return to the main list
L 541b
(pygmaea longispina)

(pozri - Lau_s) (pozri - eos ?) (pozri - eos_s) (pozri - longispina_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - atrovirens ?) (pozri - atrovirens_s) (pozri - tafnaensis ??)
(pozri - Tafna)

coll.: A. B. Lau,  Argentína, prov. Jujuy, Tafne, 3600m (Uhlig: Tafne, 3600 - 3800m

Rebutia eos. 3600m Tafne, Jujuy.....(Lau FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia eos.....(Lau numbers, prov. ident.?, dat. Šída1997) > L 541c?
Rebutia pygmaea var. longispina.....(n. n., Lau numbers, dat. RM FND)
Mediolobivia pygmaea var. longispina (L. atrovirens).....(hort., ident.?, dat. Uhlig 2001) > L 541a?
Rebutia eos Rausch Lau 541b = pygmaea 'eos'.....(hort. ident.?, dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > L 541c?
Mediolobivia pygmaea var. eos.....(hort., ident.? dat. Hillmann 2009) > L 541c?

adnot.: Šída, RR 97 - (L dat. - eos);   Ralph Martin FND - (L dat. - R. pygmaea v. longispina, lokalita - Tafne, Jujuy, Argentína);
Donald, p.83 (cit.) - "Rausch uvažoval (K.u.a.S. 27: 3; 50, 1976) o možnej kombinácii R. pygmaea var. longispina, spolu s inými známymi varietami pygmaea".
Pomenovanie "longispina" sa objavilo tiež v spojení s číslom WR 508a v katalógu KK-DK 2001. Katalógová identita je však nejasná ak sa pozrieme na foto-jpg WR 508a od M. Winberga (typ R. tafnaensis).  Nálezy L 541b a WR 508a majú spoločné iba lokalitu "Tafna".
V ojedinelej ponuke Uhlig 2001 sú signalizované problémy s identitou - podľa dodatočného údaja ide tam pravdepodobne o niektorú formu R. atrovirens, pričom podľa priloženého popisu je pochybná aj táto identifikáciae.
Tri zo štyroch odlíšených nálezov "L541" s takmer iste červenou farbou kvetu sú označené L 541, L 541a a L 541b, kde sa môže nachádzať aj (názor?) identita = atrovirens.  Jedine zostávajúci nález L 541c je od počiatku a trvale šírený s identitou R. eos.
sign.: (Uhlig) - otrnenie jemné, hnedobiele; Kvet ? Podľa najstaršej identifikácie A.B. Laua (?) predpokladane ružový char. eos? Podľa neskoršieho údaja fi. Uhlig - červený char. atrovirens?; Podľa použitého Rauschovho mena "pygmaea longispina" identita L 541 ukazuje na žltokvetú R. tafnaensis Rausch;
foto.: nezaznamenané
merc. Uhlig: U 2001S (Mediolobivia pygmaea v. longispina L 541b; Tafne, Jujuy, 3600-3800m, Argentinien) Dornen fein, braunweiß - Rebutia CC Lob. atrovirens; > L 541, L 541a?
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. eos L 541b) > L 541c?;

collp.:
 top of page