return to the main list
BDH_s

Brian Bates, Peter Downs, Royston Hughes, UK [dat. Podešva, Antálek], prieskumy Bolívia 1993, 94 [? dat. Gamesby];
Brian Bates, Peter Down, Royston Hughes [dat. R. Martin, FC Database 2007]; Brian Francis Bates, Peter Down, Royston K. Hughes [dat. RM FCD 2011];

adnot.: spoločný akronym BDH.
Sprievodca B. Bates má pre vlastné nálezy od r.1999 akronym BB, alebo v rámci iných skupín prieskumníkov - BLMT, B/K. Rovnako označované skupiny nálezov z rovnakej lokality sú kódovo odlišované iba dodatočne podľa poradia "BDH i" v zoznamoch v databáze R. Martin, FND.

Nálezy (r. 1992 >)
 • BDH 1
 • BDH 1.......(N. vorwerkii) 12/1992 - Oruro, Tomas Barron, Eucalyptos to Pandura, 3800m - (BB 1156.02 = BDH 1.02) - (dat. RM-FND 2011)
 • BDH 1.......(R. pygmaea) 12/1992 - Oruro, Tomas Barron, Eucalyptos to Pandura, 3800m - (dat. RM-FND / RM FND 2011) // (R. steinmannii v. eucalyptana) - Oruro, # - (dat. RM-FND = R. Martin, Field Number Database, stav 2007) > pozri - BB 1156.03 = BDH 1, B/K 6  // (R. steinmannii v. eucalyptana) - Oruro, Eucalyptos to Pandura, 3880m - (BB 1156.03 = BDH 1.03, B/K 6) - (dat. RM-FND 2011) > eucaliptana
 • BDH 2.......(R. orurensis) - Oruro, Cercado, S Oruro, 3750m - (dat. RM FND)
 • BDH 6.......(R. pectinata) - Potosí, Tomas Frias, N Cuchu Ingenio, 3950m - (dat. RM FND)
 • BDH 7.......(Weingartia westii) - Potosí, Linares, Cuchu Ingenio, # - (dat. RM FND)
 • BDH 12
 • BDH 12.....(R. tarijensis) - Tarija, Mendez, Cuesta de Sama, 3200m - (dat. RM FND)
 • BDH 12.....(Sulcorebutia tarijensis) - Tarija, Mendez, Cuesta de Sama, 3200m - (dat. RM FND) > BDH 12a?
 • BDH 22
 • BDH 22.....(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, nad San Pedro, 2560m - (dat. RM FND)
 • BDH 22.....(Weingartia riograndensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, nad San Pedro, 2560m+ - (dat. RM FND) > BDH 22a - (dat. RM FND)
 • BDH 24.....(R. albopectinata) - Chuquisaca, N Salitre, 3016m - (dat. RM FND) // 12/1992 - (dat. RM FND 2011)
 • BDH 26.....(Weingartia lecoriensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, N Padcoyo, 3500m - (dat. RM FND)
 • BDH 31.....(Weingartia platygona) - Potosí, Saavedra, Millares, 2360m - (dat. RM FND)
 • BDH 33.....(Sulcorebutia losenickyana) - Potosí, Sucre - Ravelo, Chayanta, # - (dat. RM FND)
 • BDH 35
 • BDH 35.....(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, N Los Alamos, 2710m - (dat. RM FND)
 • BDH 35.02..(Sul frankiana PHA170, RF27, JO646, BB1810.01, BDH35.02, BLMT40.01, JO944.01, TM40.01, SL35/02) - NE Chiquituyoc (Chiqui Tayoi = Alamos = Los Alamos), GPS 18°53.5'S; 65°19.5'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2970m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BDH 36
 • BDH 36.....(Sulcorebutia pedroensis) - Chuquisaca, Oropeza, N Los Alamos, 3040m - (dat. RM FND)
 • BDH 36.....(Sulcorebutia frankiana) - # - (dat. RM FND) > pozri - BLMT 40.01 = BDH 36 (BDH 36a)
 • BDH 37.....(Sulcorebutia vasqueziana) - (dat. Atlas 2004) // - Chuquisaca, Oropeza, Huaranka, 3090m - (dat. RM FND)
 • BDH 37.01..(S. vasqueziana BB346.01, BDH37.01, BLMT43.01, JO645, JO943.01, KAS91, KAS249.1, KP24, MU131.1, PHA168) - GPS 18°57.5'S; 65°19.5'W, Barranca Pass, NW Sucre, Oropeza, Ch'saca, Bol., 3000-3200m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BDH 40.....(Sulcorebutia aureiflora) - Chuquisaca, Yamparaez, Yamparaez - Tarabuco, 2980m - (dat. RM FND)
 • BDH 46.....(Sulcorebutia crispata) - Chuquisaca, Belisario Boeto, N Villa Serrana, 2300m - (dat. RM FND)
 • BDH 51.....(Weingartia lanata) - Chuquisaca, Oropeza, N Mojotoro, 1960m - (dat. RM FND)
 • BDH 53.....(Sulcorebutia swobodae) - Cochabamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2450m - (dat. RM FND)
 • BDH 54.....(Sulcorebutia santiaginiensis) - Cochabamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2450m - (dat. RM FND) // (Sul santiaginiensis BDH54, BDH55, BLMT228.03, BLMT33, LH708, VZ148, VZ148a, VZ148b) - W Aiquile, Cuesta de Santiago GPS 18° 11.4'S; 65° 17.1'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2450-2900m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BDH 55.....(Sulcorebutia santiaginiensis) - Cochabamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2800m - (dat. RM FND) // (Sul santiaginiensis BDH54, BDH55, BLMT228.03, BLMT33, LH708, VZ148, VZ148a, VZ148b) - W Aiquile, Cuesta de Santiago GPS 18° 11.4'S; 65° 17.1'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2450-2900m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BDH 58.....(Sulcorebutia mentosa) - Cochabamba, Campero, S Aiquile, 2330m - (dat. RM FND)
 • BDH 61.....(Sulcorebutia polymorpha) - Cochabamba, Tiraque, Kayarani, 3500m - (dat. RM FND)
 • BDH 64.....(R. steinmannii v. eucalyptana) - La Paz, Aroma, Pandura, 3800m - (dat. RM FND) > eucaliptana
 top of page