return to the main list
Swoboda_s

Heinz Swoboda, Austria [dat. Gamesby 2000], (*1941 +1997) [dat. Eggli, Newton 2004], Fischamend [dat. Augustin 2006]

adnot.: akronym HS.
Novo sa po smrti H. Swobodu objavil v katalogoch rovnaký akronym HS (nositeľ?) s číslami, ktoré nemohli patriť H. Swobodovi, Týka sa to v uvedenom zozname čísel vyšších ako HS 274 [dat. B. Bates, 2010]. Vylúčený nie je ani obyčajný preklep - deformácia čísla v týchto dvoch prípadoch (518, 567).

Nálezy Swoboda (Bolivia, od r. 1982, )
 • HS 1
 • HS 1..........(Sulcorebutia losenickyana) - // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006) // (mix. num., dat. Marchand, augustinii HS 1) mix. num. > pozri - HS 151, HS 152 // // (/5, S. vasqueziana v. losenickyana) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 1a........(Sulcorebutia losenickyana f.) - (dat. Atlas 2004) // - Chuquisaca, Oropeza, Sucre - Ravelo km11 - (dat. R. Martin, Field Number Database, stav 2007) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3150m - (KA 84 = HS 1a, JP 128) - (dat. KA list 2006)
 • HS 2..........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006)
 • HS 3..........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006)
 • HS 4..........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006)
 • HS 5..........(Sulcorebutia spec.) - Sucre - (dat. ChK 2003, 4p) // (S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004)
 • HS 6..........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006) // (/44, S. vasqueziana v. losenickyana) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 7..........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006) // (/5, S. vasqueziana v. losenickyana) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 8..........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006)
 • HS 9..........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006)
 • HS 10........(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. DUBEN 2003, RS3152; dat.ChK 2004p) // (S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // (S. losenyckiana) - (dat. PH 2015 KAKT-003232) // (S. spec. HS 10) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-000580)
 • HS 11........(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. C-H Brno 2001) // (S. losenickyana) - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006)
 • HS 12........(Sulcorebutia losenickyana) - # - (dat. Atlas 2004) // (S. losenickyana) - Sucre - Ravelo, 3400m - (KA 85 = HS 1 - 12, JP 62) - (dat. KA list 2006)
 • HS 12 (a)...(fiebrigii vulpes) - # - (dat. Agocs 2006) > pozri tiež HS 126 (fiebrigii)
 • HS 13........(Sulcorebutia albida) - (dat. Stenasa 2000) // (Rebutia spec. 'Sulcorebutia') - (dat. SeedS 2003) // (S. albissima) - (dat. ChK 2004p) - N Aiquile // S. santiaginensis - (dat. "stabiae", 2007, home-and-garden.webshots.com.) // - Aiquile - Mizque, 2450m - (dat. Bercht 2008) // (/15, /17, /20, /27, /30, S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 14
 • HS 14........(Sulcorebutia mentosa) - (dat. Atlas 1986) // - Mizque - (dat. Augustin & al., 2000) // (/31, S. tiraquensis ssp. totorensis v. totorensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 14a......(Sulcorebutia mentosa) - # - (dat. Atlas 1986) // (Weingartia multispina var.) - Mizque - (dat. Augustin 1997/ Pot 2009)
 • HS 14b......(Sulcorebutia mentosa) - (dat. Atlas 1986) // - Mizque - (dat. Augustin & al., 2000)
 • HS 15........(Sulcorebutia mariana - typ) - (dat. SuccSeed 2003 plant list) // (S. mariana) - Arani - Mizque, 2700m - (KA 48 = HS 15) - (dat. KA list 2006) // (S. mariana) - Cochabamba, Mizque, Mizque - Arani, km17, 2600m - (dat. RM-FND) // - Mizque-Arani, km17, right the road - (dat. Eden-Plants 2009 - No.11415) // (S. tiraquensis ssp. mariana v. australis).....(hort., dat. Bourleau 2014, 2020)
 • HS 16........(Sulcorebutia mariana Form) - Arani - Mizque, 3200m - (KA 44a = HS 16, JP 232) - (dat. KA list 2006) // (S. mariana var. prantneri) - (dat. SuccSeed 2006) // (S. steinbachii var. australis, červený kvet so žltým stredom, vonk. okv. lístky s červeným okrajom) - # - (dat. Kuehhas, 2008)
 • HS 17........(S. spec.)
 • HS 17a......(S. spec.)
 • HS 18........(S. steinbachii) - road Mizque - Arani, km52, rigt the road, 3300m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9238) // (/1, /6, /36, /52, /54, /72, /82 - S. steinbachii v. steinbachii f.) - # - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (S. spec. Ayapampa) - (dat. Lakerveld 2009) // (S. spec.) - Rodeo - (dat. Fischer katalog 2010 S-424SR) // (/36, /82, S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 19........(Sulcorebutia tiraquensis) - Lopez Mendoza, 3200m - (KA 29 = HS 19, JP 23) - (dat. KA list 2006) // (S.tiraquensis) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • HS 19a......(Sulcorebutia tiraquensis) - Monte Puncu, 3000m - (KA 29a = HS 19a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 19b......(Sulcorebutia tiraquensis) - Monte Puncu, # - (dat. RM-FND 2011)
 • HS 20........(Sulcorebutia oenantha) - Cochabamba, Epizana, # - (dat. RM-FND) // (S. oenantha v. Epizana) - (dat. Lakerveld 2009) // (S. tiraquensis) - road Epizana - Totora, at the crossing - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9232) // (S. spec.) - Epizana - (dat. Fischer katalog 2010 S-418SR) // (S. purpurea) - (dat. Fischer katalog 2011/12)
 • HS 20a......(Sulcorebutia oenantha) - Cochabamba, Epizana, # - (dat. RM-FND)
 • HS 21........(Sulcorebutia oenantha) - S Totora // S. oenantha f. - (dat, ChK 2003p) // - 1982, Cochabamba, S Totora 3km, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. oenantha) - S Totora, 2800m - (KA 19a = HS 21/21a, JP 14) - (dat. KA list 2006) // (S. oenantha) - S Totora, 2800m - (KA 151 = HS 21/21a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 21a......(Sulcorebutia oenantha) - 1983, Cochabamba, 3km pred Totora, # - (dat. RM-FND) // (S. oenantha) - S Totora, 2800m - (KA 19a = HS 21/21a, JP 14) - (dat. KA list 2006) // (S. oenantha) - S Totora, 2800m - (KA 151 = HS 21/21a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 22........(Sulcorebutia oenantha) - 1982, Cochabamba, Totora - Mizque km 10, 2800m - (dat. RM-FND / dat. Eden-Plants 2009 - No.9222)
 • HS 23
 • HS 23........(Sulcorebutia pampagrandensis) - (dat. Atlas, ) // - Cochabamba, Totora - Mizque km 14, # - (dat. RM-FND) // (S. oenantha v. pampagrandensis) - S Totora, 2580m - (KA 19 = HS 23, JP 13) - (dat. KA list 2006) // (S. oenantha v. pampagrandensis) - road Totora - Aiquile, km14, right of road, stony hill - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9223) // (S. tiraquensis ssp. totorensis v. oenantha) - (dat. Bourleau 2014)
 • HS 23a......(
 • HS 24........(Sulcorebutia albissima) - # - (Stenasa 2000, Atlas 2003) // (S. albissima) - W Aiquile, 2450m - (KA 169 = HS 24) - (dat. KA list 2006) // (S. albissima) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-000448) // (S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 25
 • HS 25........(Sulcorebutia purpurea) - (dat. KK Dv.Kr. 2002) // (S. santiaginiensis) - W Aiquile, 3200m - (KA 172 = HS 25) - (dat. KA list 2006) // (S. santiaginiensis) - Reika Pampa - (dat. "demir165" - home-and-garden.webshots.com, 2007) // - Cochabamba, Aiquile - Santiago, 3200m - (dat. RM-FND) // // (S. santiaginiensis) - 1km on Rd. Cuesta de Santiago - Novillero, turnoff left after 24km, highest point, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9965) // (S. purpurea v.) - (dat. Lakerveld 2009) // (S. purpurea ssp. santiaginiensis v. santiaginiensis) - (dat. C. Bourleau, 2020) // (/G1, S. tiraquensis ssp. totorensis v. oenantha) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 25a......(Sulcorebutia purpurea) - (dat. KK Dv.Kr. 2002) // - Cochabamba, Aiquile - Santiago, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. santiaginiensis) - W Aiquile, 3000m - (KA 173 = HS 25a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 25b......(Sulcorebutia purpurea) - (dat. C-H Brno 2001) // - Cochabamba, San Vincente, # - (dat. RM-FND) // (S. purpurea) - San Vicente, 3050m - (KA 174 = HS 25b) - (dat. KA list 2006)
 • HS 26........(Sulcorebutia purpurea) - (dat. ChKp98) // - Cochabamba, Reika Pampa, # - (dat. RM-FND) // (S. purpurea) - San Vicente, 3000m - (KA 175 = HS 26) - (dat. KA list 2006) // (S. santiaginiensis) - (dat. Cactuslove 2016, foto)
 • HS 27........(Sulcorebutia purpurea) mix. ident.? dat.ChKp95, ChK2004p) > pozri - HS 25-26 //
 • HS 27.......(Sulcorebutia swobodae - typ) - (dat. KK Dv.Kr. 2002, dat. Fischer katalog 2007, 2010) // (S. swobodae) - Cochabamba, Mizque - Aiquile, 2400m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa v. swobodae) - Aiquile - Mizque, 2600m - (KA 185 = HS 27) - (dat. KA list 2006) // (S. mentosa v. swobodae) - TL, Rd. Aiquile - Mizque, km24,5, at border sign of Mizque district, 2400m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9245)
 • HS 27a......(Sulcorebutia swobodae - typ) - Aiquile - (dat. KK Dv.Kr. 2002, ChK 2003,4p) // - Cochabamba, Aiquile, 2450m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa v. swobodae) - W Aiquile, 2450m - (KA 171 = HS 27a) - (dat. KA list 2006) // - Aiquile - Molinero, 1km after HS 24 - (dat. Eden-Plants 2009) // (S. mentosa ssp. mentosa v. swobodae) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 29........(Sulcorebutia candiae) - (dat. Stenasa 2000) // (S. candiae HS 29/1) - (dat. "stabiae", 2007) // - Cochabamba, 3km za Santa Rosa, 2700-2800m - (dat. RM-FND)
 • HS 30........(Sulcorebutia arenacea) - (dat. KK Dv.Kr. 2002) // - Cochabamba, Santa Rosa, 1800-1900m - (dat. RM-FND) // - Santa Rosa, 1850m - (dat. Bercht 2008) // (S. arenacea v. arenacea) - (dat. Bourleau 2020)
 • HS 31........(Sulcorebutia tiraquensis) - Monte Puncu, 3000m - (KA 26a = HS 31) - (dat. KA list 2006)
 • HS 31a......(Sulcorebutia tiraquensis) - Monte Puncu, 3000m - (KA 26 = HS 31a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 32........(Sulcorebutia totorensis) - // - Cochabamba, Copachunchu, Cochabamba - Santa Cruz, km173, 2950m - (dat. RM-FND) // (S. tiraquensis var. lepida) - road Cochabamba - Santa Cruz, 2950m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12118)
 • HS 33
 • HS 33........(Sulcorebutia krahnii) - Comarapa, Santa Cruz // - Santa Cruz, Cabalero, Cochabamba - Santa Cruz, 2400m - (dat. RM-FND) // (S. tiraquensis ssp. krahnii v. krahnii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 33a......(Sulcorebutia krahnii) - Santa Cruz, Cabalero, Tukiphalla, 2400m - (dat. RM-FND)
 • HS 35........(Weingartia pulquinensis) - Santa Cruz, Caballero, Benado, # - (dat. RM-FND)
 • HS 36
 • HS 36a......(Weingartia pulquinensis) - Santa Cruz, Caballero, Chilca, 1700m - (dat. RM-FND)
 • HS 37........(Weingartia pulquinensis var.) - (dat. Brabant, SB-C 2006, pol.1906) // (W. pulquinensis) - Santa Cruz, Caballero, Saipina, 1400m - (dat. RM-FND) // (W. neocumningii v. augustinii - typ) - 11.10.1983 - (dat. IPNI) // (W. neocumingii ssp. pulquinensis v. augustinii) - Saipina - Omereque, 1400m - (KA 12 = HS 37, JP 118) - (dat. KA list 2006) // (Wei saipinensis) - Saipina GPS 18°57'S; 64°34.9'W, Caballero, Santa Cruz, Bol., 1400m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • HS 38
 • HS 38........(Weingartia pulquinensis v. corroana f.) - Santa Cruz, Caballero, Saipina, 1400m - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. pulquinensis) - Saipina - Omereque, 1400m - (KA 13 = HS 38/38a, JP 9/119) - (dat. KA list 2006)
 • HS 38a......(Weingartia pulquinensis v. corroana f.) - Santa Cruz, Caballero, Saipina, 1400m - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. pulquinensis) - Saipina - Omereque, 1400m - (KA 13 = HS 38/38a, JP 9/119) - (dat. KA list 2006)
 • HS 39........(Weingartia pulquinensis) - Cochabamba, Campero, Peña Calorado - Pasorapa km 30, 1500m - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. pulquinensis v. corroana) - Saipina - Omereque, 1400m - (KA 14 = HS 39, JP 8) - (dat. KA list 2006)
 • HS 41
 • HS 41........(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK Dv.Kr. 2002, C-H Brno 2001) // (S. cardenasiana var.) - (dat. Atlas 2004) // (cardenasiana) - Chuquisaca, Peña Colorado - Pasorapa km 36.5, 2300m - (dat. RM-FND)* > Cochabamba, Campero
 • HS 41a.....(Sulcorebutia spec. biely kvet - (dat. C-H Brno 2001) // S. cardenasiana - (dat. ChK 2003p) // (var.) - (dat. Atlas 2004) // - Chuquisaca, Pasorapa - (dat. RM-FND)* > Cochabamba // - Cochabamba, Campero, Pasorapa - (dat. Uhlig 2006) // - Peña Colorado - Pasorapa - (dat. Bercht 2008)
 • HS 42
 • HS 42........(Weingartia neocumingii) - Cochabamba, Campero, Pasorapa, # - (dat. RM-FND)
 • HS 42a......(Weingartia lanata) - (dat. Fischer katalog 2007) // (W. lanata ssp. longigibba) - Chuquisaca, Oropeza, Puente Arce, # - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. neocumingii v. longigibba) - Pte Arce - Zurima, 1680m - (KA 60 = HS 42a, JP 126) - (dat. KA list 2006)
 • HS 42b......(Weingartia lanata) - Chuquisaca, Oropeza, Chuquichuqui, 1750m - (dat. RM-FND / dat. SuccSeed 2009) // (W. neocumingii ssp. neocumingii v. longigibba) - Zurima - Chuquichuqui, 1760m - (KA 62 = HS 42b) - (dat. KA list 2006)
 • HS 42c......(Weingartia sucrensis) - Chuquisaca, Oropeza, Sucre, # - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii subsp. neocumingii) - Sucre, 2600m - (KA 65 = HS 42c, JP 54) - (dat. KA list 2006)
 • HS 44........(Sulcorebutia vizcarrae) - Cruce, Cochabamba // (S. cylindrica, fa Bl. violett) - Chaguarani, 2450m - (KA 177 = HS 44) - (dat. KA list 2006) // (S. cylindrica) - fial. kv.- (dat. Fischer katalog 2007) // (S. cylindrica v. crucensis) - Cochabamba, Cruce, Cerro Morangmorang Punta, 2450m - (dat. RM-FND) // (S. species) - (dat. Bercht 2008) // (S. mentosa ssp. cylindrica v. crucensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • HS 44a......(Sulcorebutia vizcarrae var. albiflora n. p.) - Cruce, Cochabamba // (S. cylindrica var. albiflora) - (dat. ChK 2003,4p) // (S. cylindrica, fa Bl. weiss) - Chaguarani, 2450m - (KA 178 = HS 44a) - (dat. KA list 2006) // (HS 44 S. cylindrica wit) - (dat. Bercht 2008) // (cylindrica v. crucensis) biela - (dat. C. Bourleau, 2007) // (cylindrica v. crucensis) - Cochabamba, Cruce, Cerro Morangmorang Punta, 2450m - (dat. RM-FND) // (S. vizcarrae) - Cruce, Mizque, Cochabamba - (dat. Bubendorf 2008) // (Sul cylindrica BB358.01, BLMT30.01, BLMT231.01, CH803, G189, GV123b, HS44a, JO658, JO935.01, KA178, LH1079) - Chaguarani (Cruce) GPS 18° 4.0'S; 65° 31.5'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 2400-2600m - (dat. KKC CN DB 2015) // (S. mentosa ssp. cylindrica v. crucensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • HS 45........(Sulcorebutia cylindrica, fa Bl. violett) - Chaguarani - Racay Pampa, 2500m - (KA 182 = HS 45) - (dat. KA list 2006 // (S. cylindrica v. crucensis) - Cochabamba, Cerro Puccara Punta, 2500m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa ssp. cylindrica v. crucensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • HS 46........(Sulcorebutia cylindrica, fa Bl. violett) - Rio Cauta, 2500m - (KA 183 = HS 46) - (dat. KA list 2006) // (S. cylindrica v. crucensis) - Cochabamba, 1,5km pred Cauta, 2350m - (dat. RM-FND) // (/1, /3 - ) - (dat. C. Bourleau, 2007) > formy // (/1, /3, S. mentosa ssp. cylindrica v. crucensis) - (dat. Bourleau 2020)
 • HS 47........(Sulcorebutia mentosa, fa gelbe Dornen) - Aiquile - Mizque, 2600m - (KA 184 = HS 47) - (dat. KA list 2006) // (S. flavissima) - Cochabamba, Mizque - Aiquile, 2700m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa f. flavissima) - (dat. Hillmann 2009)
 • HS 47a......(Sulcorebutia flavissima) - Cochabamba, N Aiquile, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa) - (dat. Hillmann 2009)
 • HS 48........(Sulcorebutia flavissima f. biely kvet) - Cochabamba, 2km S Orkho Abuelo - (dat. KK-DK SN2005) // (S. mentosa, Form flavissima) - Aiquile, 2400m - (KA 58 = HS 48) - (dat. KA list 2006) // (S. flavissima) - N Aiquile, Orkho Abuelo, 2400m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa fa. flavissima) - Aiquile - Mizque, 2400 m - (dat. Bercht 2008) // (S. mentosa v. mentosa) - (dat. VZ 2009, KA 58 = HS 48)
 • HS 49........(Sulcorebutia mentosa) - (dat. Fischer katalog 2007) // - 1983, Cochabamba, Aiquile - Mizque km 20, 2600-2700m - (dat. RM-FND)
 • HS 52........(Sulcorebutia spec.) - Mizque - (dat. Augustin & al., 2000) - mentosa? // (S. mentosa) - Cochabamba, Mizque, Cerro Pedro, 2500-2700m - (dat. RM-FND) // (S. tiraquensis ssp. totorensis v. totorensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 57
 • HS 57........(Sulcorebutia spec. de Arani-Tintin) - (dat. Augustin & al. 2000) // (S. freundenbergi n. n.) - (dat. Stenasa GC 2000) // (S. freundenbergeri) - Tintin, Mizque, 2752 - (dat. R. Martin, FND) // (S. tintinensis - typ ?) // (S. tintiniensis) - Vila Vila - (dat. "demir165" - home-and-garden.webshots.com, 2007) // (S. markusii ssp. tintinensis HS 057/2) - Tintin-Arani - (dat. PH 2015, pol.KAKT-002705, foto) // (S. steinbachii ssp. markusii v. tintiniensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 57a......(Sulcorebutia spec.) - Bolivia, Ayapampa, Aypampa - (dat. ChK 2004p) // (S. markusii ssp. tintiniensis) - Tintin - Arani, 3050m - (dat. Eden-Plants 2009)
 • HS 58........(Sulcorebutia polymorpha) - Cochabamba, Mizque, Uan Khuni, 3550m - (dat. RM-FND)
 • HS 59........(Sulcorebutia polymorpha) - Cochabamba, Arani, # - (dat. RM-FND)
 • HS 60........(
 • HS 64
 • HS 64........(Sulcorebutia markusii fa.) - Villa Villa - Sivingani, 3000m - (KA 181 = HS 64) - (dat. KA list 2006) // (S. marcusii) - (dat. Fischer katalog 2007) // (S. markusii) - Cochabamba, Vila Vila, 3000m - (dat. RM-FND) // - Road Cliza - Villa Villa, at the station Sivincani, 3000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9811)
 • HS 64a......(Sulcorebutia markusii) - Cochabamba, Vila Vila, # - (dat. RM-FND) // - Road Cliza - Villa Villa, 3km before Villa Villa - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9812) // (S. markusii v. longispina) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • HS 65
 • HS 65........(Sulcorebutia cylindrica) - žlt. kv. // - Cochabamba, Pasjcha - (dat. RM-FND) > Pajcha // (S. cylindrica, Typform) - Pajcha, 2500m - (KA 179 = HS 65) - (dat. KA list 2006)
 • HS 65a......(Sulcorebutia cylindrica) - Cochabamba, Cruce - (dat. RM-FND) > = Chaguarani // (S. cylindrica) - Chaguarani - Pajcha, 2500m - (KA 180 = HS 65a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 67
 • HS 67........(Sulcorebutia purpurea) - Cochabamba, Laguna, 2900m - (dat. RM-FND) // (S. jolantana) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • HS 67a......(Sulcorebutia purpurea) - Cochabamba, Laguna, 3050m - (dat. RM-FND)
 • HS 68
 • HS 68........(Sulcorebutia jolandae, jolantae, jolantana) - Laguna, Molinero, Mizque - (dat. ChK 2003p) // (S. purpurea, syn. S. jolantana n. n.) - Cochabamba, Molinero, 3100m, - (dat. RM-FND) // (S. purpurea ssp. jolantana) - (dat. Uhlig) // (santiaginiensis) - (dat. C. Bourleau, 2007) // (S. purpurea ssp. santiaginiensis v. santiaginiensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 68a......(Sulcorebutia purpurea) - // (S purpurea, syn. S. jolantana n. n.) - Cochabamba, Molinero, 3100m+, - (dat. RM-FND)
 • HS 69........(Sulcorebutia purpurea) - (dat. "stabiae", 2007) // - Cochabamba, Laguna, 2950m - (dat. RM-FND) // - Road Aiquile - Laguna, further to Laguna, at the river banks, 2950m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9226)
 • HS 70........(Sulcorebutia purpurea) - (dat. Fischer katalog 2007) // - Cochabamba, Laguna Grande, 3050m - (dat. RM-FND) // (S. santiaginiensis) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • HS 71........(Sulcorebutia canigueralii) - (dat. Stenasa 2000) // - Chuquisaca, Oropeza, Sucre, 2850m - (dat. RM-FND) // (/5, S. canigueralii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 72........(Sulcorebutia vasqueziana) - (dat.Atlas 2004) // - Chuquisaca, Oropeza, Sucre - (dat. RM-FND) // (S. losenickyana v. vasqueziana) - Sucre, 3000m - (KA 69 = HS 72, JP 58) - (dat. KA list 2006)
 • HS 73
 • HS 73........(Sulcorebutia alba f.) - (dat. Stenasa 2000) // (S. alba) - Chuquisaca, Oropeza, Sucre, # - (dat. RM-FND) // (S. losenickyana v. vasqueziana fa.) - Barranca - Alamos, 2900m - (KA 193 = HS 73) - (dat. KA list 2006)
 • HS 73a......(Sulcorebutia alba) - Chuquisaca, Barranca, # - (dat. RM-FND) // (S. losenickyana v. vasqueziana fa.) - Barranca - Alamos, 2900m - (KA 194 = HS 73a) - (dat. KA list 2006) // (S. vasqueziana v. vasqueziana) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 74........(Sulcorebutia alba) - (dat. ChK 2003, 4p) // (S. alba) - Barranca - Alamos, 2950m - (KA 195 = HS 74) - (dat. KA list 2006) // - Chuquisaca, Los Alamos - (dat. RM-FND) // (S. vasqueziana v. alba) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 75
 • HS 75........(Sulcorebutia frankiana) - (dat. Atlas 1989) // (S. frankiana) - Alamos - Atocani, 2950m - (KA 196 = HS 75) - (dat. KA list 2006) // - Chuquisaca, Los Alamos, 2950m - (dat. RM-FND) // - Rd. Puente Acre - Poroma, km10, at Co. Khaspi Cancha, 2800m - (dat. Eden-Plants, 2009) > loc.? pozri - HS 79 // (S. frankiana) červený kvet - # - (dat. Kuehhas, 2008)
 • HS 75a......(Sulcorebutia frankiana var. aureispina) - (dat. Atlas 1989) // - Chuquisaca, Los Alamos, 2750m - (dat. RM-FND) // (S. frankiana) - Alamos - Atocani, 2750m - (KA 196a = HS 75a) - (dat. KA list 2006) // (S. frankiana) - (dat. Hillmann 2009 / dat. SuccSeed 2009)
 • HS 76
 • HS 76........(Sulcorebutia pedroensis) - Chuquisaca, Chimuri, 3100m - (dat. RM-FND) // (S. vasqueziana ssp. alba v. pedroensis) - Chijmuri, on top of the hills obove mine, 3100m - (dat. Eden-Plants 2009, No.9185)
 • HS 76a......(Sulcorebutia pedroensis) - Chuquisaca, Chimuri, # - (dat. RM-FND)
 • HS 77........(Weingartia neocumingii ssp. neocumingii) - Zurima - Presto, 2600m - (KA 197 = HS 77) - (dat. KA list 2006) // (Weingartia neocumingii) - # - (dat. Bourleau 2011)
 • HS 78
 • HS 78........(Sulcorebutia pulchra) - Rio Presto // (=BLMT 185.01) - (dat. RM-FND) // (S. pulchra f.) - Zurima - Presto, 2800m - (KA 200 = HS 78) - (dat. KA list 2006) // - Road Chuquichuqui - Presto, km22, beside gas pipeline, 2750m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9224, 9225) // (S. calichroma v. callichroma) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 78a......(Sulcorebutia pulchra) - # // (=BLMT 186.01) - (dat. RM-FND) // (S. pulchra v.) - Zurima - Presto, 2800m - (KA 201 = HS 78a) - (dat. KA list 2006) // (S. pulchra v. longispina) - (dat. E.& J.de Vries 2009) // - Chuquichuqui-Presto, km23, stony hill, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009, No.9815) // (S. pulchra f.) - (dat. Fischer CD1 2009) // (/1, /3. /J10, S. calichroma v. longispina) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 78b......(Sulcorebutia pulchra f.) - Zurima - Presto, 3000m - (KA 202 = HS 78b) - (dat. KA list 2006) // (S. pulchra) - # - // - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (S. pulchra) - (dat. PH 2015, pol.PH 2015 KAKT-000567) // (S. calichroma v. callichroma) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 79........(Sulcorebutia fischeriana - typ) - (dat. SuccSeed 2003, photo) // - Chuquisaca, Copavilque, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. fischeriana) - Copavilque, 2800m - (KA 252 = HS 79) - (dat. KA list 2006) // - Road Puente Acre - Poroma, km10, at Co. Khaspi Cancha, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9731)
 • ... JS 79, JS 79a..?..(Sulcorebutia pedroensis) - (dat. ChK 2003p) > pozri - HS 76, HS 76a?
 • HS 79a.....(Parodia sp.) - Chuquisaca, Oropeza, Puente Arce, 2800m - (dat. RM FND)
 • HS 79b.....(Weingartia lanata ssp. riograndensis) - Chuquisaca, Oropeza, Puente Arce, 2800m - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. neocumingii v. longigibba) - W Puente Arce, 1680m - (KA 253 = HS 79b) - (dat. KA list 2006) // (W. neocumingii ssp. neocumingii v. longigibba) - # - (dat. Bourleau 2011)
 • HS 80.......(Sulcorebutia spec., = KA 47 - červený kvet so žltým hrdlom) - # - (dat. Kuehhas, 2008) // (S. mariana) - Arani - Mizque, 2750m - (KA 47 = HS 80, JP 40) - (dat. KA list 2006) // (S. tiraquensis v. australis f.) - (dat. E.& J.de Vries 2009) > pozri - mariana
 • HS 81.......(Sulcorebutia mariana v. prantneri) - Arani - Mizque, 3740m - (KA 46 = HS 81, JP 39/234) - (dat. KA list 2006)
 • HS 81a.....(Sulcorebutia spec.) - Arani - Mizque, 2900m - (KA 45 = HS 81a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 82.......(Sulcorebutia spec., červený kvet so žltým stredom) - # - (dat. Kuehhas, 2008)
 • HS 83.......(Sulcorebutia vizcarrae v. laui ?) - Cochabamba, Sombrerita, 3650m - (dat. RM-FND) // (S. mariana v. laui) - Arani - Mizque, 3650m - (KA 43 = HS 83, JP 37/233) - (dat. KA list 2006) // (S. mariana v. laui) - (dat. C. Bourleau, 2007) // (S. tiraquensis v. laui f.) violette Blüte - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (S. tiraquensis ssp. mariana v. laui) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 85.......(Sulcorebutia steinbachii) - road Mizque - Arani, a little after Rodeo, 3450m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12156) // (S. steinbachii v. steinbachii f.) - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 88.......(Weingartia pulquinensis v. multispina) - Cochabamba, Campero, Aiquile, # - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. neocumingii) - E Aiquile, 2600m - (KA 189 = HS 88) - (dat. KA list 2006)
 • HS 90
 • HS 90.......(Sulcorebutia hoffmanniana) - (dat. "stabiae", 2007, websh., Fischer katal. 2010) // (S. krugeri v. hoffmannii) - Lopez Mendoza - Cochabamba, 3200m - (KA 33 = HS 90, JP 27) - (dat. KA list 2006) // (S. hoffmannii) - Cochabamba, Tolata, # - (dat. "jnotias" websh. 2007) // (S. krugeri v. hoffmannii) - (dat. C. Bourleau, 2007) // - Tolata, 3000m - (dat. RM-FND) // (S. krugerae var. hoffmannii) - Rd. Cochabamba - Sta. Cruz, km53, 3000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9212) // (S. steinbachii v. hoffmannii) - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (S. kruegerii v. hoffmanii) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003913) // (S. steinbachii ssp. krugerae v. hoffmannii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 90a.....(Sulcorebutia hoffmanniana) - Cochabamba, La Villa, Cochabamba - Epizana km52, 3000m - (dat. RM-FND) > v. 'magenta' ? (dat. C. Bourleau, foto) // (S. steinbachii v. hoffmannii) - (dat. E.& J.de Vries 2009)
 • HS 91.......(Sulcorebutia steinbachii v. horrida) - (dat. Atlas 2004) // (S. steinbachii v. horrida) - Lopez Mendoza - Cochabamba, 3320m - (KA 31 = HS 91, JP 25/247) - (dat. KA list 2006)
 • HS 92.......(Sulcorebutia tiraquensis (Form bicolorispina) - Epizana - Lopez Mendoza, 3050m - (KA 28 = HS 92, JP 22) - (dat. KA list 2006) // (S. tiraquensis v. bicolorispina) - (dat. C. Bourleau, 2007) // (S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. tiraquensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 93
 • HS 93.......(Weingartia sucrensis v. trollii) - Chuquisaca, Oropeza, Quillaquila, 2800m - (dat. RM-FND) > ? // (W. neocumingii ssp. neocumingii) - SW Sucre, 1890m - (KA 255 = HS 93/93a) - (dat. KA list 2006) // (W. spec., žlutý květ) - (dat. LF katalog 2011/12) ??? > ambig. ident.
 • HS 93a.....(Weingartia spec. oranz. kvet) ?? - (dat.ChKp97 / dat. KK Dv.Kr. 2002 / dat. Fischer katal. 2010, 2011/12) // (Weingartia spec. bloem oranje) - (dat. Bercht 2008) > pozri - HS 93 ? // (Weingartia neocumingii var. koehresii) - Chuquisaca, Oropeza, Quillaquila, 2850m - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. neocumingii) - SW Sucre, 1890m - (KA 255 = HS 93/93a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 96.......(S. verticillacantha v. applanata) - Chuquisaca, Oropeza, Sucre, cement works, 2900m - (dat. RM FND) // (S. canigueralii) - Sucre, Zementfabrik, 2900m - (KA 66 = HS 96, JP 55) - (dat. KA list 2006) // (S. canigueralii f. (f. applanata)) - (dat. C. Bourleau, 2007) // (/-, /1, /2, /3, /4 - S. canigueralii f (applanata) - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (S. canigueralii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 98
 • HS 98.......(Weingartia lanata) - Chuquisaca, Oropeza, Chuquichuqui, # - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. neocumingii v. longigibba) - Chuquichuqui, 1850m - (KA 63 = HS 98/98a, JP 49/228) - (dat. KA list 2006)
 • HS 98a.....(Weingartia lanata) - Chuquisaca, Oropeza, Chuquichuqui, # - (dat. RM-FND) // (W. neocumingii ssp. neocumingii v. longigibba) - Chuquichuqui, 1850m - (KA 63 = HS 98/98a, JP 49/228) - (dat. KA list 2006)
 • HS 100
 • HS 100.....(Sulcorebutia spec.) // (S. albissima) - # - (dat. Atlas 2003) // (/-, /V - S. mentosa v. albissima f.) - (dat. E.& J.de Vries 2009) > forma 100/V - sehr dunkle körper // (S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 100a ..(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. C-H Brno 2001) // (S. albissima) - (dat. Atlas 2003) // (S. mentosa v. albissima f.) - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 100b...(Sulcorebutia spec.) // (S. albissima) - (dat. Atlas 2003) // (S. mentosa v. albissima f.) - (dat. E.& J.de Vries 2009)
 • HS 101.....(Weingartia spec.) - # - (dat. C-H Brno 2001)
 • HS 102.....(Weingartia spec.) - # - (dat. C-H Brno 2001 & G. Marchand 2006 - foto) // (W. spec.) - (dat. Bercht 2008) // (W. lanata) - # - (dat. LF katalog 2011/12)
 • HS 104.....(Sulcorebutia mentosa var.) - swobodae? (dat. Atlas 2004) // (S. zavaletae) - (dat. "stabiae", 2007 / mix. ident? > pozri - HS 96 // (S. mentosa) - Cochabamba, Aiquile - Rodeo 6-10km, 2500-2800m - (dat. RM-FND) // (S. mentosa (gem. bedornte Population)) - E Aiquile, 2700m - (KA 186 = HS 104) - (dat. KA list 2006)
 • HS 104a...(Sulcorebutia mentosa var. žlté tŕne) // flavissima ? (dat. Atlas 2004) // (S. mentosa, fa gelbe Dornen) - E Aiquile, 2700m - (KA 187 = HS 104a) - (dat. KA list 2006) // (S. flavissima - formy, žlté alebo hnedé tŕne) - (dat. Fischer katalog 2007) // (S. mentosa) - Cochabamba, E Aiquile 5km, 2500m - (dat. RM-FND)
 • HS 105.....(Sulcorebutia purpurea) - (dat. ChKp92) mix. ident.? > pozri - HS 109, HS 115 // (S. taratensis v. minima) - Cochabamba, Anzaldo, 2800m - (dat. RM-FND) > HS 105a? // (S. steinbachii v. taratensis f. (minima) dunkle körper - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (/2, /3 - S. steinbachii v. taratensis f. (minima) - (dat. E.& J.de Vries 2009)
 • HS 105a...(Sulcorebutia taratensis v. minima) - Cochabamba, Anzaldo, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. verticillacantha v. taratensis fa.) - Anzaldo, 3000m - (KA 207 = HS 105a) - (dat. KA list 2006) // (S. steinbachii v. taratensis f. (minima) - (dat. E.& J.de Vries 2009) // (/Fi2, /Fi6, S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 106.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. ChKp92) // (S. albissima) - (dat. Stenasa 2000, Atlas 2003) // (S. mentosa v. albissima) - (dat. VZ 2009) // (S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 106b...(Sulcorebutia albissima) - # - (dat. E. Koch, Kaktus Snake 2016)
 • HS 107.....(Sulcorebutia glomerispina) - Cochabamba N 2km, Cochabamba - (dat. RM-FND) // (S. steinbachii) - 2km N of Cochabamba - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12165) // (/5, /Fi4 - S. steinbachii v. steinbachii f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 108.....(Sulcorebutia flavissima) - Cochabamba, Novillero, S Aiquile10km, 2500m - (dat. RM-FND)
 • HS 109.....(Sulcorebutia spec.) // (S. santiaginiensis) - (dat. ChKp92 & KK Dv.Kr. 2002) // (S. santiaginiensis) - Rd. Cuesta de Santiago - Novillero, km3, beside pipeline, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9236), - Laguna Molinero - (dat. Bercht 2008) // (S. santiaginiensis f.) - Cochabamba, NE Laguna Molinero - (dat. KK-DK SN2005) // (S. purpurea) - (dat. C-H Brno 2001) // (S. purpurea (santiagensis)) - (dat. Chk 2003,4p) // (S. purpurea) - Cochabamba, Cuesta de Santiago - Novillero km 3, 2800m - (dat. RM-FND) // (/11 - S. purpurea v. santiaginiensis) gelbe Bedorn. - (dat. VZ 2009) // (S. purpurea ssp. santiaginiensis v. santiaginiensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 110.....(Sulcorebutia santiaginiensis f.) - Cochabamba, NE Laguna Molinero - (dat. KK-DK SN2005) // (S. purpurea) - (dat. Fischer katalog 2007) // - (S. santiaginiensis) - Cochabamba, Cuesta de Santiago, Cerro Tranka Khasa, 2600-2900m - (dat. RM-FND) // ((A), S. purpurea ssp. santiaginiensis v. santiaginiensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 115
 • HS 115.....(Sulcorebutia purpurea) - (dat. ChK 2003,4p) // - Cochabamba, 5km za Cuesta de Santiago, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. santiaginiensis) - (dat. Fischer katalog 2010)
 • HS 115a...(Sulcorebutia purpurea) - // - Cochabamba, 6km za Cuesta de Santiago, 2800m - (dat. RM-FND) // (S. santiaginiensis) - Rd. Cuesta de Santiago - Novillero, 6km, before turnoff, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12186)
 • HS 116....(/2, /3 - (S. purpurea v. santiaginiensis) - (dat. VZ 2009)
 • HS 118.....(Sulcorebutia purpurea) - (dat. Fischer katalog 2007) // - Cochabamba, Laguna - Molinero, 2750m - (dat. RM-FND) // (S. species) - Laguna - Molinero 2750 m - (dat. Bercht 2008) // (S. santiaginiensis) - (dat. Hillmann 2009) // (S. purpurea ssp. santiaginiensis v. santiaginiensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 119.....(Sulcorebutia bruckii) - (dat. Stenasa 2000) // (S. albissima) - Cochabamba, S Vila Grenado, Pirhua-Pirhua, 2500m, syn. bruchii n. n. - (dat. RM-FND) // (/-, /1, /2, /3, /6, /7, /10 - S. mentosa v. albissima v./f.) - (dat. VZ 2009) // (S. bruchii n.n.) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-001856) // (/7, S. mentosa ssp. mentosa v. albissima) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 121.....(Sulcorebutia rauschii) - Chuquisaca, Zudañez, Cerro Flor de Aikampa, 2700m - (dat. RM-FND) // - TL, Zudanez, at Cerro Ayrampo, 2700m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9227) // (/-, /1, /3, /5, /7, /8, /14, /16, /20 - S. rauschii, formy) - (dat. Cactus Art Nursery, Esp., 2006 / dat. VZ 2009) // (Fischer cl., /7, S. rauschii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 124.....(Sulcorebutia tarabucoensis) - (dat. D.V.Bueno, 2006)
 • HS 125
 • HS 125.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. G. Marchand 2006 - foto - oenantha? HS 215 ?) mix. ident. > pozri - HS 215 // (S. tarabucoensis ssp. hertusii) - (dat. C. Bourleau, 2007) // (S. tarabucoensis) - Chuquisaca, SW Zudañez, Cordillera Mandinga, 2700m - (dat. RM-FND) // (/-, /3, /5 - S. tarabucoensis ssp. hertusii f.) - (dat. VZ 2009) // (S. crispata) - (dat. Fischer katal. 2010) // (S. tarabucoensis v. hertusii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 125a...(Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii) - (dat. C. Bourleau, 2007) // - Cordillera Mandinga, SW of Zudañez, above Rio Iskay Huasi, 2700m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9248) // (S. tarabucoensis v. hertusii) - (dat. Koch, 2008) // (/-, /4 - S. tarabucoensis ssp. hertusii f.) - (dat. VZ 2009) // (S. tarabucoensis) - (dat. Hillmann 2009)
 • HS 126.....(fiebrigii vulpes HS 12) - # - (dat. Agocs 2006) > HS 12 / HS 126 // (A. fiebrigii) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • HS 127..(mix. num., dat. Smutný 95, Sulcorebutia) > pozri - HS 27 ?
 • HS 130.....(Sulcorebutia kruegeri) - Cochabamba, Cochabamba, # - (dat. RM-FND) // (S. krugeri) - Cochabamba, 2600m - (KA 222 = HS 130) - (dat. KA list 2006) // (S. krugeri) - (dat. Fischer katalog 2007) // (S. krugerae) - Cochabamba, northern town border - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9662) // (/1, /2 - S. steinbachii v. krugerae) - (dat. VZ 2009)
 • HS 132.....(Sulcorebutia tunariensis) - Cochabamba, Calatrancani, # - (dat. RM-FND) // (S. steinbachii v. tunariensis) - N Quillacollo, 3300m - (KA 225 = HS 132) - (dat. KA list 2006) // (S. steinbachii v. tunariensis) - road Quillacollo to Morochata, 7km after Quillacollo, 3200-3300m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14249)
 • HS 139
 • HS 134.....(Sulcorebutia spec.) - Cliza, 2850m - (KA 204 = HS 134) - (dat. KA list 2006)
 • HS 139.....(Sulcorebutia torotorensis) - Cochabamba, Torotoro, # - (dat. RM-FND) // (S. torotorensis) - Torotoro, 3100m - (KA 212 = HS 139) - (dat. KA list 2006)
 • HS 139a...(Sulcorebutia torotorensis) - Cochabamba, Torotoro, # - (dat. RM-FND / dat. VZ 2009)
 • HS 140......(Sulcorebutia spec.) - Torotoro, 3200m - (KA 213 = HS 140) - (dat. KA list 2006) // (S. spec.) - Cochabamba, # - (dat. G. Monska 2008) // (S. spec.) - Torotoro, above HS 139, 3200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9822) // (/II - S. spec. Torotoro) - (dat. VZ 2009)
 • HS 144
 • HS 144.....(Sulcorebutia breviflora v. haseltonii) - La Vina, 2700m - (KA 217 = HS 144) - (dat. KA list 2006) // (S. breviflora haseltonii) - (dat. D.V.Bueno, 2006) // (S. breviflora) - Cochabamba, La Vina - (dat. RM-FND) // (/-, /3, /4 - S. breviflora ssp. haseltonii) - (dat. VZ 2009) >> // - above La Vina, 2700m - (dat. Eden-Plants 2009) // (/Fi4, S. breviflora v. haseltonii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 144a...(Sulcorebutia breviflora) - Cochabamba, La Vina - (dat. RM-FND) // (S. breviflora v. haseltonii fa.) - La Vina, 2700m - (KA 217a = HS 144a) - (dat. KA list 2006) // (S. breviflora ssp. haseltonii f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 147.....(Sulcorebutia verticillacantha v. taratensis) - Anzaldo - Cliza, 3000m - (KA 221 = HS 147) - (dat. KA list 2006) // (S. taratensis) - Cochabamba, Partscha Pata, # - (dat. RM-FND) // (/-, /(2), /4, /5 - S. steinbachii ssp. taratensis) - (dat. VZ 2009) // (/1, /2, S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 149.....(Sulcorebutia totorensis) - Cochabamba, Villa Vita, # - (dat. RM-FND) // (S. tiraquensis v. totorensis) - Totora - Omereque, 2800m - (KA 22 = HS 149, JP 18) - (dat. KA list 2006)
 • HS 151
 • HS 151.....(Sulcorebutia spec.) - Totora - Omereque (dat. Cactus Love 2006 - foto) // (S. heinzii) - (dat. cactus-art-biz, 2007, dat. Bercht 2008) // (S. spec.) - Totora - Omereque, 2900m - (KA 21 = HS 151/151a, JP 17) - (dat. KA list 2006) // (S. spec.) - Totora - Omereque, 2900m - (KA 23 = HS 151/151a, JP 19) - (dat. KA list 2006) // (S. spec., = KA 21 - fialový kvet) - # - (dat. Kuehhas, 2008) // (S. tiraquensis v. totorensis f.) unterschiedliche Typen "heinzii" - (dat. VZ 2009) // (Sul heinzii BB252.01, CH799, HS151, HS151a, JO922.01, JP17, JP19, KA21, KA23, LH1270, PHA429, RF125) - Totora, GPS 17° 44.2'S; 65° 11.5' W, Carrasco, to Omereque, GPS 18° 6.4'S; 64° 54.5'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2550-2710m - (dat. KKC CN DB 2015) (S. tiraquensis ssp. totorensis v. totorensis) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 151a...(Sulcorebutia spec.) - Totora - Omereque, 2900m - (KA 21 = HS 151/151a, JP 17) - (dat. KA list 2006) // (S. spec.) - Totora - Omereque, 2900m - (KA 23 = HS 151/151a, JP 19) - (dat. KA list 2006) // (S. spec.) - Totora - Omereque - (dat. Fischer katalog 2007, 2010 S-420SR) // (Sul heinzii BB252.01, CH799, HS151, HS151a, JO922.01, JP17, JP19, KA21, KA23, LH1270, PHA429, RF125) - Totora, GPS 17° 44.2'S; 65° 11.5' W, Carrasco, to Omereque, GPS 18° 6.4'S; 64° 54.5'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2550-2710m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • HS 152.....(Sulcorebutia augustinii - typ) - (dat. CactusPro 2003, photo) // - Cochabamba, Huanacuni Chico - (dat. RM-FND) // (S. augustinii) - Totora - Omereque, 2600m - (KA 25 = HS 152) - (dat. KA list 2006) // (/-, /1 - S. tiraquensis v. augustinii) - (dat. VZ 2009)
 • HS 158.....(Weingartia spec.) - (dat. G. Marchand 2006 - foto) // (W. hentzscheliana) // (W. neocumingii ssp. pulquinensis v. hentzscheliana) - Tuna Pampa, 2500m - (KA 245 = HS 158) - (dat. KA list 2006) // (W. pulquinensis var. hentzscheliana) - (dat. Bercht 2008)
 • HS 160.....(Weingartia spec. oranz. kvet) - (dat. ChK 2004p, 2009p) // (W. spec.) - (dat. Bercht 2008) // - (W. spec). - Lagar Pampa - (dat. Fischer katalog 2007, 2010) >> (neocumingii v. lagarpampensis - typ) // (W. neocumingii ssp. pulquinensis v. lagarpampensis) - Lagar Pampa, 2400m - (KA 247 = HS 160) - (dat. KA list 2006)
 • HS 164.....(Weingartia trollii) - # - (dat. SuccSeed 2003 & photo) // (W. spec. bloem rood) - (dat. Bercht 2008) // (Weingartia neocumingii ssp. neocumingii (Bl. rot.)) - Copavilque, 2700m - (KA 251 = HS 164) - (dat. KA list 2006)
 • HS 170.....(R. pectinata v. orurensis) - Oruro, La Paz - Cochabamba, # - (dat. RM-FND) // (Mediolobivia orurensis) - Caracollo, 3900m - (KA 237 = HS 170) - (dat. KA list 2006) // (M. pectinata v. orurensis) - =loc. - (dat. Eden-Plants 2009) // (M. pygmaea v. orurensis) - (dat. Bercht 2008, dat. Hillmann 2009)
 • HS 171.....(Sulcorebutia tiraquensis v. longiseta) - (dat. ChK 2003,4p, dat. Fischer katalog 2010) // (S. tiraquensis v. longiseta) - Lopez Mendoza, 3100m - (KA 30 = HS 171, JP 24) - (dat. KA list 2006) // (S. tiraquensis v. longispina) - (dat. Fischer katalog 2007)
 • HS 177.....(Sulcorebutia cochabambina) - Cochabamba, Chaparé, Sacaba - (dat. RM-FND) // (S. krugeri v. hoffmannii fa. violette Bl.) - Cochabamba - Colomi, 3500m - (KA 239 = HS 177) - (dat. KA list 2006) // (S. krugerae var. hoffmannii) - Sacaba - (dat. Eden-Plants 2009 - No.13068) // (S. steinbachii v. hoffmannii f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 179.....(Sulcorebutia glomerispina) - Cochabamba, Chaparé, Sacaba - (dat. RM-FND) // (S. steinbachii) - Sacaba, 3500m - (KA 242 = HS 179) - (dat. KA list 2006)
 • HS 180.....(Sulcorebutia steinbachii) - just before Colomi, 3500m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9826) // (S. steinbachii) - Colomi, 3500m - (KA 243 = HS 180) - (dat. KA list 2006) // (/1, /4 - S. steinbachii v. steinbachii) - (dat. VZ 2009)
 • HS 181.....(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. SuccSeed, Winberg 2006 fotogal.)
 • HS 183.....(Sulcorebutia steinbachii) - Aguirre, 3500m - (KA 36a = HS 183, JP 31) - (dat. KA list 2006) // (S. steinbachii) - road Colomi - Aguirre - Tiraque, 3500m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.12199) // (/-, /3 - S. steinbachii v. steinbachii) - (dat. VZ 2009) // (S. steinbachii ssp. steinbachii v. steinbachii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 185.....(Sulcorebutia verticillacantha) - Cochabamba, Arque, Cerro Sayari, # - (dat. RM-FND) // (S. verticillacantha) - Estancia Bombeo, 3640m - (KA 38 = HS 185, JP 32) - (dat. KA list 2006) // (/C - S. steinbachii v. verticillacantha) - (dat. VZ 2009) // (S. steinbachii) - Estacion de Bombeo, 3700m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14289)
 • HS 187
 • HS 187.....(Sulcorebutia verticillacantha) - Cochabamba, Arque, Sayari, # - (dat. RM-FND) // (S. verticillacantha) - W Estancia Bombeo, 3800m - (KA 226 = HS 187) - (dat. KA list 2006) // - Rd. Estacion de Bombeo - La Paz, 3800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9689) // (S. tiraquensis v. laui) - (dat. VZ 2009)
 • HS 187a...(Sulcorebutia verticillacantha) - Cochabamba, Arque, Cerro Sayari, # - (dat. RM-FND) // (S. verticillacantha) - W Estancia Bombeo, 3900m - (KA 226a = HS 187a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 187c... (S. steinbachii ssp. verticillacantha v. verticillacantha) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 188.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. Uhlig 2006) // (S. candiae v. kamiensis fa.) - Charahuayto, 3950m - (KA 231 = HS 188) - (dat. KA list 2006) // (S. candiae v. kamiensis f.) - (dat. C. Bourleau, 2007) // (S. candiae v. kamiensis) - Charahuayto, 3950m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9655) // (S. menesesii v. kamiensis) - Charahuayto, 3950m - (dat. Bercht 2008) // (/-, /2, /5 - S. arenacea v. kamiensis f.) - (dat. VZ 2009) // (S. kamiensis) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-002732)
 • HS 189
 • HS 189.....(Sulcorebutia spec.) // (S. spec. "de Callasingo") - (dat. Lakerveld 2009) // (S. swobodae)?? - (dat. KK Dv.Kr. 2002) mix. ident.? > pozri - HS 27, 27a, HS 104 a.i. mentosa // (S. candiae v. kamiensis fa.) - Khala Sindro, 3750m - (KA 232 = HS 189) - (dat. KA list 2006) // (S. candie v. kamiensis) - (dat. Fischer katalog 2007) // (S. candiae v. kamiensis) - Khala Sindro, 3750m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9217) // (S. menesesii v. kamiensis) - # - (dat. Bercht 2008) // (S. arenacea v. kamiensis f.) - (dat. VZ 2009) // (S. menesesii HS 189) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003907)
 • HS 189a...(Sulcorebutia candiae v. kamiensis fa.) - Khala Sindro, 3750m - (KA 232a = HS 189a) - (dat. KA list 2006) // (S. candiae v. kamiensis) - Khala Sindro, 3750m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9218) // (S. menesesii v. kamiensis) - Khala Sindro, 3750m - (dat. Bercht 2008) // (S. arenacea v. kamiensis f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 191
 • HS 191.....(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. "jnotias" home-and-garden.webshots.com, 2007) // (S. candiae v. kamiensis fa.) - Kami, 4000m - (KA 229 = HS 191) - (dat. KA list 2006) // (S. candiae v. kamiensis) - above Kami, 3950-4000m - (dat. Eden-Plants 2009) // (/-, /1, /2, /4, /5 - S. arenacea v. kamiensis f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 191a...(Sulcorebutia candiae v. kamiensis fa.) - Kami, 3600m - (KA 230 = HS 191a) - (dat. KA list 2006) // (S. candiae v. kamiensis) - below Kami - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9669) // (S. menesesii v. kamiensis) - Kami, 3550 m - (dat. Bercht 2008) // (/1, /5 - S. arenacea v. kamiensis f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 197.....(Aylostera spec.) - Iscayachi - Tarija, 3500m - (KA 121 = HS 197, JP 76) - (dat. KA list 2006)
 • HS 198.....(R. spegazziniana) - Tarija, Mendez, Tarija - Iscayachi, Cuesta de Sama, # - (dat. RM-FND) // (Aylostera spegazzinana) - Tarija - Iscayachi, 3300m - (KA 133 = HS 198) - (dat. KA list 2006)
 • HS 198b...(Aylostera spec. aff. fusca) - Bolivia
 • HS 200.....(Sulcorebutia tarijensis) - Tarija, Mendez, Tarija - Iscayachi, Cuesta de Sama, 3250m - (dat. RM-FND) // (S. tarijensis) - Tarija - Iscayachi, 3500m - (KA 131 = HS 200, JP 79/184a) - (dat. KA list 2006)
 • HS 202.....(R. muscula) - Tarija, Mendez, Cuesta de Sama, Tarija - Iscayachi, # - (dat. RM-FND) // (Aylostera spec.) - Tarija - Iscayachi, 3200m - (KA 134 = HS 202) - (dat. KA list 2006)
 • HS 203.....(Aylostera spec.) - Tarija - Iscayachi, 3400m - (KA 35 = HS 203) - (dat. KA list 2006)
 • HS 206.....(R. muscula) - Tarija, Cercado, Cuesta de Sama, Tarija - Iscayachi, # - (dat. RM-FND) // (Aylostera muscula) - Tarija - Iscayachi, 2500m - (KA 130 = HS 206, JP 78/184) - (dat. KA list 2006)
 • HS 209.....(Sulcorebutia steinbachii v. gracilior) - žlt. kv. - (dat. Fischer katalog 2007) // (S. steinbachii v. gracilior ?) - Cochabamba, Chaparé, Colomi, 3900m - (dat. RM-FND) // (S. steinbachii) - Colomi, 3600m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.14379) // (S. steinbachii v. steinbachii) gelbe blüte, "gracilior" - (dat. VZ 2009)
 • HS 210.....(Sulcorebutia menesesii (S. glomeriseta?)) - Catacajes - Choro // (S. menesesii) - Cochabamba, Ayopaya, Choro, 1200m - (dat. RM-FND) // (S. arenacea v. menesesii) dunkle Körper - (dat. VZ 2009)
 • HS 212.....(Sulcorebutia torotorensis) - San Vicente, 2700m - (dat. Bercht 2008)
 • HS 213.....(Sulcorebutia spec. Torotoro - San Pedro de Buena Vista) gelbe blüte, aff. torotorensis - (dat. VZ 2009) // (S. scheckii n. n.) - (dat. Uhlig 2016)
 • HS 215.....(Sulcorebutia totorensis) - Cochabamba, Carrasco, Copachunchu, # - (dat. RM-FND)
 • HS 216.....(Sulcorebutia purpurea) - Cochabamba, Mizque, San Vincente, nad lokalitou L 336 - (dat. RM-FND)
 • HS 217.....(Sulcorebutia cochabambina) - Cochabamba, Jordan, Tolata, Cochabamba - Tolata - Arani km 10, = clizensis n. n. - (dat. RM-FND) // (S. steinbachii v./f.) ~ R611 ? "clizensis"
 • HS 217a...(S. steinbachii f.) - # - (dat. Kakteen PH 2015, pol. KAKT-003243)
 • HS 218.....(Sulcorebutia markusii complex) - Cochabamba, NW Sacabamba - (dat. KK-DK SN2005) // (S. spec.) - Sacabamba, 2800m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9716, 10920) // (S. spec. Sacabamba) - (dat. VZ 2009) // (S. markusii) - Sacabamba - (dat PH 2015, pol. KAKT-002713, foto)
 • HS 219.....(Sulcorebutia australis) - # - (dat. KK-DK SN2005) // (S. mariana v. prantneri) - (dat. SuccSeed 2006) // (S. tiraquensis) - (dat. Fischer katalog 2007) // (S. spec. Mizque - Arani) rosa blüte - (dat. VZ 2009) // (S. spec.) - Mizque - Arani 2600m - (dat. Bercht 2008) // (S. spec.) - Mizque-Arani - (dat. Fischer katal. 2010 S-426SR) // (S. tiraquensis v. australis) - (dat. Fischer katal. 2010) // (S. spec. n. HS 219) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-001808)
 • HS 220.....(Sulcorebutia tiraquensis v. aguilarii - typ) - (dat. Atlas 2004 / dat. VZ 2009) // (S. lepida) - Cochabamba, Carrasco, Pojo 2km, # - (dat. RM-FND) // (S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. aguilarii) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 221
 • HS 221.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. KK Dv.Kr. 2002; ChK 2004p,) // (S. spec. Torotoro - San Pedro) HS 213 ? - (dat. Fischer katalog 2007, 2010) // (S. verticillacantha v. cuprea) - (dat. C. Bourleau, 2007) // (S. torotorensis) - Potosi, Charcas, S Torotoro 10km, 3050m - (dat. RM-FND) > pozri ident. - HS 221a // (/-, /2, /3, /5 - S. verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009) // (S. cuprea) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 221a...(Sulcorebutia torotorensis) - Potosi, Charcas, S Torotoro10km, 3050m - (dat. RM-FND) // (S. spec. n.) - Torotoro, # - (dat. Uhlig 2006) // (S. spec.) - Torotoro, 3050m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.11422) // (/-, /5 - S. verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009) // (S. cuprea) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 223
 • HS 223..... (Sulcorebutia steinbachii) - 10km west of Arani, Arani, Cochabamba, 3000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.13073) // (/-, /2, /3 - S. steinbachii v. steinbachii f.) dunkle körper und Bedornung - (dat. VZ 2009) // (S. spec.) - Punata - (dat. Fischer katalog 2010 S-430SR) // (S. steinbachii f. Punata) - (dat. Fischer katal. 2010)
 • HS 223a...(/3 - Sulcorebutia steinbachii v. steinbachii f.) braune Bedornung - (dat. VZ 2009)
 • HS 226.....(Sulcorebutia polymorpha) - (dat. Atlas 2004) // - Cochabamba, Arani, Payrumani, Cochabamba - Santa Cruz km 88, # - (dat. RM-FND) // - Rd. Cochabamba - Epizana, Payrumani, 2950m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.13244)
 • HS 227.....(Sulcorebutia steinbachii v. hoffmannii f.) violette Blüte - (dat. VZ 2009)
 • HS 230.....(S. steinbachii ssp. krugerae v. hoffmannii) - (dat. C. Bourleau, 2020) - ?
 • HS 233.....(Sulcorebutia steinbachii v. hoffmannii f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 234.....(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. Kakteen PH 2007) // (S. spec. n. HS 234) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003233
 • HS 235.....(Sulcorebutia torotorensis) - Potosi, Charcas, S Torotoro 3km, 2600m - (dat. RM-FND) // (S. spec.) - (dat. M. Kiesling, Tephrowelt, 2009) // (S. verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009) // (S. brevispina) - (dat. Fischer katalog 2010) // (S. cuprea) - (dat. Fischer katalog 2011)
 • HS 240.....(Sulcorebutia langeri) - Valle Grande, 1890m - (KA 256 = HS 240) - (dat. KA list 2006) > Vallegrande // (S. langeri) - (dat. "demir165" - home-and-garden.webshots.com, 2007) // - Santa Cruz, Vallegrande, Muyurina, # - (dat. RM-FND) // (S. langeri) - TL, N of Vallegrande, Muyurina, 2000m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9213) // - typfundort - (dat. VZ 2009) // (Sul langeri BB229.01, BLMT205.02, EH11117?, HS240, JO668, KA256, RH1639, SL66a/99, TM205.02, VZ126) - N Valle Grande (Vallegrande), GPS 18°25.4'S; 64°7.4'W, Valle Grande, Santa Cruz, Bol., 1820m - 2050m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • HS 242.....(Rebutia spec.) - # - (dat. Succulenta 1999) // (A. fiebrigii v. vallegrandensis) - (dat. Hillmann 2009)
 • HS 247.....(Aylostera spec.) - Pucara, Vallegrande, Sta. Cruz - (dat. Eden-Plants 2009) // (fiebrigii var. vallegrandensis) - (dat. RM katalog 2006)
 • HS 251.....(Sulcorebutia crispata) - (dat. "stabiae", 2007 sw) // - Chuquisaca, Belisario Boeto, Villa Serrano, # - (dat. RM-FND) // - Road Villa Serrano - Nuevo Mundo, 2200m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9207) // - weissdornig - (dat. VZ 2009)
 • HS 253.....(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. Kuehhas, 2008 - foto) // (S. crispata) - Chuquisaca, Belisario Boeto, Villa Serrano, # - (dat. RM-FND / dat. "stabiae", 2007 sw) // - Road Villa Serrano - Nuevo Mundo, 2500m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.10930) // - (/-, /(1) - S. crispata) - (dat. VZ 2009) // (S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 255.....(Sulcorebutia crispata) - Chuquisaca, Belisario Boeto, Villa Serrano, # - (dat. RM-FND) // (S. crispata) - dunkle Bedornung - (dat. VZ 2009) // (S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 256.....(Sulcorebutia crispata) - Chuquisaca, Tomina, Molle Pampa, # - (dat. RM-FND) // S of Villa Serrano, Molle Pampa, 2400m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.10930) // (/B - S. crispata) - (dat. VZ 2009) // (S. crispata) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003912)
 • HS 258.....(Sulcorebutia crispata) - Chuquisaca, Tomina, Padilla, # - (dat. RM-FND) // (S. crispata) - (dat. VZ 2009) // (/Fi6, S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 260.....(Sulcorebutia crispata) - Chuquisaca, Tomina, Padilla, # - (dat. RM-FND) // - Padilla - Tomina, 2400m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9209) // (/SP1, /SP2, S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 262.....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Chuquisaca, Yamparaez, Cororo, # - (dat. RM-FND) // (/-, /(1), /(2) - S. tarabucoensis v. tarabucoensis) - (dat. VZ 2009)
 • HS 263.....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Chuquisaca, Yamparaez, Pujio, # - (dat. RM-FND) // - N of Tarabuco to Presto, Pujio, 3100m - (dat. Eden-Plants 2009 - No.9653) // (S. cuprea) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 264.....(Sulcorebutia verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 268.....(Sulcorebutia verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 269.....(Sulcorebutia verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009) // (/SP1, /SP2, /SP3, S. cuprea) - (dat. C. Bourleau, 2020)
 • HS 270.....(Sulcorebutia verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009)
 • HS 272.....(Sulcorebutia torotorensis) - Potosi, Charcas, Torotoro, # - (dat. RM-FND) > cuprea ?
 • HS 273.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. ChK 2004p) // (S. verticillacantha v. cuprea) - Torotoro - (dat. Atlas 2004) // (S. verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009) // (S. cuprea) - (dat. Fischer katal. 2010)
 • HS 274.....(Sulcorebutia verticillacantha v. cuprea) - Torotoro (dat. Atlas 2004) // ( S. verticillacantha v. cuprea f.) - (dat. VZ 2009) // (S. cuprea) - (dat. PH 2015, pol. KAKT-003277)

Výskyt mena Swoboda: (pozri - swobodae) (pozri - heinzii ?) (pozri - jolantana)

Nálezy "H.S." ?? a preklepy
 • HS 333.....(Sulcorebutia tiraquensis ssp. krahnii) - # - (dat. Monska, Bautzen 2011) > mix.num., pozri - HS 33
 • HS 426.....(Weingartia neocumingii ssp. neocumingii v. hediniana) - # - (dat. Bourleau 2011) > mix. num. & ident., pozri - HS 42 (a, b, c)
 • HS 518.....(Sulcorebutia steinbachii v.) - # - (dat. AWK 2007) > pozri - HS 18 ?, HS 218 ?
 • HS 567.....(Sulcorebutia albissima) - # - (dat. "Lakerveld" 2009) > pozri - HS 67 ?, HS 267 ?
 top of page