main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
vizcarrae laui*
(mariana laui** (mariana prantneri)***)
(mariana lauii RH)
(pozri - vizcarrae_s) (pozri - mariana_s) (pozri - laui_s) (pozri - tiraquensis_s)
(pozri - steinbachii_s)
 • Rebutia (S.) vizcarrae v. laui (Brederoo & Donald 1986)
 • Rebutia (S.) mariana v. laui (Augustin & Gertel 2000)
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. mariana v. (#, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. mariana);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_mariana_01.jpg
Comment.: = var. laui? Zaradenie sensu Anderson 2001 (S. steinbachii) a Lohmueller 2005 (R. steinbachii) pre S. vizcarrae v. laui a S. mariana. Extrémne husto otrnená forma S. mariana v. laui.
 • Rebutia (S.) tiraquensis ssp. mariana v. laui (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006)
 • Rebutia (S.) tiraquensis v. laui (Gertel & de Vries 2007)
 • Rebutia (W.) mariana v. laui (Hentzschel & Augustin 2008)
 • Rebutia (S.) laui (hort. ambig.)
adnot.: (hort.) V podobe 'Rebutia laui" možná zámena s menom pre Aylostera L 416
 • Rebutia (S.) mariana v. prantneri (Augustin & Hentzschel 2001)
 • Rebutia (W.) mariana v. prantneri (Hentzschel & Augustin 2008)
 • Rebutia (S.) prantneri (hort. 2016)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.:  rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je S. vizcarrae v. laui (mariana v. laui) synonymom uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. steinbachii ssp. tiraquensis;


 • Sulcorebutia vizcarrae (Cárd.) Donald var. laui Brederoo et Donald 1986
descr.:  #, 1986  / A. J. Brederoo & J. D. Donald, Succulenta (Netherlands) 65 (3): 52, 1986 /
IPNI (GCI) - Brederoo & Donald -- Succulenta (Netherlands) 65(3): 52, fig. 1986
IPNI (IK) - Brederoo & Donald -- in Succulenta, 65(3): 52 (1986).
adnot.: dat. - O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.39, 1998;
typ.:  L 324
nom.: [lau-i], na počesť objaviteľa; A. B. Lau (niekde uvádzané - na počesť manželky, pani Anni Lau - lauiae?)
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1986)
merc.:

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: **Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia má S. mariana tri variety var. mariana, var. laui a var. prantneri. S. mariana v. laui" stotožnená so skoršou S. vizcarrae v. laui;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
***Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia uznaný druh S. tiraquensis má poddruhy S. tiraquensis ssp. tiraquensis, S. tiraquensis ssp. totorensis, S. tiraquensis ssp. krahnii a S. tiraquensis ssp. mariana. Poddruh ssp. mariana má var. australis a var. lauii. V tomto systéme členenia S. mariana var. mariana zaniká v S. tiraquensis ssp. mariana var. australis a S. mariana var. prantneri*** zaniká v S. tiraquensis ssp. mariana var. lauii;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. mariana v skupine Sulcorebutia, s varietami: var. laui a var. prantneri, ktoré majú byť zachované oddelene;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia tiraquensis;

syn.1.: Sulcorebutia mariana var. laui (Brederoo et Donald) Augustin et Gertel 2000

comb.: K. Augustin, W. Gertel, in (Augustin, Gertel, Hentzschel, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000)
IPNI (IK) - in K. Augustin, W. Gertel & G. Hentzschel, Sulcorebutia: Kakteenzw. boliv. Anden: 102 (2000):.
nom.: [lau-i], podľa mena; A. B. Lau; Nové meno vzniklo o.i. aj z dôvodu aby sa zabránilo zmätkom pri používaní Cárdenasovho mena "vizcarrae" po rozčlenení identít pôvodne k nemu priraďovaných.
adnot.: *Augustin, Gertel, Hentzschel, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> pozri - vizcarrae var. laui > mariana v. lauii**;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> mariana)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_mariana.htm (gallery >> mariana)
(S. mariana v. laui HS 83);.....V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign.forma - dlhé rovné tŕne, kvet červenofialový s okrúhlymi okv. lístkami. Aktualizovane pod >> S. tiraquensis ssp. mariana v. laui
foto 2.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. mariana v. laui Vz167);.....V prilohe - Bautzen @/ 53.jpg
foto 2.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. mariana v. laui Vz167);..... V prílohe - Monska11_S @/ 25_slideshow.jpg
foto 2.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. mariana v. laui Vz167) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia mariana v laui Vz 167.jpg
Comment.: kvet tmavo červenofialový, zelené telo s výraznými hrbolmi, úzke biele areoly, odstávajúce priame biele tŕne - horesmerujúce žltkasté
foto 3.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(S. marianae v. laui);.....V prílohe - OrtegaCactus @/  Sulcorebutia.marianae.v.laui.jpg
Comment.: =prantneri (tmavé, riedko otrnené telo, bez kvetu), pokus o gramatickú opravu mena na marianae, čo by platilo v prípade mena Marian. Tu ide ale o ženské Maria, z čoho by skôr malo byť mariae. Autor ale zvolil znenie mena Mari. V roku 2011 stránka zanikla.
merc. SuccSeed:
merc. Bercht: LB 2008 S 3888 (sul mariana v. laui VS 0396 15 km ZO Rodeo ri Mizque 3600 m) ZO - zuid-oost;  LB 2008 S 3889 (sul mariana v. laui VZ 0167 Mizque - Arani, 3040 m);
merc. Hillmann: RH 2008, 9, 10/11 S (S. mariana v. lauii RH 0844);
merc. Fischer: LF 2010 S-298SR (S. mariana v. lauii VS 396);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-001810 (S. mariana v. lauii LH 996);

syn.2.: Sulcorebutia tiraquensis var. laui (Brederoo & Donald) Gertel & J. de Vries 2007  (nom. inval.)

comb.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2007
IPNI - Gertel & J.de Vries -- Cactus & Co. 11(3): 158. 2007 [Sep 2007] ; nom. inval.
adnot.: meno sensu Fritz, Gertel, de Vries, 2006. Použité (pozri - colls., HS, G, RMR, HS, VZ) de Vries 2009

Sulcorebutia tiraquensis subsp. mariana var. laui (Bred. et Don.) #

add.stat.: # (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. tiraquensis ssp. mariana, S. tiraquensis v. laui)
nom.: meno šírené (Hillmann) aj s pozmenenou koncovkou "lauii"
sign.: existuje pomerne veľká variabilita vo všetkých častiach popisu (veľkosť areol, neprítomnosť stredového a sila otrnenia, červený - červenofialový tón kvetu) na pohľad vyvolávajúca dojem nepríbuznosti blízkych nálezov.


foto 1., 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui HS 83);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 177.png, @/ Presse-papiers 178.png
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > lauimariana > S. tiraquensis ssp. mariana v. laui)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui HS 83);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 177.jpg, @/ Presse-papiers 178.jpg
Comment.:  forma - veľké bielovlnaté areoly, dlhé rovné rel. silné odstávajúce svetlohnedé tŕne, kvet malý červenofialový (magenta) s okrúhlymi okv. lístkami, olivovozelené telo.
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui VZ 302);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 179.png, @/ Presse-papiers 180.png
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > lauimariana > S. tiraquensis ssp. mariana v. laui)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui VZ 302);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 179.jpg, @/ Presse-papiers 180.jpg
Comment.: forma - redšie odstávajúce tŕne, kvet červenofialový so svetlejším ružovým stredom, hnedozelené telo.
foto 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 5., 6., 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui VZ 165);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 181.png, @/ Presse-papiers 182.png, @/ S mariana prantnerii VZ 165-2.jpg
foto 5., 6., 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > lauimariana > S. tiraquensis ssp. mariana v. laui)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui VZ 165);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 181.jpg, @/ Presse-papiers 182.jpg, @/ S mariana prantnerii VZ 165-2.jpg
Comment.:  forma (pozri - prantneri) - bez stredových tŕňov, kvet čisto červený so žltým hrdlom, zelené telo;
foto 8., 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 8., 9., 10.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui VZ 166);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 183.png, @/ Presse-papiers 184.png, S mariana prantnerii VZ 166-2.jpg
foto 8., 9., 10.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > lauimariana > S. tiraquensis ssp. mariana v. laui)
(S. tiraquensis ssp. mariana v. laui VZ 166);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 183.jpg, @/ Presse-papiers 184.jpg, @/ S mariana prantnerii VZ 166-2.jpg
Comment.: forma (pozri - prantneri) - voči VZ 165 má stredové červenohnedé odstávajúce tŕne a svetlejšie zelené telo. Kvet podobný, čisto červený so žltým hrdlom;

syn.3.: Weingartia mariana var. laui (Brederoo & Donald) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 779. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia

syn.4.: Sulcorebutia laui.....(hort. ambig. contr.)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - vizcarrae v. laui, mariana v. laui, tiraquensis v. laui)
adnot.: Skrátené meno pre S. vizcarrae v. laui / mariana v. laui ?. Existuje event. dvoznačnosť takého mena, t.j druhá možnosť je S. breviflora laui, ktorá je z príbuzensky vzdialenejšej skupiny S. breviflora.
merc.:

syn.5.: Sulcorebutia mariana var. prantneri Augustin et Hentzschel 2001***

descr.: K. Augustin, G. Hentzschel, #, 2001
IPNI (IK) - in Succulenta, 80(2): 90 (2001).
nom.: [prantneri], podľa mena; Prantner
adnot.: Prvýkrát použité v publikácii Augustin, Gertel, Hentzschel, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 ako jedna z troch variet S. mariana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
BioLib.cz ( www.biolib.cz ), 2008 - (dat.descr. - Augustin et Hentzschel, 2001) ?;
***Fritz, Gertel, deVries, 2006 - var. prantneri zaniká v S. tiraquensis ssp. mariana var. lauii -> pozri - vizcarrae var. laui;
sign.: Charakteristická je identifikácia nálezov HS 219, JO 697, VS 397 v rámci S. steinbachii > tiraquensis > mariana > australis? prantneri? laui?;


foto 1.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 4 >> find item - al)
(S. mariana var. prantnerii);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_mariana_prantnerii.jpg
Comment.: habitat (bez kvetu) - jednotlivé ploché tmavé červenejúce telo s dlhými areolami
foto 2.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. mariana prantnerii)
(S. mariana v. prantnerii PHA 474; KAKT-000536);.....V prilohe - HertusS @/ id_536_v.jpg
Comment.:
foto 3.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. mariana prantneri LH 1087);.....V prilohe - Milt @/ lh1087.jpg
Comment.: kvet červenoružový, telo tmavozelené, tŕne hnedé riedke na oválnych bradovitých hrboloch
merc. SuccSeed:
merc. Bercht: LB 2008 S 3890 (sul mariana v. prantneri VS 0398 5 km zuidoost Kevini Khasa 3440 m); LB 2008 S 3891 ( sul mariana v. prantneri VZ 0164 Mizque - Arani, 3040 m); LB 2008 S 3892 ( sul mariana v. prantneri VZ 0166); LB 2008 S 3933 (sul species HS 0219 Mizque - Arani 2600 m);  
merc. Hillmann: RH 2008 S (S. mariana v. prantneri RH 1689);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-000536 (S. mariana v. prantnerii PHA 474, Arani - Misque, 3568m);

Sulcorebutia prantneri.....(hort. contr.)

pub.: Bautzen, Monska, 2016 - fotogalerie
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2016) neobsahuje.


foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. prantneri VZ 166) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia prantneri Vz 166.jpg
Comment.: tŕne tmavé až čierne k telu ohnuté, kvet tmavo červený so žltým stredom, nitky žlté

syn.6.: Weingartia mariana var. prantneri (Augustin & Hentzschel) Hentzschel & Augustin 2008 >> samostatne

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 779. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia; Návrat na zachovanie mena prantneri na úrovni variety W. (S.) mariana;

colls. Lau:  L 324 (vizcarrae v. laui typ);
colls. Rausch:
colls. Swoboda: HS 16 (mariana f. - mariana v. prantneri), HS 81 (mariana v. prantneri), HS 83 (mariana v. laui / vizcarrae v. laui ? - tiraquensis v. laui f.), HS 187 (verticillacantha? - tiraquensis v. laui), HS 219 (steinbachii v. australis? - mariana v. prantneri ? - tiraquensis);
colls. Prantner: JP 37 (mariana v. laui), JP 39 (mariana v. prantneri), JP 233 (mariana v. laui), JP 234 (mariana v. prantneri);
colls. Augustin: KA 43 (mariana v. laui), KA 46 (mariana v. prantneri);
colls. Gertel: G 96 (- tiraquensis v. laui);
colls Hillmann: RH 843 (mariana v. lauii), RH 844 (mariana v. lauii), RH 853 (mariana lauii), RH 1689 (mariana v. prantneri);
colls. E.Herzog: HE 152 (mariana lauii);
colls. deVries: VZ 164 (tiraquensis v. laui), VZ 165 (mariana v. prantneri - tiraquensis v. laui), VZ 166 (v. prantneri - tiraquensis v. laui), VZ 167 (mariana laui - tiraquensis v. laui), VZ 302 (mariana v. laui - tiraquensis v. laui);
colls. JC: JC 6206 (mariana v. laui), JC 6306 (mariana v. laui);
colls. Heřtus: PHA 435 (mariana v. lauii), PHA 436 (mariana v. prantneri), PHA 474 (v. prantneri);
colls. Bates &&&: BLMT 247.01 (= TM 247.01, = JO 697, JO 698, CH 723) (mariana v. prantneri);
colls. Marshall: TM 247.01 (mariana v. prantneri);
colls. Bates: BB 1072.01 (mariana v. laui) >> BB 1072a.01, BB 1239.01, BB 1240.01, BB 1377.01, BB 1241.01 (mariana v. prantneri) >> BB 1248.01, BB 1376.01;
colls. Rovida: GR 30 (mariana v. laui);
colls. Horáček: LH 996 (mariana laui / lauii), LH 997 (mariana v. prantneri) >> LH 1087, LH 1101 (mariana prantneri), LH 1831;
colls. Šorma:  VS 396 (mariana v. laui), VS 397 (mariana v. laui / v. prantneri?), VS 398 (mariana - v. prantneri?), VS 543 (mariana laui);
colls. Odehnal: JO 696 (mariana v. laui), JO 697 (mariana v. laui? / prantneri?), JO 698 (mariana - v. prantneri?);
colls. Kupčák: PK 54 (mariana v. prantneri);
colls. Slaba: Sl 90/99 (mariana v. prantneri) > Sl 100/02;
colls. R. Müller: RMR 0436 (tiraquensis v. laui);
colls. v.d.Pieterman: MB 09a (tir. ssp. mariana v. laui);

***(Nálezy označené aj ako "mariana v. prantneri" a "mariana v. laui" sú uvedené tiež spoločne pod heslom mariana)


collp.:

 top of page