return to the main list
longispina_s

Výskyt mena longispina:

nom.: [longispína], lat. longispina - dlhotrná, s dlhými tŕňmi. Meno podľa relat. charakteru otrnenia variety alebo formy.

REB AYL DIG
 • Digitorebutia euanthema var. longispina (Backbg.) Donald comb. nud. = R. euanthema......(ambig. ident.?, pozri - dolu)
 • Mediolobivia pygmaea var. longispina n. n......(ambig., pozri - dolu)
 • Mediolobivia pygmaea var. longispina.....(pozri - L 541b - eos ?, WR 508a - tafnaensis)
 • Mediolobivia pygmaea R 508A longispina.....(pozri - WR 508a - tafnaensis)
 • Rebutia pygmaea f. longispina (tafnaensis).....(pozri - WR 508a - tafnaensis)
 • Rebutia pygmaea var. longispina.....(pozri - L 541b - eos ?, SH 541b,)
 • Rebutia pygmaea var. longispina Bckbg. = pygmaea.....(?, hort. CCH, contr. ambig., pozri - dolu)
 •  
SET
 • Mediolobivia aureiflora var. longispina......(pozri - LF 166 - longiseta,)
 • Mediolobivia aureiflora var. longispina Wenzel n. n. = R. aureiflora......(pozri - aureiflora Backeb.)

SUL WEI
 • Weingartia lecoriensis var. longispina.....(pozri - lecoriensis, pozri - PHA 251, PHA 687;)
 
pygmaea longispina Backeb.
(pozri - longispina_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - euanthema_s)

Rebutia pygmaea var. longispina.......(Rausch?, dat. Donald 1976)
Rebutia pygmaea var. longispina Bckbg.......(dat. Cactus Club Hokuriku 2004

pub.: #, Donald, p.83 (cit. orig. Ashingtonia 1976) - "Rausch uvažoval (K.u.a.S. 27: 3; 50, 1976) o možnej kombinácii R. pygmaea var. longispina, spolu s inými známymi varietami pygmaea".
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. pygmaea v. longispina Bckbg. = pygmaea" - tento zdroj naznačuje pôvod mena u Backeberga;
Meno najčastejšie pripájané k nálezu L 541b (pozri - pomiešané nálezy L 541) a provizórne tiež k WR 508a, neskoršieho typu pre popis R. tafnaensis;

Mediolobivia pygmaea var. longispina n. n.

pub.: # ?, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "M. pygmaea v. longispina nomen nud."; 

Digitorebutia euanthema var. longispina (Backbg.) Donald comb. nud.

comb.: J. Donald, #?, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "D. euanthema var. longispina (Backbg.) Donald comb. nud. = R. euanthema
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: nie je overené, či toto meno je zodpovedajúce "pygmaea v. longispina". Jediným spojivom je "longispina Backbg."
 top of page