return to the main list
polymorpha_s
Výskyt mena polymorpha:

nom.: [polymorfa], gr. poly - mnoho-, morfos - tvar; polymorfný - variabilný v tvare a farbe, lat. polymorpha - mnohotvárna. Ekvivalent mena = variabilis
adnot.:  

SUL
 top of page