return to the main list
Villa Viscarra, Villa Eufronio Viscarra

1. Villa Viscarra (Villa Eufronio Viscarra), Bolivia, dep. Cochabamba, prov. Mizque, - 30km západne od Mizque, žel. stanica na trati Cochabamba - Aiquile.

Z okolia pochádzajú nálezy: Sulcorebutia (pozri dolu)

Výskyt mena Viscarra:  (pozri - viscarrae, viscarensis)

adnot.: Meno druhu S. vizcarrae údajne súvisí s menom osoby Eufronio Vizcarra (pozri - vizcarrae)

 
spec. Viscarra

Sulcorebutia spec. de Viscarae.....(hort., dat. Lakerveld 2009)

adnot.:


foto 1.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Sulcorebutia >> find item - al)
(S. spec. de Viscarae);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ S_spec_de_Viscarae (id=1537)
Comment.: kvet bicolor červený so žltým stredom, hnedo otrnené telo char. tiraquensis - popisom približne zodpovedá nálezom HS 80 alebo HS 82.
merc.:
viscarensis
(pozri - Villa Viscarra)

Sulcorebutia vizcarensis.....(hort., dat. A.Wessner 2007)

adnot.: zdanlivo upravené meno rovnakej identity ako S. vizcarrae.
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02366, AWK 2009 S (S. viscarensis);

 top of page