return to the main list
HS 171
(pozri - Swoboda_s) (pozri - tiraquensis longiseta)
(pozri - tiraquensis_s) (pozri - longiseta_s) (pozri - longispina_s)
(pozri - Lopez Mendoza)

coll.: Heinz Swoboda, Bolivia, Cochabamba, Lopez Mendoza, #, # (KA 30: Lopez Mendoza, 3100m)

Sulcorebutia tiraquensis var. longiseta......(HS, dat. RM FND)
Sulcorebutia tiraquensis var. longispina......(hort., dat. Fischer 2007-2011)

adnot.: R. Martin FND - (HS dat. - tiraquensis longiseta, loc. - Lopez Mendoza, Cochabamba); Augustin, list 2006 - (S. tiraquensis v. longiseta) - Lopez Mendoza, 3100m - (KA 30 = HS 171, JP 24);
sign.:


foto 1.: (orig. pub. HS)
foto 2.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XX: 36, 2005
(S. tiraquensis v. longiseta HS 171; V. Šeda);.....V prílohe - Atlas_s @
Comment.:
foto 3.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. tir. v longispina HS 171);..... V prilohe - Rektorik @/ tir_002.jpg
Comment.: červenofialový kvet, riedke tmavé až čierne odstávajúce stredové tŕne, okrajové zakrpatené
foto 4., 5.: L. Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. tiraquensis v longiseta HS 171);..... V prilohe - Rektorik @/ tiraquensis v longiseta HS 171.jpg, @/ tiraquensis v longiseta HS 171_002.jpg 
Comment.: dva snímky iného exempláru HS 171 - červenofialový kvet, voči foto 3 - iba nepodstatné odlišnosti v rámci premenlivosti druhu
merc. Chrudim: ChK 2003p, ChK 2004p (S. tiraquensis v. longiseta HS 171);
merc. Fischer: LF 2007 S (S. tiraquensis v. longispina HS 171);  LF 2010 S-523SR (S. tiraquensis v. longiseta HS 171);   LF 2011 S-523SR (S. tiraquensis v. longispina HS 171 žlutý trn);  LF 2011 S-524SR (S. tiraquensis v. longispina HS 171 hnědý trn);
merc. Bercht: LB 2008 S 3969 (sul tiraquensis v. longiseta HS 0171);

collp.:
 top of page