main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
riograndensis
(riograndense albiflora)
(pozri - lanata_s) (pozri - neocumingii_s) (pozri - riograndensis_s)
(pozri - rubra_s) (pozri - albiflora_s)
  • Rebutia (W.) riograndensis (Ritter 1961)
  • Rebutia (S.) riograndensis (Brandt 1976)
  • Rebutia (W.) lanata ssp. riograndensis (Donald 1978)
adnot.: (hort.)
merc.:
  • Rebutia neocumingii subsp. riograndensis (Ritt.) Hunt 1997
comb.: D. R. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 4: 8, 1997
IPNI (IK) - R. neocumingii (Backeb.) D.R.Hunt subsp. riograndensis (F.Ritter) D.R.Hunt -- Cactaceae Consensus Init. 4: 8. 1997 [Oct 1997]
  • Rebutia (G.) riograndensis (Doweld 2001)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.: (neocumingii)
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. riograndensis, S. riograndensis a W. lanata ssp. riograndensis synonymami uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia riograndensis Ritter 1961
descr.: F. Ritter, National Cactus and Succulent Journal, 23: 9, 1961 / Cactus and Succulent Journal of Great Britain 23: 9, 1961 /
IPNI (GCI) - Cact. Succ. J. Gr. Brit. 23: 9, fig. 1961
IPNI (IK) - Cact. & Succ. journ. Brit. xxiii. 9 (1961).
typ.: FR 813
nom.: [riograndenzis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Rio Grande, Bolívia
adnot.:
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.63, 1991 - odnožuje a rastie v trsoch, množstvo belavej vlny nad areolami;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1961)
foto 2.: Schattat in Backeberg, Kakteenlexikon, p. 737, obr.451 vpravo, 1966
(W. riograndensis Ritt.);
foto 3.: Rudolf Šubík, Atlas kaktusů VI, p.63, 1991 -
(W. riograndensis KK 706; kultúra);.....V prílohe - Atlas_w @/ Riogrand.jpg
Comment.: charakteristiky W. lanata
foto 4.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find items - al)
(W. riograndensis);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_riograndensis_v.jpg
foto 4.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - lbum Weingartia - al)
(W. riograndensis) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_riograndensis.jpg
Comment.: ?
foto 5.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. pulquinensis);.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_pulquinensis.jpg
Comment.: zelené telo s veľkými hrbolmi (longigibba), riedke tŕne, veľa vlny, =lanata riograndensis
foto 6.: "Groucho" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org (album Weingartia >> find item - al)
(W. riograndensis);.....V prilohe - Groucho @/ 
Comment.:
foto 7.: S. Malych in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 203 > find items) 2744;
(W. riograndensis);.....V prilohe - Cactus_Love @/ 2744.jpg
Comment.: zelené telo, biele tŕne, biele oválne areoly, žltý kvet s červenými šupinami
foto 8., 8a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > riograndensis)
(W. riograndensis) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_riograndensis__.jpg, @/ 10_Weingartia_riograndensis__2.jpg
foto 8., 8a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > riograndensis)
(W. riograndensis) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_riograndensis__.jpg, @/ 10_Weingartia_riograndensis__2.jpg
Comment.: ?, malý žltý kvet s červenými šupinami, málo vlny
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 S-6297 (W. riograndensis);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1908 (W. riograndensis);
merc. Fischer: LF 2010 S-60W, LF 2011 S-81W (W. riograndensis FR 813);  LF 2010 S-61W, LF 2011 S-82W  (W. riograndensis WR 467);  LF 2010 S-62W, LF 2011 S-83W  (W. riograndensis ZJ, Millares);
merc. Bercht: LB 2008 S 4169 (wei riograndensis ZJ Millares);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (W. riograndensis Card.) > mat. Cárdenas? Nemusí zodpovedať Ritterovej identite. Možná zámena s G. riograndense Card.;

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

cat.:
adnot.: Ritter (názor) - blízke príbuzenstvo s W. erinacea, W. longigibba a W. lanata; W. riograndensis je spojovací článok medzi W. erinacea a W. lanata;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. lanata subsp. riograndensis (Ritt.) Don. v zozname alternatívnych mien pre W. riograndensis Ritt.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté pod W. neocumingii ssp. neocumingii, kde patria aj pripojené var. hediniana a var. longigibba;

syn.1.: Sulcorebutia riograndensis (Ritter) Brandt 1976

comb.: / F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf.G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

syn.2.: Weingartia lanata Ritt. subsp. riograndensis (Ritter) Donald 1978 1979*

comb.stat.: J. Donald, Ashingtonia, 3 /5-6/: 132, 1979 / Ashingtonia 3: 138, 132, 1978 /
IPNI (IK) - Ashingtonia 3(Weingartia Suppl.): 138, 132. 1978
adnot.: *J. Říha, AtlasVI, p.63, 1991 - dat. Ashingtonia 3: 136, 1979
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
sign.:
foto 1.: (pub. comb. Donald)
merc.:

syn.3.: Gymnorebutia riograndensis (Ritt.) Doweld 2001

comb.stat.: A. B. Doweld, #, 2001
IPNI (IK) - Sukkulenty 4(1-2): 24 (2001 publ. 2002).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

syn.4?.: Weingartia riograndensis var. rubra.....(n. n. Kníže)

pub.: K. Kníže
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - W. riograndensis)
adnot.: dat.- Z. Rovšek, Seznam Weingartia, 2006 (pozri - colls., KK 766); 

syn.5?: Weingartia riograndense f. albiflora......(Fischer)

pub.: L. Fischer, 2007; Tvar 'riograndense' pravdepodobne pochádza od ZJ (pozri - colls.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - W. riograndensis)
adnot.: dat. katalog L. Fischer, 2007 (pozri - colls., ZJ)
foto 1.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy X 2009 / Kaktusy_kvety_X_2009 (foto - 463)
(Weingartia riograndense f. albiflora, sběr ZJ);.....V prílohe - FischerCD2 @/ kaktusy květy x 2009 463.jpg
Comment.: exemplár - forma s bielym kvetom, veľké vlnaté areoly (lanata), trńe špinavobiele, horeobrátené majú červenohnedé konce.
merc. Fischer: LF 2007 S-47W (W. riograndense ZJ) z rostlin s bilymi kv.;

colls. Ritter: FR 813 (typ.);
colls. Rausch: WR 467;
colls. Kníže: KK 507 (f. - longigibba), KK 766 (var. rubra), KK 1522 (matoralensis n. n. = riograndensis f.? - longigibba);
colls. Swoboda: HS 79b (riograndensis - longigibba);
colls. Pot & Boxtel: JK 162;
colls. Janeba: ZJ # (Millares), ZJ # (riograndense f. albiflora, biely kvet);
colls. Bates &&: BDH 22 (BDH 22a ?);
colls. Bates &&&: BLMT 183.01, BLMT 184.01, BLMT 191.02;
colls. Bates: BB 1087.04;


collp.:

riograndense
(pozri - riograndensis)

Weingartia riograndense.....(hort. mut. ZJ)

adnot.: gramat. mutácia v katalógu semien L. Fischer 2007

riograndis
(pozri - riograndensis)

Weingartia riograndis.....(hort. mut. Vanderheede)

adnot.: skrátené deformované meno vo fotogalérii E. Vanderheedeho na stránkach Grusonia club 2008 (home.scarlet.be)

 top of page