main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
vizcarrae***
(pozri - vizcarrae_s)
(pozri - steinbachii_s)* (pozri - cylindrica_s)** (pozri - purpurea_s)***
  • Rebutia vizcarrae Cárdenas 1970
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 42: 185, 1970
IPNI (2xGCI, IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 42: 185. 1970
typ.: Cárd. 6316
nom.: [vizkar-ré], na počesť bolívijského historika z Mizque; Eufronio Vizcarra
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. vizcarrae Card. = Sulcorebutia vizcarrae (Card.) Donald";
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1970 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
  • Rebutia (S.) vizcarrae (Donald 1971)
  • Rebutia (W.) vizcarrae (Brandt 1984)
  • Rebutia (S.) vizcarrae v. vizcarrae (#, Šída 1998)
adnot.: (hort.)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
* F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. vizcarrae a W. vizcarrae synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch. (týka sa iba vizcarrae var. laui);
** Pseudovariety a formy S. vizcarrae boli reidentifikované a zaradené prevážne do príbuzenstva uznaného druhu R. cylindrica (Don. et Lau) Hunt 1987 (crucensis / confusa). Iba varieta S. vizcarrae laui by mala byť v príbuzenstve s R. steinbachii, identická s novšie popísanou S. mariana v. laui;
*** Hunt, Taylor, Charles, 2006 - R. vizcarrae je synonymom druhu R. mentosa ssp. purpurea (Don. et Lau) Don. ex Hunt 1997;


  • Sulcorebutia vizcarrae (Cárd.) Donald 1971
comb.: J. Donald, Cactus & Succulent Journal (US), 43: 40, 1971 / Cact. Succ. J. (USA.), 43 (1): 40, 1971 /
IPNI (GCI) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43: 40. 1971
IPNI (IK) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43(1): 40. 1971
adnot.:  
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. vizcarrae");
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto
foto 1.: Stanislav Stuchlík, Atlas kaktusů XIII, p.39, 1998
(S. vizcarrae; S. Stuchlík);.....V prílohe - Atlas_s @/
foto 2.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. vizcarrae Lau 337);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulvizlau337.jpg
Comment.: var., husté otrnenie, kvet červenofialový (pozri - crucensis)
foto 3.: "stabiae" in Home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. vizcarrae HS 044);.....V prilohe - stabiae @/ 83967888rFBaud_ph.jpg
Comment.: cylindrica v. magenta HS 44 (pozri - crucensis)
foto 4.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. vizcarrae HS 44a);..... V prilohe - Rektorik @/ vizcarae HS 44a.jpg
Comment.: ?, non HS 44A, tu -> kvet červenofialový s úzkymi okv. lístkami, telo a tmavé otrnenie char. mentosa - cylindrica  => crucensis?
foto 5a.: KKO in Kaktusy Těšínska, 14.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. vizcarrae HS 044) 100_0691;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0691.jpg
Comment.: ? forma so svetlejším ružovým kvetom (pozri - crucensis)
foto 5b.: KKO in Kaktusy Těšínska, 14.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. vizcarae) 100_0731;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0731.jpg
Comment.: ? forma so svetlejším ružovým kvetom (pozri - foto 3a)
foto 6.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> vizcarrae)
foto 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_vizcarrae.htm (gallery >> vizcarrae)
(S. vizcarrae L 331a);.....V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. forma - telo ako Weingartia, hnedé odstávajúce tŕne, kvet červenofialový. Aktualizovane pozri pod S. purpurea ssp. purpurea v. purpurea
foto 7.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> vizcarrae)
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_vizcarrae.htm (gallery >> vizcarrae)
(S. vizcarrae WR 464);.....V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. forma - telo ako Weingartia, kratšie hnedé tŕne, kvet červenofialový s dlhými štíhlymi okv. lístkami. Aktualizovane pozri pod S. purpurea ssp. purpurea v. purpurea
foto 8.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. vizcarrae R 464);.....V prilohe - Milt @/ sulcorebuti_vizcarrae.jpg
Comment.: skupina - ružový kvet, tmavozelené telo, biele areoly, krátke k telu ohnuté tŕne, stredové odstávajúce kolmo (pozri - WR 464a)
merc. SuccSeed & other: Sulcorebutia, Weingartia, dat. SuccSeed photo - Lau 337 / pozri - crucensis);  KK DK 2001, 2002 (S. wizcarrae);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (S. vizcarrae WR 464a [steinbachii (CC)], Cochabamba);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1809 (S. vizcarrae);
merc. Bercht: LB 2008 S 3931 (sul species HS 0044);
merc. Fischer: LF 2010 S-596SR, LF 2011 S-572SR (S. vizcarrae WR 464);
  • Sulcorebutia vizcarrae (Cárd.) Donald var. vizcarrae
add.stat.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.39, 1998
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. vizcarrae a variety)
adnot.: nominálna "vizcarrae v. vizcarrae" bola uvedená na liste Atlas kaktusů XIII, p.39, 1998 je status vo vtedy aktuálnom kontexte spomínaných variet var. laui, var. albiflora (prov. HS 44a), var. 'malá / klein' (WR 464a), 
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.39, 1998 -> text, foto;
foto 1.: Stanislav Stuchlík, Atlas kaktusů XIII, p.39, 1998
(S. vizcarrae v. vizcarrae; S. Stuchlík);.....V prílohe - Atlas_s @/ 39-98.jpg
Comment.:

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia je druh S. vizcarrae samostatne;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii (týka sa iba vizcarrae var. laui);
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia nezistené zaradenie. Pravdepodobne zahrnuté v S. purpurea;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - V skupine Sulcorebutia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté vo W. purpurea;

syn.1.: Weingartia vizcarrae (Cárd.) Brandt 1984

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau, #, 1984 / Kakt. Orchid. Rundschau 1984 (3): 55: 1984 /
IPNI (GCI) - vizcarrae (Cárdenas) F.H.Brandt -- Kakteen Orch. Rundschau 9: 55. 1984
IPNI (IK) - viscarrae (Cárdenas) F.H.Brandt -- in Kakt. Orchid. Rundschau, 1984(3): 55 (1984):.
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgen. Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii* (týka sa iba vizcarrae var. laui);
merc.:

colls. Cárdenas: Cárd. 6316 (vizcarrae typ);
colls. Rausch: WR 464 (vizcarrae var. - cylindrica v.? -> purpurea), WR 464a (vizcarrae var. "klein" - cylindrica v.);
colls. Lau: L 324 (vizcarrae - var. laui typ -> mariana v. laui), L 331a (vizcarrae > purpurea), L 337 (vizcarrae v. - cylindrica v. crucensis);
colls. Swoboda: HS 44 (vizcarrae? - cylindrica var. magenta), HS 44a (vizcarrae var. albiflora - cylindrica v. albiflora - cylindrica v. crucensis f.);


collp.:

wizcarrae
(pozri - vizcarrae)

Sulcorebutia wizcarrae.....(hort. mut.)

adnot.: preklep v katalógoch Dv. Králové (KK DK 2001-2002),

 top of page