return to the main list
arenacea_s

Výskyt mena arenacea:

nom.: [arenacea], lat. arena - piesok, piesčina; arenaceus - piesčitý, pieskom posypaný (vzhľad?, prostredie?)
adnot.:  Jedno z dôležitých mien v širšom ponímaní rodu Rebutia.

SUL
 top of page