main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
dorana
(pozri - breviflora_s ?) (pozri - caineana_s ?) (pozri - purpurea_s ?) (pozri - mentosa_s ?)
  • Rebutia (S.) dorana (Gertel 2003)
  • Rebutia (S.) purpurea ssp. dorana (Halda & Hertus & Horáček 2005)
  • Rebutia (W.) dorana (Hentzschel & Augustin 2008)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: Lohmueller, 2005 - v systéme Rebutia tento druh neuvádza (hoci popis existoval). Pokiaľ je v popise uvedený referenčný druh S. breviflora aj v príbuzenstve, potom v tomto systéme je možné sensu Lohmueller predpokladať vzťah ku uznaného druhu Rebutia caineana Cárd. 1966 (spec. 6) ? #. Podľa aktuálneho stavu výskumu je možné aj zaradenie Rebutia mentosa (Ritt.) Don. 1987 (spec. 22) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené (samostatný druh R. dorana ? alebo podľa popisu R. breviflora ?). Podľa aktuálneho stavu iného výskumu je možné v rámci Rebutia K.Sch. aj zaradenie pod R. mentosa ssp. purpurea;


  • Sulcorebutia dorana Gertel 2003
descr.: W. Gertel, Kakteen und andere Sukkulenten, Febr., 2003, 2, 29-34 / 54: 31, 2003 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 54(2): 31 (29-34; photogrs. 1-13). 2003 [Feb 2003]
IPNI (IKI) - Kakteen And. Sukk. 54(2): 31 (2003).
typ.: HJ 807
adnot.: dat.nom - E. F. Anderson 2001(2006), dat.descr. - SuccSeed ("Januar 2003" )
nom.: [dorana], podľa mena, Dora --> dorae?; Dora Frey (dat. Atlas, J. Říha), pozri - Frey-Juckeri // Dora Grey - živ. družka H-J. Juckera (dat. err. Cactus Kiev - v azbuke tlačené veľké G vzdialene pripomína latin. F);
sign.: (K. u. a. S.) - popis zostavený porovnaním voči S. breviflora s relat. málo vzdialeným areálom;
J. Říha, Atlas kaktusů XXIV., p.39, 2009 -> text;
foto 1.: (orig. pub. descr. 2003)
foto 2.: in Cactus Kiev, 2006, 2016 - cactuskiev.com.ua (encyklopedia >> item)
(Sulcorebutia dorana) detail;.....V prilohe - Kiev_encnov6 @/ Sulcorebutia_dorana_HJ807.jpg
Comment.: HJ 807
foto 3: Pavel Pavlíček, Atlas kaktusů XXIV., p.39, 2009
(S. dorana; R. Dobeš);.....V prílohe - Atlas @/
Comment.: rastlina LH 1347 v kultúre (pozri - colls.)
foto 4.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. dorana);.....V prilohe - Milt @/ sulc_dorana.jpg
Comment.:
foto 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. dorana)
(S. dorana VZ 364);.....V prilohe - BourleauS @/ S dorana VZ 364 2793.jpg, @/ S dorana VZ 364 2795.jpg
Comment.: forma s bielym otrnením a tmavozeleným telom
foto 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. dorana)
(S. dorana VZ 365);.....V prilohe - BourleauS @/ S dorana VZ 365 2796.jpg
Comment.: forma s bielym otrnením ako VZ 364 a tmavozeleným telom
foto 7., 7a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. dorana)
(S. dorana VZ 366);.....V prilohe - BourleauS @/ S dorana VZ 366 2798.jpg, @/ S dorana VZ 366 2800.jpg, @/ S dorana VZ 366 2799.jpg
Comment.: forma s kratším bielym otrnením ako HJ 807/11
foto 8.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. dorana);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_dorana.jpg
Comment.: skupina - ružovofialový magenta kvet, tuhé priľahnuté až mierne odstávajúce otrnenie, zelené telo
merc. SuccSeed: SS
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (S. dorana LH 1347); PH 2015 KAKT-000490 (S. dorana HJ 807); KAKT-000491 (S. dorana LH 1347, Poroma - Chalcha, 2810m);
merc. Chrudim: ChK 2009p5394.75 (S. dorana);
merc. Fischer: LF 2010 S-162SR, LF 2011 S-162SR (S. dorana JN 108, NW Challa 2900m);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary v zozname alternatívnych mien neuvádzajú (publik. meno a popis ešte neexistovali);
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia iba provizórne ako nový samostatný druh (zber 1997, popis 2003);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - dodatočne doplnené synonymum Sulcorebutia dorana;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. dorana zatiaľ zvláštne postavenie;
Halda, Heřtus, Horáček - príbuzenský okruh S. purpurea (?);
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. dorana v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;

syn.1.: Sulcorebutia purpurea subsp. dorana (Gertel) Halda, Heřtus et Horáček 2005

comb.stat.: J. J. Halda, P. Heřtus, L. Horáček, #; / Halda et al., Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 12: 9, 2005 /
IPNI - Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 12(1): 9. 2005
adnot.: dat.nom descr.- ZipCode.com, 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy;
J. Říha, Atlas XXIV, 2009 - W. Gertel a H-J. Jucker považujú toto zaradenie druhu za mylné. Za bližší druh považujú S. breviflora;
sign.: (char. foriem purpurea, pozri - purpurea nadae)

syn.2.: Sulcorebutia purpurea var. dorana.....(Fischer)

pub.: LF katalogy 2009-2011 (pozri - colls., LH)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. purpurea a variety)
adnot.: 

syn.3.: Weingartia dorana (Gertel) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 778. 2008 [May 2008]

colls. Jucker: HJ 807 (typ);
colls. De Vries: VZ 364, VZ 365, VZ 366;
colls. Heřtus: PHA 656;
colls. Šorma: VS 564;
colls. Frélich: RF 148;
colls. Horáček: LH 1347;
colls. JN: JN 108;


collp.:
 top of page