return to the main list
BLMT_s

Brian Bates, Martin Lowry, Timothy D. Marshall & Tomlinson [dat. RM FND], UK; Brian Francis Bates, Martin Lowry, Timothy (Tim) David Marshall, Ralph Tomlinson [dat. RM FND 2011]

adnot.: spoločný akronym BLMT. Brian Bates eviduje neskoršie (od r.1999) vlastné nálezy pod akronymom BB.
Timothy (Tim) David Marshall svoje ekvivalenty prvej časti spoločných nálezov BLMT 1-300 (Bolivia) eviduje aj pod vlastným akronymom TM s rovnakým číslovaním [dat. B. Bates 2010]

Nálezy (r.1996-1999)
 • BLMT 9.01........(Sulcorebutia polymorpha) - 1996, Cochabamba, Arani, Kayarani, 3522m - (dat. R. Martin, Field Number Database, stav 2007)
 • BLMT 10.01......(Sulcorebutia tiraquensis v. longiseta BLMT 010.01) - 1996, Cochabamba, Carrasco, Monte Puncu, 3300m, ostrov rieke, južne od cesty - (dat. RM-FND) // - (dat. SuccSeed 2006 fotogal)
 • BLMT 12.01......(Sulcorebutia lepida) - Cochabamba, Carrasco, Epizana, 3200m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 19.02......(Weingartia pulquinensis v. mairanensis) - Santa Cruz, Florida, Mataral, 1525m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 25.01......(Sulcorebutia pulquinensis) - Santa Cruz, Caballero, San Jose de Pulquina, 1540m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 30.01......(Sulcorebutia cylindrica) - Cochabamba, Mizque, Chagrani, 2638m - (dat. RM-FND) > Chaguarani (Cruce) // (Sul cylindrica BB358.01, BLMT30.01, BLMT231.01, CH803, G189, GV123b, HS44a, JO658, JO935.01, KA178, LH1079) - Chaguarani (Cruce) GPS 18° 4.0'S; 65° 31.5'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 2400-2600m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 32.01......(Sulcorebutia swobodae) - Cochabamba, Campero, Aiquile, 2521m- (dat. RM-FND)
 • BLMT 33.01......(Sulcorebutia santiaginiensis) - Cochabamba, Campero, Aiquile, 2506m - (dat. RM-FND) // (Sul santiaginiensis BLMT33.01, LH603, LH709, JO653, JO654, PHA413, PK31, G70) - W Aiquile, Cuesta de Santiago GPS 18° 11.4'S; 65° 17.0'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2835-2953m - (dat. KKC CN DB 2015) // (Sul santiaginiensis BDH54, BDH55, BLMT228.03, BLMT33, LH708, VZ148, VZ148a, VZ148b) - W Aiquile, Cuesta de Santiago GPS 18° 11.4'S; 65° 17.1'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2450- 2900m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 34.01......(Weingartia multispina) - Cochabamba, Campero, Aiquile, 2500m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 35.01......(Sulcorebutia mentosa) - Cochabamba, Campero, Aiquile, 2451m - (dat. RM-FND) // (Sul mentosa BB352.01, BLMT35.01, BLMT243.01, EK7038, G18, GV119a, HE44, JK35, JO427, JO664, KF49, LH604, OP1, PHA184) - GPS 18° 13.5'S; 65° 12.0'W, Aiquile, Campero, Cochabamba, Bol., 2300-2400m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 38...........(Sul canigueralii applanata CH729, BB1809.05, BLMT38, JO652, MU113, PHA411, SE170, SL52/99, SL76/02, TB113, TM38) - NE Sucre GPS 19°0.0'S; 65°12.2'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2800-3000m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 38.01......(Sulcorebutia applanata) - Chuquisaca, Oropeza, Sucre, 2989m, = JC 13 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 39.01......(Sulcorebutia vasqueziana) - Chuquisaca, Oropeza, Huaranka, 3050m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 40.01......(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, Los Alamos, 2840m, = BDH 36 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 41.01......(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, Los Alamos, 2980m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 42.01......(Sulcorebutia alba) - Chuquisaca, Oropeza, Hacienda Barranca, # - (dat. RM-FND) // 27/12/1996 - 3150m, among rock in cultivated area South of road - (dat. RM FND 2011)
 • BLMT 43.01......(Sulcorebutia vasqueziana) - Chuquisaca, Oropeza, Huaranka, 3100m - (dat. RM-FND) // (S. vasqueziana BB346.01, BDH37.01, BLMT43.01, JO645, JO943.01, KAS91, KAS249.1, KP24, MU131.1, PHA168) - GPS 18°57.5'S; 65°19.5'W, Barranca Pass, NW Sucre, Oropeza, Ch'saca, Bol., 3000-3200m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 44.01......(Sulcorebutia losenickyana) - Chuquisaca, Oropeza, Sucre airport, 3360m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 45.01......(Sulcorebutia losenickyana) - Chuquisaca, Oropeza, S Punilla, 3550m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 46.01......(Sulcorebutia losenickyana) - Chuquisaca, Oropeza, Punilla, 3578m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 47.01......(Sulcorebutia losenickyana) - Chuquisaca, Oropeza, E Punilla, 3578m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 48.01......(Sul canigueralii BB1.01, AG25, BLMT48.01, Card.5554, EK7051, G20, He50, JK53, KF63, LH854, RH729, SL25/02, TM48.01, BB1196.01) - Sucre, GPS 19°3.0'S; 65°16.0'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., # - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 54.04......(R. spegazziniana) - Potosi, Saavedra, Betanzos, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 54.16......(R. atrovirens) - Potosi, Saavedra, Betanzos, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 55.02......(R. steinmannii) - Potosi, 1km E Huari-Huari, Tomas Frias, 3830m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 57.01......(R. atrovirens) - Potosi, Linares, Otavi, Cerro Nuqui, 3800m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 59.01......(Weingartia lecoriensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, Padcoyo, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 61.02......(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, nad San Pedro, 2500m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 66.03......(R. albopectinata) - Chuquisaca, Salitre, 3044m, = BDH 24 - (dat. RM-FND) // 01/01/1997 - úroveň spasenej zeme na západnej strane cesty, rovnaké ako BDH 24 ale veľa sa zmenilo od r.1992 - (dat. RM-FND 2011)
 • BLMT 67.03......(R. schatzliana) - Chuquisaca, Nor Cinti, Charcas, 3022m - (dat. RM-FND) > Villa Charcas, 14km N Culpina
 • BLMT 72.01......(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, Sud Cinti, Las Carreras, 2426m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 74.03......(spegazziniana) - // - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3409m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 74.09......(R. steinmannii) - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3409m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 75.01......(Sulcorebutia tarijensis) - Tarija, Mendez, Iscayachi, Cuesta de Sama, 3670m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 75.02......(R. fusca) - Tarija, Mendez, Iscayachi, Cuesta de Sama, 3670m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 76.01......(Sulcorebutia tarijensis) - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3180m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 78.01......(R. heliosa) - Tarija, Cercado, Jucanas, 2672m - (dat. RM-FND) > pozri - Junacas
 • BLMT 79.01......(R. heliosa) - Tarija, O'Connor, Jucanas, 2438m, road. 'Condor Pass' - (dat. RM-FND)
 • BLMT 79.02......(R. robustispina) - Tarija, O'Connor, Jucanas, 2700m, cesta 'Condor Pass' - (dat. RM-FND)
 • BLMT 79.07......(R. kupperiana) - Tarija, Jucanas, 2700m, cesta 'Condor Pass' - (dat. RM-FND)
 • BLMT 80.04......(R. muscula) - Tarija, O'Connor, Narvaez, 2510m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 81.01......(R. residua) - Tarija, O'Connor, Narvaez, # - (dat.) > residua
 • BLMT 83.01......(Sulcorebutia applanata) - #, = JC 13 - (dat. RM FND)
 • BLMT 84.03......(R. steinmannii) - Tarija, Avilez, Yunchara, 3960m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 89.01......(Weingartia kargliana) - Potosí, Sud Chichas, Tupiza, 3460m - (dat. RM-FND / dat. SuccSeed 2009)
 • BLMT 89a.01....(Weingartia kargliana) - Potosí, Sud Chichas, Pampa Mochara, 3470m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 96.01......(Weingartia westii) - Potosí, Linares, Cuchu Ingenio, 3653m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 97.02......(Weingartia westii) - Potosí, Linares, Cuchu Ingenio, 3713m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 100.03....(R. steinmannii) - Oruro, Avaroa, Challapata,3821m, =B/K 10 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 102.01....(R. steinmannii) - Oruro, Poopo, Pazna, 3688m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 108.04....(R. steinmannii) - La Paz, Aroma, Panduro, 3857m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 109.04....(R. steinmannii) - Oruro, Cercado, E La Joya, 3800m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 112.02....(R. steinmannii) - Oruro, Avaroa, Challapata, 3760m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 123.01....(Weingartia neumanniana) - Potosi, Omiste, Villazon, 3568m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 128.02....(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, Sud Cinti, Impora, west of road, 3251m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 131.02....(R. spegazziniana) - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3934m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 135.01....(R. steinmannii) - Tarija, Mendez, Iscayachi, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 136.01....(Sulcorebutia tarijensis) - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3350m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 136.02....(R. fusca) - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3350m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 145.02....(R. muscula) - Tarija, Arce, Padcaya, 1880m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 149.01....(R. tarijensis) - Tarija, Mendez, Leon Cancha, 2990m - (dat. RM-FND) // (A. tuberosa) - (dat. Hillmann 2009)
 • BLMT 150.01....BLMT 150...(R. tarijensis) - (dat. SuccSeed) // - Tarija, Mendez, Camaron, 3005m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 153.01....(R. heliosa) - Tarija, O'Connor, Jucanas, 2672m - (dat. RM-FND) > pozri - Junacas
 • BLMT 154.03....(R. robustispina) - Tarija, Cercada, Alto Espana, 2515m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 155.01....(Sulcorebutia tarijensis) - Tarija, Mendez, Iscayachi, 3389m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 158.02....(Weingartia cintiensis) - Tarija, Mendez, E El Puente, 2875m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 159.02....(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, Sud Cinti, La Torre, 2792m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 160.01....(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, Sud Cinti, La Torre, 2475m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 166a.0....(R. steinmannii) - Chuquisaca, Sud Cinti, E La Cueva, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 168.03....(Weingartia lecoriensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, Muyuquiri, 3230m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 169.01....(Weingartia lecoriensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, Padcoyo, 3400m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 183.01....(Weingartia riograndensis) - Chuquisaca, Zudañez, W Quiquijana, 2750m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 184.01....(Weingartia riograndensis) - Chuquisaca, Zudañez, W Quiquijana, 2740m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 185.01....(Sulcorebutia pulchra) - Chuquisaca, Zudañez, Quiquijana, 2805m, =HS 78 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 186.01....(Sulcorebutia pulchra) - Chuquisaca, Zudañez, Quiquijana, 2813m, BLMT 186.01 = HS 78a - (dat. RM-FND) // (HS 78a = S. pulchra v. longispina) - (dat. Bourleau 2011)
 • BLMT 187.01....(Sulcorebutia pulchra) - Chuquisaca, Zudañez, Quiquijana, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 188.01....(Sulcorebutia pulchra) - Chuquisaca, Zudañez, Quiquijana, 2865m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 188a.0....(Sulcorebutia pulchra) - Chuquisaca, Zudañez, Quiquijana, 2864m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 189.01....(Sulcorebutia pulchra) - Chuquisaca, Zudañez, Quiquijana, 2825m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 190.01....(Sulcorebutia pulchra) - Chuquisaca, Zudañez, Quiquijana, 2745m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 191.02....(Weingartia riograndensis) - Chuquisaca, Zudañez, W Quiquijana, 2750m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 192.03....(Sulcorebutia aureiflora) - Chuquisaca, Yamparaez, W Tarabuco, 3360m - (dat. RM FND)
 • BLMT 193.01....(Sulcorebutia pasopayana) - Chuquisaca, Zudañez, Presto N, 3020m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 198.01....(Sulcorebutia crispata) - Chuquisaca, Belisario Boeto, Villa Serano, 2320m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 204.01....(R. vallegrandensis) - Santa Cruz, Valle Grande, S Pucara, 2840m- (dat. RM-FND) >Vallegrande
 • BLMT 205.02....(Sulcorebutia langeri) - Santa Cruz, Valle Grande, Valle Grande, 1920m - (dat. RM FND) >Vallegrande // (Sul langeri BB229.01, BLMT205.02, EH11117?, HS240, JO668, KA256, RH1639, SL66a/99, TM205.02, VZ126) - N Valle Grande (Vallegrande), GPS 18°25.4'S; 64°7.4'W, Valle Grande, Santa Cruz, Bol., 1820m-2050m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 207.03....(Sulcorebutia pulquinensis) - Santa Cruz, Caballero, NE Comarapa, 2050m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 207.04....(Sulcorebutia krahnii) - Santa Cruz, Caballero, NE Comarapa, 2450m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 209.01....(Sulcorebutia krahnii) - Santa Cruz, Caballero, Comarapa, W Cerro Tukiphala, 2420m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 212.01....(Weingartia pulquinensis v. corroana) - Cochabamba, Carrasco, W Pojo, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 213.01....(Sulcorebutia lepida) - Cochabamba, Carrasco, W Pojo, 2900m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 214.01....(Sulcorebutia lepida) - Cochabamba, Carrasco, W Pojo, 2980m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 215.00....(Sulcorebutia tiraquensis v. longiseta) - Cochabamba, - (dat. RM-FND)
 • BLMT 221.01....(Sulcorebutia totorensis) - Cochabamba, Carrasco, E Totora, 2900m - (dat. RM-FND) // (S. heinzii BB249.01, BLMT221.01, BB250.01, TM222.01, VZ143, JO921.01, JO926.01, PHA286, TM221.01, VZ142) - Totora, GPS 17°44.2'S; 65°11.5'W, Carrasco, to Omereque, GPS 18°6.4'S; 64°54.5'W, Campero, Cochabamba, Bol. - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 221.02....(Sulcorebutia albissima) - Cochabamba, Carrasco, E Totora, 2950m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 222.01....(Sulcorebutia totorensis) - Cochabamba, Carrasco, E Totora, 2900m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 223.00....(Sulcorebutia totorensis) - Cochabamba, Carrasco, E Totora, 2800m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 224.01....(Sulcorebutia augustinii) - Cochabamba, Campero, NW Omereque, 2400m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 225.00....(Sulcorebutia totorensis) - Cochabamba, Carrasco, NW Omereque, 2440m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 227.01....(Sulcorebutia swobodae) - Cochabamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2550m, = BLMT 32 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 228.03....(Sulcorebutia santiaginiensis) - Cochabamba, Campero, Aiquile, 2900m - (dat. RM-FND) // (Sul santiaginiensis BDH54, BDH55, BLMT228.03, BLMT33, LH708, VZ148, VZ148a, VZ148b) - W Aiquile, Cuesta de Santiago GPS 18° 11.4'S; 65° 17.1'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2450- 2900m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 229.01....(Sulcorebutia albissima) - Cochabamba, Campero, Aiquile - Santiago, 2500m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 230.01....(Sulcorebutia purpurea) - Cochabamba, Mizque, S Chaguarani, 2960m, priesmyk medzi Chagrani a Mine Asientos - (dat. RM-FND) > Chaguarani, Chagrani (Cruce)
 • BLMT 231.01....(Sulcorebutia cylindrica) - Cochabamba, Mizque, Chaguarani, 2500m, = BLMT 30 - (dat. RM-FND) > Chaguarani (Cruce) // (Sul cylindrica BB358.01, BLMT30.01, BLMT231.01, CH803, G189, GV123b, HS44a, JO658, JO935.01, KA178, LH1079) - Chaguarani (Cruce) GPS 18° 4.0'S; 65° 31.5'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 2400-2600m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 232.01....(Sulcorebutia cylindrica) - Cochabamba, Mizque, Chaguarani, 2450m - (dat. RM-FND) > Chaguarani (Cruce)
 • BLMT 233.01....(Sulcorebutia cylindrica) - Cochabamba, Mizque, W Chaguarani, 2500m, = LAU 335 - (dat. RM-FND) > Chaguarani (Cruce)
 • BLMT 234.02....(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, N Sucre, 2915m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 235.02....(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, N Sucre, 2910m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 240.02....(Weingartia neocumingii) - Chuquisaca, Oropeza, SW Sucre, 2960m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 241.01....(Sulcorebutia verticillacantha v. brevispina) - Chuquisaca, Oropeza, SW Sucre, Cerro Obispo, 2919m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 243.01....(Sulcorebutia mentosa) - Cochabamba, Campero, S Aiquile, 2400m, =BLMT 35 - (dat. RM-FND) // (Sul mentosa BB352.01, BLMT35.01, BLMT243.01, EK7038, G18, GV119a, HE44, JK35, JO427, JO664, KF49, LH604, OP1, PHA184) - GPS 18° 13.5'S; 65° 12.0'W, Aiquile, Campero, Cochabamba, Bol., 2300-2400m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 244.01....(Sulcorebutia mentosa) - 1998, Cochabamba, Campero, S Aiquile, 2350m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 247.01....(Sulcorebutia mariana v. prantneri) - # - = BB 1241.01 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 250.01....(Sulcorebutia verticillacantha) - Cochabamba, Tapacari, E Bombeo, 3585m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 251.01....(Sulcorebutia verticillacantha) - Cochabamba, Tapacari, Estanzia Bombeo, 3800m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 253.03....(R. steinmannii) - Oruro, Cercado, S Panduro, 3750m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 257.01....(R. steinmannii) - Oruro, Poopo, Pazna, 3625m, =BLMT 102 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 258.03....(R. steinmannii) - Oruro, Avaroa, E Challapata, 3700m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 259.01....(Weingartia pilcomayensis?) - Potosí, W Turichipa, 3200m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 261.01....(R. steinmannii) - Chuquisaca, Nor Cinti, W Turichipa, 3750m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 264.01....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Chuquisaca, Yamparaez, W Tarabuco, 3500m- (dat. RM-FND)
 • BLMT 265.02....(R. brunescens) - Chuquisaca, Yamparaez, SE Tarabuco, 3350m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 266.01....(R. brunescens) - Chuquisaca, Yamparaez, S Tarabuco, (Cerro Pisili), 3450m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 266.02....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Chuquisaca, Yamparaez, S Tarabuco, 3450m, vrchol Cerro Pisili - (dat. RM-FND)
 • BLMT 267.01....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Chuquisaca, Yamparaez, S Tarabuco, 3360m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 267.03....(R. brunescens) - Chuquisaca, Yamparaez, S Tarabuco, 3360m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 268.01....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Chuquisaca, Yamparaez, SE Tarabuco, Cerro Pisili -> Icla, 3450m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 269.01....(Weingartia longigibba) - Chuquisaca, Zudañez, Icla, 2450m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 270.02....(Sulcorebutia crispata v. senilis) - Chuquisaca, Zudañez, S Zudañez, 2700m - (dat. RM-FND) >> gerosenilis
 • BLMT 272.01....(Sulcorebutia rauschii) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2730m, nad Zudañez Cerro Arampo - (dat. RM-FND)
 • BLMT 273.01....(Sulcorebutia rauschii) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2810m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 274.01....(Sulcorebutia rauschii) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2830m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 275.01....(Sulcorebutia callecallensis) - Chuquisaca, Zudanez, Calle Calle, 2870m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 276.01....(Sulcorebutia callecallensis) - Chuquisaca, Zudanez, Calle Calle, 2875m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 277.01....(Sulcorebutia callecallensis) - Chuquisaca, Zudanez, Calle Calle, 3000m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 278.01....(Sulcorebutia callecallensis) - Chuquisaca, Zudanez, Calle Calle, 2960m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 283.01....(Sulcorebutia tarabucoensis) - Chuquisaca, Yamparaez, SE Tarabuco, kopec pred Cerro Mandinga, 3450m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 283.02....(R. brunescens) - Chuquisaca, Zudanez, Mandiguilla, (pri Cerro Mandinga), 2875m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 284.02....(Sulcorebutia cardenasiana) - Chuquisaca, Zudañez, N Mojocoya, 2750m, = VZ 203 - (dat. RM-FND) >> gemmae ?
 • BLMT 285.01....(Sulcorebutia cardenasiana) - Chuquisaca, Zudañez, N Mojocoya, Cerro Colata, 2770m, = VZ 204 - (dat. RM-FND) >> elizabethae ?
 • BLMT 287.01....(Sulcorebutia crispata v. senilis) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2500m - (dat. RM-FND) >> gerosenilis
 • BLMT 287a.0....(Sulcorebutia crispata v. senilis) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2560m - (dat. RM-FND) >> gerosenilis
 • BLMT 287b.0....(Sulcorebutia crispata v. senilis) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2550m - (dat. RM-FND) >> gerosenilis
 • BLMT 287c.0....(Sulcorebutia crispata v. senilis) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2675m - (dat. RM-FND) >> gerosenilis
 • BLMT 287d.0....(Sulcorebutia crispata v. senilis) - Chuquisaca, Zudañez, E Zudañez, 2650m - (dat. RM-FND) >> gerosenilis
 • BLMT 288.01....(Sulcorebutia losenickyana) - Chuquisaca, Oropeza, Sucre airport, = VZ 75 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 289.01....(Sulcorebutia losenickyana) - Potosi, Chayanta, W Ravelo, 3250m, = VZ 92 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 290.01....(Sulcorebutia losenickyana) - Potosi, Chayanta, SW Ravelo, 3540m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 291.01....(Sulcorebutia losenickyana) - Potosi, Chayanta, E Ocuri, 3600m - (dat. RM-FND) // (S. christiei BB1205.01, BB1206.01, BLMT291.01, JS433, CH743, CH868, KP141, PHA493, RF141, TM291.01, VZ206) - near Ocuri GPS 18°50.5'S; 65°47.75'W, Chayanta, Potosi, Bol., 3740-4070m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 293.01....(R. atrovirens) - Potosí, Tomas Frias, S Maragua, 3900m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 294.02....(R. atrovirens) - Chuquisaca, Nor Cinti, S Rio Honda, 3300m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 294.03....(Weingartia lecoriensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, S Rio Honda, 3300m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 295.02....(Weingartia cintiensis) - Chuquisaca, Nor Cinti, E San Pedro, 2460m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 299.02....(Sulcorebutia vasqueziana) - Chuquisaca, Oropeza, N Sucre (Bus Station) n, 3015m, =VZ 29 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 300.01....(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, S Los Alamos, 2900m, =VZ 104 & VZ 105 (frankiana & alba) - (dat. RM-FND)
 • BLMT 300.02....(Sulcorebutia alba) - Chuquisaca, Oropeza, S Alamos, = VZ 104 & VZ 105 (frankiana & alba) - (dat. RM-FND) // 30/10/1998 - Oropeza, Los Alamos s, 2900m - (BLMT 300.02 = VZ 104 & VZ 105) - (dat. RM-FND 2011) // (Sul alba BB347.01, BLMT300.02, JO650, LH702, PHA169, RF26, SE172, SL50/99, TM300.02) - NE Chiquituyoc (Chiqui Tayoi = Alamos = Los Alamos) GPS 18° 53.8'S; 65° 19.9'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2900-3000m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 301.01....(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, S Los Alamos, 2900m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 302.01....(Sulcorebutia frankiana) - Chuquisaca, Oropeza, N Los Alamos, 2780m =VZ 106 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 303.01....(Sulcorebutia pedroensis) - Chuquisaca, Oropeza, Chimuri n, 3100m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 304.01....(Sulcorebutia pedroensis) - Chuquisaca, Oropeza, Chimuri n, 3175m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 305.01....(Sulcorebutia pedroensis) - Chuquisaca, Oropeza, Chimuri n, 3130m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 306.01....(Sulcorebutia losenickyana) - Chuquisaca, Oropeza, W Punilla, 3235m, = VZ 81 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 307.01....(Sulcorebutia chatajillensis) - Chuquisaca, Oropeza, W Punilla, 3510m, = VZ 83 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 308.01....(Sulcorebutia chatajillensis) - Chuquisaca, Oropeza, W Punilla, 3550m, = VZ 87 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 309.01....(Sulcorebutia chatajillensis) - Chuquisaca, Oropeza, W Punilla, 3510m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 310.01....(Sulcorebutia chatajillensis) - Chuquisaca, Oropeza, W Punilla, 3050m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 329.01....(R. euanthema) - Jujuy, Chaupi Rodeo, 3562m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 330.02....(R. atrovirens) - Jujuy, Chaupi Rodeo, 3850m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 331.02....(R. buiningiana) - Salta, Iruya, 2608m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 336.02....(R. atrovirens) - Salta, Santa Victoria, 2520m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 343.01....(R. einsteinii) - Jujuy, Coranzuli, 3800m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 347.02....(R. xanthocarpa) - Salta, Chorrillos, 1700m - (dat. RM-FND)
 • BLMT 359.02....(R. pseudodeminuta) - Salta, San Martin, # - (dat. RM-FND)
 • BLMT 364.01....(Sul rauschii BB806.01, BB807.03, SE181, Sl43/99, BLMT364.01, EH8226, G155, HE67, JO951.01, KAS246.2, MU128.2, PHA261, RH754, TB128.2, TM364.01) - NE Zudanez, GPS 19°6.5'S; 64°41.5'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2750-2850m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • BLMT 407.03....(famatimensis) - # = BB 1340.04 - (dat. RM-FND)
 • BLMT 432.05.....(M. einstenii v. aureiflora) - Chorrillos, # - (dat. L. Bercht 2008)
 • BLMT 769.07.....(R. flavistyla) - Tarija, NE Tarija, # - (dat. Succseed 2016, kat. foto)
 • BLMT 769.07.....(R. pulvinosa) - Tarija, #, - (dat. Succseed 2016, kat. foto)
 •  
 top of page