return to the main list
JN_s

J. N.- - CZ

adnot.: akronym JN zaznamenaný v katalógu [dat. Fischer, 2007]. V skorších prehľadoch poľných čísel [dat. Gamesby / Chileans / Antálek-Podešva / Collectors Ovw. 2001 a ani R. Martin FND] sa meno nositeľa nenachádza. Pod akronymom boli zaznamenané nálezy JN - Mgr. Jan Novák (CZ) pochádzajúce z Argentíny (hlavne Tephrocactus, Acanthocalycium, Gymnocalycium a Lobivia) pričom ale nálezy z rodu Rebutia nie sú (neboli) známe.

Nálezy JN
  • JN 90..... (Mediolobivia pygmaea var. crassa) - Salta, Iruya, # - dat. Fischer 2007)
  • JN 100....(Sulcorebutia purpurea v. nadae) - Poroma, 2900m - (dat. Fischer CD1 2009)
  • JN 103....(Mediolobivia orurensis) - Guelcata, 3900m - (dat. Fischer katalog 2010)
  • JN 107....(Sulcorebutia pulchra v. longispina) - (dat. KK Plzen 2013)
  • JN 108....(Sulcorebutia dorana) - NW Challa, 2900m - (dat. Fischer katalog 2010) > Challcha
 top of page