return to the main list
vizcarrae_s

Výskyt mena vizcarrae:

nom.: [vizkar-ré ? vizcarra-e], podľa mena osoby - pán Euphronio Vizcarra, známy historik z Mizque [dat. Atlas kaktusů XVIII : 39, 1998], Eufronio Vizcarra, Mizque [dat. Bot. slovník, J. Pěnčík 1984] - na jeho počesť;
adnot.: 30km západne od Mizque leží obec Villa Eufronio Viscarra (Villa Viscarra) pomenovaná údajne podľa slávnej horeuvedenej osoby. Tomuto by zodpovedal gramaticky správny tvar "viscarrae" a tiež pokus o vylepšenie s nesprávnym tvarom mena "viscarensis", šírený na stránkach www.kakteen-wessner.de (zoznam) a kakteen-ratgeber.de, ktorá prvý zoznam kopíruje.

SUL
 top of page