main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
polymorpha
(polymorpha brevispina AWK)
(pozri - steinbachii_s) (pozri - tiraquensis_s) (pozri - longiseta) (pozri - polymorpha_s)
(pozri - brevispina_s)
  • Rebutia polymorpha Cárdenas 1965
descr.: M. Cárdenas, Kakteen und andere Sukkulenten, 16: 115, 1965 / K. u. a. S., 16 : 6, 115-116. 1965 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Kakteen And. Sukk. 16: 6. 1965
IPNI (IK) - Cárdenas -- Kakt. & Sukkulent. xvi. 115 (1965).
typ.: Cárd. 6141 / coll: M. Cárdenas /
nom.: [polymorfa], gr. poly - mnoho-, morfos - tvar; polymorfný - variabilný v tvare a farbe, lat. polymorpha - mnohotvárna.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. polymorpha Card. = Sulcorebutia polymorpha (Card.) Backbg.";
sign.: Cárdenas -
foto 1.: (orig. pub. descr. 1965 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
  • Rebutia (S.) polymorpha (Backeberg 1966)
  • Rebutia (W.) polymorpha (Brandt 1977)
  • Rebutia (S.) steinbachii v. polymorpha (Pilbeam 1985)
  • Rebutia (S.) steinbachii subv. polymorpha (Gertel 1996)
  • Rebutia steinbachii (polymorpha) (Brunelle 2004)
pub.: P. J. Brunelle, Dalhousie Univ., 2004
adnot.: R. polymorpha synonymum R. steinbachii sensu Lohmueller 2005;  Podobne P. Klaasen (pozri - colls., S) použil meno v roku 2011 "Rebutia (Sulcorebutia) steinbachii 'polymorpha'" v duchu Hunt, Taylor, Charles, 2006.
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=354, scanid=987)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=354, CS4354)
(R. steinbachii (polymorpha); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cs4354.jpg
Comment.: forma s čiernymi tŕňmi, kvet dvojfarebný, vnútri žltý, vonkajšie okv. lístky červenkasté
foto 2.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) steinbachii 'polymorpha' S2380 );......V prílohe - Klaasen @/ 6560077747_287287ab4b_b.jpg
Comment.: na prírodnom stanovisku, bez kvetu
  • Rebutia steinbachii f. polymorpha (#?, hort. 2004)
pub.: (hort.); Delange Kakteen, (web, 2008 - "R. steinbachii f. polymorpha");
IPNI - tento záznam databáza ani pod Rebutia ani pod Sulcorebutia neobsahuje
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. polymorpha (#?, hort. 2006)
pub.: (hort.);
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. polymorpha);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_polymorpha_03.jpg
Comment.: ??, non polymorpha! Hrebeňovité krátke otrnenie typu "canigueralii" bez stred. tŕňov, červený kvet so žltkastým stredom. Zmenené zaradenie sensu Hunt (R. steinbachii ssp. steinbachii 'polymorpha')
  • Rebutia (S.) tiraquensis v. polymorpha (#?, hort. 2006)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. polymorpha, S. polymorpha, W. polymorpha a S. steinbachii var. (subvar.) polymorpha synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia steinbachii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. steinbachii ssp. steinbachii, R. steinbachii ssp. tiraquensis a R. steinbachii ssp. verticillacantha. Synonymami R. steinbachii ssp. steinbachii sú: R. glomerispina, R. polymorpha, R. tuberculato-chrysantha a R. tunariensis;


  • Sulcorebutia polymorpha (Cárd.) Backeberg 1966
comb.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.416, 1966 / = /
IPNI (GCI) - Backeb. -- Kakteenlexikon 416. 1966
IPNI (IK) - Backeb. -- Kakteenlex. 416 (1966).
adnot.: Backbg., KL 1966 - n. comb. (Rebutia polymorpha Kakt. u. a. Sukk., 16: 6, 115-116. 1965)
sign.: Backbg., KL, p.416, 1966 -> text -> Bolivia (prov. Arani, dep. Cochabamba, blízko Tiraque, 3200m) - extrémne variabilný druh. Komplex prírodných hybridov?;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
O. Šída, V. Šeda, Atlas kaktusů XIX, p.35, 2004 - mimoriadna variabilita v celom rade znakov;
foto 1.:
foto 2.: Josef Odehnal, Atlas kaktusů XIX, p.35, 2004 -
(S. polymorpha; J. Odehnal);.....V prílohe - Atlas_s @/
foto 3.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. polymorpha);.....V prilohe - stabiae @/ 83969389hCCzcN_ph.jpg
Comment.: červený kvet so žltým stredom
foto 4.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. polymorpha WF 63);.....V prilohe - stabiae @/ 84015066fMkCJV_ph.jpg
Comment.: ??, forma s čisto fialovým kvetom ?, = tiraquensis longiseta WF 62. Vymenené texty ku obrázkom v albume?.
foto 5., 6.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. polymorpha);.....V prilohe - Milt @/ sulc_polymorpha.jpg, Milt @/ sulcor_polymorpha.jpg
Comment.: červenofialový kvet, riedke hrboly, dlhsie hnedé odstávajúce tŕne
foto 7.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. polymorpha);.....V prilohe - Milt @/ sulcore_polymorpha.jpg
Comment.: dvojfarebný kvet v strede oranžový a na vonkajších častiach červený
foto 8.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, S >> find item - al)
(S. polymorpha);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_polymorpha___.jpg
foto 8.: Z. Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > polymorpha)
(S. polymorpha) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_polymorpha___.jpg
foto 8.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > polymorpha)
(S. polymorpha) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_polymorpha___.jpg
Comment.: char. tela a otrnenia tiraquensis (bez kvetu)
foto 9.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> polymorpha)
foto 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_polymorpha.htm (gallery >> polymorpha)
(S. polymorpha);.....V prilohe - Sulcopassion @/
foto 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. polymorpha)
foto 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. polymorpha)
(S. polymorpha);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 467.png
Comment.: sign. jednej formy - kvet červený so žltkastým ohraničeným stredom
foto 10.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 8 >> find item - al)
(S. steinbachii v. polymorpha KAS 58);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / kvet červenofialový - magenta
foto 11.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. polymorpha);.....V prilohe - Snowarski @/ 070614-8471.jpg
Comment.: ??, extr. forma - krátke otrnenie bez stred. tŕňov, žltý kvet s červenkastými okrajmi vonk. okv. lístkov
foto 12.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. polymorpha);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 11.)
foto 13., 14.: KKO in Kaktusy Těšínska, 20.-21.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. polymorpha R 255) 100_0768, 100_0769;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0768.jpg, @/ 100_0769.jpg
Comment.: forma - riedke silné tŕne, riedke areoly, fialovočervený kvet so svetlejším stredom
foto 15., 16.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 75, pos 897, 898)
(S. polymorpha) pid 889, 890;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: červenofialový kvet, dlhé žltohnedé odstávajúce tŕne
foto 17.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_polymorpha.htm (gallery >> polymorpha)
(S. polymorpha JD 155 / 8);.....V prilohe - Sulcopassion @/
foto 18., 19.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. polymorpha)
foto 18., 19.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. polymorpha)
(S. polymorpha JD 155/8);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 465.png, @/ Presse-papiers 466.png
Comment.: forma, klon 8 - fialovoružový kvet
foto 20.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Sulcorebutia >> find item - al)
(S. polymorpha);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ S_polymorpha (id=1534)
Comment.: Pozri - 'bicolor'
foto 21., 22.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. polymorpha)
foto 21., 22.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. polymorpha)
(S. polymorpha);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 468.png, @/ Presse-papiers 469.png
Comment.: kvet červenofialový so žltým ohraničeným stredom. Pozri - 'bicolor'
foto 23., 23a..: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. polymorpha);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_polymorpha.jpg, @/ Sulcorebutia_polymorpha1.jpg
Comment.: unikátny dvojfarebný kvet v strede žltý a na vonkajších častiach červeno oranžový
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 KAKT-000560 (S. polymorpha, de Herdt); PH 2015 KAKT-000560 (S. polymorpha de Herdt);
merc. Bercht: LB 2008 S 3913 (sul polymorpha VZ 0013 Cochabamba - Epizana, 3500 m);
merc. Chrudim: ChK 2009p5401.10, 44 (S. polymorpha);
merc. Fischer: LF 2010 S-363SR, LF 2011 S-363SR (S. polymorpha HS 226);  LF 2010 S-364SR, LF 2011 S-364SR (S. polymorpha JD 161);  LF 2010 S-367SR, LF 2011 S-369SR (S. polymorpha VS 378, Kayarani, 3400m);  LF 2010 S-368SR, LF 2011 S-370SR (S. polymorpha WR 255);  LF 2011 S-367SR (S. polymorpha VJ29);  LF 2011 S-368SR (S. polymorpha VJ52);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Šída, Atlas VIII, p.40, 1993 - komentár ku výskytu dvojfarebných (červeno a žlto sfarbených - bicolor) kvetov v príbuzenských okruhoch - tu v okruhu steinbachii (S. tuberculato-chrysantha, S. polymorpha);
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. steinbachii v. polymorpha (Card.) Pilbeam ako návrh alternatívneho mena pre S. polymorpha (Card.) Bkbg.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. polymorpha samostatne;
Šeda, 2004 - Mnohými autormi, počínajúc M. Cárdenasom, je S. polymorpha chápaná ako prechodná populácia medzi S. steinbachii a S. tiraquensis, pričom nie je vylúčený ani hybridný pôvod tejto populácie. Aj nové prieskumy (SE, LH, VS) potvrdili údaje z prvotného popisu;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. polymorpha zvláštne postavenie >> **Druh S. polymorpha zaniká a bude uvádzaný pod menom S. tiraquensis ssp. tiraquensis v. longiseta >> V systéme Sulcorebutia uznaný druh S. tiraquensis má poddruhy S. tiraquensis ssp. tiraquensis, S. tiraquensis ssp. totorensis, S. tiraquensis ssp. krahnii a S. tiraquensis ssp. mariana (mariana v. australis). Poddruh ssp. tiraquensis má var. tiraquensis**, var. lepida, var. aguilarii a var. longiseta;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - V členení neuvedené. Predpokladane zahrnuté v skupine Sulcorebutia vo W. steinbachii alebo W. tiraquensis, kde var. longiseta;

syn.1.: Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeb. var. polymorpha (Cárd.) Pilbeam 1985

comb.stat..: / J. Pilbeam, Sulcorebutia and Weingartia, A collector´s guide, p.80, 1985 /
IPNI (IK) - Pilbeam -- Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 80 (1985):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in Home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(S. steinbachii v. polymorpha);.....V prilohe - jnotias @/ 317840540RtHIpW_ph.jpg
foto 2.: Jeff Notias ( "jnotias") in Home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/LObivia >>)
(S. steinbachii v. polymorpha);.....V prilohe - jnotias @/ 316134230TWYHZF_ph.jpg
Comment.:
foto 3.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. steiinbachii v. polymorpha PM 156);.....V prílohe - Winberg_SW @/ supolympm156.jpg
foto 3.: M. Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com/seeds-cacti/sulcorebutia/
(S. steiinbachii v. polymorpha PM 156) 2825;.....V prílohe - Winberg_S @/ 1146285-origpic-de9e54.jpg
Comment.:
merc. Chrudim: (dat. ChK 2003, 4p - SE-130; steinbachii var., dat. Odehnal 2005 - JO 439);
merc. Bercht: LB 2008 S 3948 (sul steinbachii v. polymorpha VS 0378 Kayarani 3559 m);

syn.2.: Sulcorebutia steinbachii subvar. polymorpha (Cárd.) Gertel 1996

comb.stat.: W. Gertel, #, 1996
IPNI (IK) - Gertel -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 12 (1996 publ. 1997):.
IPNI (IK) - in Inform.-brief Freundeskreis Echinopseen, 22: 26 (1996), without basionym ref.;.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;

syn.3.: Sulcorebutia tiraquensis var. polymorpha.....(hort.)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tiraquensis, S. polymorpha)
adnot.: použité v zozname poľných čísel M. Marek (MM 269)

syn.4.: Weingartia polymorpha (Cárd.) Brandt 1977

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau, 2: 68, 1977 / Kakt. Orchid. Rundschau, 1977 (5): 70, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 1977: 70.
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1977(5): 70(1977).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;
merc.:

syn.5?.: Sulcorebutia polymorpha var. brevispina.....(hort.)

adnot.: meno formy z katalogu AWK (n. n.?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. polymorpha)
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02352, AWK 2009 S (S. polymorpha v. brevispina);

colls. Cárdenas: Cárd. 6141 (typ);
colls. Rausch: WR 255;
colls. Markus: EM 338;
colls. Krahn: WK 691 (Kr 691);
colls. Vasquez: RV 316 (steinbachii / polymorpha);
colls. Swoboda: HS 58, HS 59, HS 226;
colls. Prantner: JP 250 (spec. - polymorpha?);
colls. Augustin: KA 358 (spec. - polymorpha?);
colls. Donald: JD 155, JD 161, JD 215 (?),  JD 277;
colls. Kimnach: MK 2492 (=JD 215);
colls. Gertel: G 14, G 84, G 102;
colls. W. Fischer: WF 63(=G 83 - tiraquensis v. longiseta), WF 64;
colls. Kirschnek: EK 7136a;
colls. Haugg: EH 8268 (steinbachii / polymorpha), EH 8270 (steinbachii / polymorpha);
colls. E. Herzog: HE 331 (steinbachii / polymorpha);
colls. Hillmann: RH 1147 (steinbachii / polymorpha);
colls. Riesener: Rie 9 / PR 9 (- tiraquensis longiseta);
colls. Kühhas: FK 163;
colls. deVries: VZ 13;
colls. Pot & Boxtel: JK 43, JK 45;
colls. Bates: BB 368;
colls. Bates &&: BDH 61;
colls. Bates &&&: BLMT 9.01;
colls. Preston-Mafham: PM 156, PM 157 (polymorpha / tiraquensis);
colls. Horáček: LH 26 (polymorpha?), LH 901, LH 994, LH 1078, LH 1158, LH 1207, LH 1504;
colls. Martin: RRM 79;
colls. Slaba: SL 97/02;
colls. Heřtus: PHA 288 (steinbachii-> polymorpha), PHA 434, PHA 546, PHA 955, PHA 1394, PHA 1981;
colls. Šorma: VS 378, VS 541;
colls. Jakubec: VJ 29, VJ 52;
colls. KP/PK: KP 43;
colls. CH: CH 794;
colls. Frélich: RF 057;
colls. Odehnal: JO 439;
colls. Šeda: SE-130, SE 224 (f.);
colls. Kasperski: KAS 58;
colls. Marek: MM 269;
colls. Klaasen: S 2380;
colls. Sochůrek: MS 456 (polymorpha Card., LH 901);

*Nálezy prv identifikované o.i. ako S. polymorpha môžu byť uvádzané v nových zoznamoch pod menom "tiraquensis v. longiseta".


collp.:

 top of page