main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
cylindrica
(cylindrica rubriflora)
(cylindrica albiflora, cylindrica magenta)***

(pozri - cylindrica_s) (pozri - albiflora_s) (pozri - rubriflora_s) (pozri - mentosa_s)
  • Rebutia (S.) cylindrica (Don. & Lau 1974)
  • Rebutia (W.) cylindrica (Brandt 1978)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) cylindrica HS 44);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_cylindrica_HS44_13.jpg
Comment.: červenofialová (v. magenta) forma HS 44 (pozri tiež zaraďovanie pod - vizcarrae, crucensis a confusa)
  • Rebutia cylindrica (Don. et Lau) Don. 1987
comb.: / D. R. Hunt, Bradleya, 5: 93: 1987 /
IPNI (GCI) - (Donald & A.B.Lau) Donald -- Bradleya 5: 93. 1987
IPNI (IK) - (Donald & A.B.Lau) Donald -- Bradleya 5: 93 (1987):.
adnot.: Provizórne meno R. cylindrica n. n. použil K. Kníže pre svoj nález KK 2041 z hraničnej oblasti Bolivia - Argentina, ktorý nemá nič spoločné so skupinou Sulcorebutia-Weingartia.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006 - "Rebutia cylindrica").
merc.:
  • Rebutia (S.) cylindrica v. cylindrica (#, Augustin & Gertel & Hentzschel 2000)
  • Rebutia (S.) mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006>2008)
  • Rebutia (W.) mentosa ssp. cylindrica (Gertel & J.de Vries 2008)
  • Rebutia (W.) mentosa v. cylindrica (Gertel & J.de Vries 2008)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. cylindrica, S. cylindrica a W. cylindrica synonymá uznaného druhu R. cylindrica (Don. et Lau) Don. 1987 (spec. 9) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia cylindrica uznaný druh v systéme Rebutia K. Sch.;


  • Sulcorebutia cylindrica Donald 1974 / Don. et Lau 1974 /*
descr.: J. Donald, Ashingtonia, 1: 56, 1974 */ J. D. Donald & A. B. Lau, Ashingtonia 1 (5): 56, 1974 /
IPNI (GCI) - Donald -- Ashingtonia 1: 56. 1974
IPNI (GCI) - Donald & A.B.Lau -- Ashingtonia 1: 56. 1974
IPNI (IK) - Donald & A.B.Lau -- Ashingtonia 1(5): 56. 1974
adnot.: dat. Atlas kaktusů, 1990 - (autor - "J. Donald"); *dat. Cactus Love, 2006 - (autori - "J. Donald & A. B. Lau")
nom.: [cylindrika], podľa valcovitého tvaru tela
typ.: L 335 ?  /Bolivia, dep. Cochabamba, prov. Mizque, Puccha (Paschja, Pajcha), Vila Vila - Cruce, 2600m/
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů, p.56, 1990 "S. cylindrica Donald" - v prírode a v kultúre známe odchýlky bielokveté a bielotrné (prov. var. albiflora), červenokveté a hnedotrné (prov. var. rubriflora) - pred popisom v. crucensis;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1974 #)
foto 2.: J. Král, Atlas kaktusů, p.56, 1990 -
(S. cylindrica L 335; J. Říha) izotyp;.....V prílohe - @/ Cylindri.jpg
foto 3.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. cylindrica HS 065);.....V prilohe - stabiae @/ 83968245PnbgyS_ph.jpg
Comment.: žltý kvet, HS 65 má aj formy "rubriflora", "albiflora" (pozri - HS 65, HS 65a)
foto 4.: Ivan Milt, in KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. cylindrica žlutá);.....V prilohe - Milt @/ sulc_cylindrica_zluta.jpg
Comment.:
foto 5.: Ivan Milt, in KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. cylindrica VJ 60);.....V prilohe - Milt @/ sulc_cylindrica_vj_60.jpg
Comment.: červenofialový kvet, telo cylindrica (pozri - crucensis)
foto 6.: Ivan Milt, in KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. cylindrica bílý květ);.....V prilohe - Milt @/ sulc_cylindrica_bily_kvet.jpg
Comment.: pozri dolu - cylindrica v. albiflora  (pozri - crucensis)
foto 7., 7a: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. cylindrica Don. et Lau);.....V prilohe - Cactus_Love @/, @/
foto 7., 7a.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 178 > find item);
(S. cylindrica PK 44) 3016, 3017;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3016.jpg, @/ 3017.jpg
Comment.: magenta, fialovoružový kvet, otrnenie odstávajúce belavé a svetlohnedé - orig. PK (PK 44, 2003, Bol., Chaguarani I, 2418m)
foto 8.: Mats Winberg, SuccSeed, 2006 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. cylindrica RH 406);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulcocylrh406_1.jpg
Comment.: kvet forma magenta
foto 9., 10.: KKO in Kaktusy Těšínska, 21.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. cylindrica; cylindrica [50650]) 100_0774, 100_0814;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0774.jpg, @/ 100_0814.jpg
Comment.: ?, forma s tmavoofialovým kvetom ? orig. Chrudim ? (pozri colls. - VS 358, pozri - confusa, crucensis)
foto 11., 12.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 73, pos 873, 875)
(S. cylindrica) pid 862, 865;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: ružový kvet, pozri - vizcarrae / cylindrica crucensis
foto 13.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. cylindrica HS 65 f. bialy kwiat);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - cylindrica v. albiflora, pozri - crucensis > HS 65a?)
foto 14.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. cylindrica HS 65);..... V prilohe - Rektorik @/ cylindrica HS 65.jpg
Comment.: forma, kvet slamovožltý s červenofialovými koncami vonkajších okv. lístkov, telo cylindrica
foto 15.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. cylindrica);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_crispata.jpg
Comment.: ružovofialový kvet a prevažujúce hnedé odstávajúce otrnenie
merc. Chrudim: ChK 2003p (S. cylindrica);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (LH 712, PK 44); PH 2015 KAKT-000488 (S. cylindrica LH 712, Cochabamba - Tintin, 2588m); KAKT-002348 (S. cylindrica PHA 554); KAKT-000487 (S. cylindrica PK 44, Chaguarani);
merc. Bercht: LB 2008 S 3864 (sul cylindrica VS 0359 Chaguarani - Pajcha 2500 m);  LB 2008 S 3863 (sul cylindrica L 0335 Pucchia, Mizque);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. cylindrica);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. cylindrica (vizcarrae) WR) > WR 464, WR 464a;  RH 2009 DIV S (S. cylindrica WK 679) > v. crucensis;  RH 2009 S (S. cylindrica fa gelbe bl. RH 0411 Cochabamba, Mizque, Chahuarani, 2450m) > v. crucensis; RH 2008, 2009 S (S. cylindrica fa RH 0825);
merc. Fischer: LF 2010 S-151SR, LF 2011 S-151SR (S. cylindrica HS 44, fialový kv.) > crucensis;  LF 2010 S-152SR, LF 2011 S-152SR (S. cylindrica HS 65, žlutý kv.);  LF 2010 S-154SR, LF 2011 S-154SR (S. cylindrica L 335, žlutý kv.);  LF 2010 S-155SR, LF 2011 S-155SR (S. cylindrica PK 44);  LF 2010 S-156SR, LF 2011 S-156SR (S. cylindrica RV 604);  LF 2010 S-158SR, LF 2011 S-158SR (S. cylindrica VS 358, fialový kv., Charazani (Cruce));  LF 2010 S-159SR (S. cylindrica VS 359, žlutý kv., Charazani (Cruce)), LF 2011 S-159SR (S. cylindrca VS 359, žlutý kv. Charazani (Cruce) 3km z.; 
  • Sulcorebutia cylindrica Don. var. cylindrica
add.stat.: #, 2000 (použité v klasif. systéme Sulcorebutia in Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 a rovnako v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. cylindrica a variety cylindrica, crucensis)
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> cylindrica)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_cylindrica.htm (gallery >> cylindrica)
(S. cylindrica v. cylindrica VZ 292);.....V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. typ. - kvet žltý. Pozri foto v členení -> S. mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: J. Říha, 1990 (názor) - podľa stavby kvetov najbližšie príbuzné druhy sú S. menesesii, S. krahnii, a iné;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. cylindrica s dvomi varietami - var. cylindrica a var. crucensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. cylindrica s formou albiflora;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. cylindrica dve variety var. cylindrica a var. crucensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. cylindrica v skupine Sulcorebutia, s varietami var. cylindrica a var. crucensis;
Fritz, Gertel, de Vries (2004-2008) - v systéme Sulcorebutia má druh S. mentosa dva poddruhy ssp. mentosa a ssp. cylindrica. Subspec. mentosa s var. mentosa, var. swobodae a var. albissima. Subspec. cylindrica s var. cylindrica a var. crucensis;
J. de Vries, M. Pieterman, 2009 (apl. prov.) - S. cylindrica var. cylindrica a var. crucensis sú súčasťou druhu S. mentosa na úrovni variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia mentosa - cylindrica;

syn.1.: Weingartia cylindrica (Donald) Brandt 1978 / (Donald & Lau) Brandt /*

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau, 3: 40, 1978 / Kakt. Orchid. Rundschau, 1978 (S2): 40, 1978 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau S2: 40. 1978
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1978(S2): 40 (1978).
IPNI (GCI) - W. cylindrica (Donald & A.B.Lau) F.H.Brandt
adnot.: (dat.comb. - J. Král, Atlas kaktusů, p.56, 1990),  tax. - genus Weingartia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia cylindrica
sign.: (Brandt)
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia mentosa subsp. cylindrica var. cylindrica (Donald) # 2006

add.stat.: #?, (dat. Bourleau 2010) použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. mentosa ssp. cylindrica (#), S. mentosa v. cylindrica)
foto 1., 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. mentosa)
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. mentosa)
(S. mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica VZ 292);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 120.png, @/ Presse-papiers 133.png
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > cylindrica > S. mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica)
(S. mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica VZ 292);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 120.jpg, @/ Presse-papiers 133.jpg
Comment.: žltý kvet
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. mentosa)
foto 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > cylindrica > S. mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica)
(S. mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica HJW 172a/5);.....V prilohe - BourleauS @/ S cylindrica HJW 172a_5-2.jpg, @/ S cylindrica HJW 172a_5 (2)-2.jpg
Comment.: žltý kvet

Sulcorebutia mentosa var. cylindrica.....(de Vries)

pub.: stat. comb.? # (pozri - colls., L, VZ) de Vries 2009 sensu 2008
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - členenie okruhu S. mentosa)
adnot.: jeden názor špecialistov (J. de Vries & Pieterman, 2009) na začlenenie druhov okolo S. cylindrica Don.. Ďalšie súvisiace vzťahy sú uvedené pri popísanom druhu R. vizcarrae;

syn.3.: Weingartia mentosa subsp. cylindrica (Donald & Lau) Gertel & J. de Vries 2008

comb.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2008
IPNI - Cactus & Co. 12(4): 264. 2008 [Dec 2008]
adnot.: Weingartia subgen. Sulcorebutia

Weingartia mentosa var. cylindrica (Donald & Lau) Gertel & J. de Vries 2008

comb.stat.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2008
IPNI - Cactus & Co. 12(4): 264. 2008 [Dec 2008]
adnot.: Weingartia subgen. Sulcorebutia (W.(S.) mentosa ssp. cylindrica v. cylindrica);

syn.?.: Sulcorebutia cylindrica var. rubriflora.....(hort., forma prov.)

adnot.: (pozri - colls., HS 65, MM 382 - červený kv.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. cylindrica)
merc.: (dat.Uhlig 2000)

syn.?.: Sulcorebutia cylindrica var. magenta.....(hort., forma prov.)

adnot.: (pozri - colls., HS 44, WK 671) >> *** vizcarrae / cylindrica crucensis / confusa
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. cylindrica, S. cylindrica v. crucensis)
foto 1.: S. Kuzin in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 178 > find item);
(S. cylindrica f. magenta RH 406) 4889;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 4889.jpg
Comment.: šednúce hnedé tŕne, na rastúcom temene žltohnedé, kvet červenofialový magenta, ružové nitky, žlté prašníky, biele blizny - orig. SuccSeed, W Tin Tin, 2500m
merc. Uhlig-Kakteen: U 2000, U 2006 R (S. cylindrica v. magenta WK 671, Chaguarami, 2450m);
merc. Bercht: LB 2008 S 3931 (sul species HS 0044);
merc. Hillmann: RH 2009, 10/11 S (S. cylindrica fa magenta Bl. RH 0410 Cochabamba, Mizque, Chahuarani, 2500m);

syn.?.: Sulcorebutia cylindrica var. albiflora.....(hort., forma)

adnot.: (pozri - colls., HS 44a, WK) >> *** vizcarrae albiflora / cylindrica crucensis / confusa
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. cylindrica, S. cylindrica v. crucensis)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. cylindrica s formou albiflora;
foto 1.: Ivan Milt, in KK Olomouc, 2005 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. cylindrica bílý květ);.....V prilohe - Milt @/ sulc_cylindrica_bily_kvet.jpg
Comment.: "albiflora" HS 44a
foto 2.: in Cactus Love, 2006 -  www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find item);
(S. cylindrica v. albiflora);.....V prilohe - Cactus_Love @/
foto 2.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 178 > find item);
(S. cylindrica v. albiflora HS 44a) 2309;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 2309.jpg
Comment.: bez kvetu, =
foto 3.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. cylindrica HS 44 bílý květ);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_cylindrica_HS44.jpg
Comment.: pri početnosti menší biely kvet HS 44a
merc. Chrudim.:
merc. Bercht: LB 2008 S 3862 (sul cylindrica HS 0044 wit) > HS 44a;
merc. Hillmann: RH 2010/11 S (S. cylindrica fa. weisse Blüte RH 0408, Mizque, Chahuarani, 2500m);

colls. Rausch: WR 464 (vizcarrae var. - cylindrica? - purpurea), WR 464a (vizcarrae 'klein" - cylindrica - crucensis);
colls. Krahn: WK 671 (var. magenta - v. crucensis), WK 672, WK 673 (v. crucensis), WK 679 (v. crucensis), WK 700 (v. crucensis), WK 701;
colls. Lau: L 335 (izotyp - mentosa v. cylindrica), L 337 (v. crucensis - mentosa v. crucensis);
colls. Kníže: KK 2006;
colls. Vasquez: RV 604 (V 604);.
colls. Swoboda: HS 14 (mentosa -?), HS 44 (- v. magenta, v. crucensis), HS 44a (var. albiflora - v. crucensis), HS 45 (v. crucensis), HS 46 (v. crucensis), HS 65 (- v. rubriflora), HS 65a (v. biely kvet?);
colls. Augustin: KA 177 (bl. violett), KA 178 (Bl. weiss), KA 179 (Typform), KA 180, KA 182 (Bl. violett), KA 183 (Bl. violett);
colls. Gertel: G 36, G 37 (var.), G 91 (var.), G 92 (var.), G 189;
colls. Hillmann: RH 406, RH 407, RH 408 (f. weisse Bl. - v. crucensis), RH 409, RH 410 (f. megenta Blüte - v. crucensis), RH 411 (f. gelbe Bl. - v. crucensis), RH 825 (f.), RH 826;
colls. Vincon: GV 123b;
colls. deVries: VZ 151 (v. crucensis), VZ 292;
colls. Wittau: HJW 172a;
colls. Bates &&&: BLMT 30.01, BLMT 231.01, BLMT 232.01, BLMT 233.01;
colls. Bates: BB 358.01, BB 359.01, BB 360.01;
colls. Horáček: LH 712, LH 713 (f.-> confusa), LH 1000, LH 1079, LH 1081, LH1166 - yell.fl., LH1442;
colls. Heřtus: PHA 440, PHA 441, PHA 554;
colls. CH: CH 803;
colls. PK: PK 44 (v. crucensis?);
colls. Šorma: VS 358 (fial. kv. - crucensis), VS 359 (žl. kv.);
colls. Odehnal: JO 658 (confusa), JO 659, JO 715, JO 935.01;
colls. Jakubec: VJ 60 (- crucensis)
colls. R.Mueller: RMR 430;
colls. Marek: MM 307 (žlutý kv.), MM 382 (červený kv.), MM 383, MM 384 (žlutý kv.);
colls. Fischer: LF 413A;


collp.:

 top of page