - BourleauS @/ S muschii 2324.jpg, S muschii 2326.jpg
Comment.:

colls. Müsch - Vasquez: RV 562 (V 562, typ);
colls. Rausch: WR 607 (muschii -> arenacea v. kamiensis);


collp.:

 top of page