return to the main list
TM_s

Timothy (Tim) David Marshall. Z histórie je známejšie meno W. T. Marshall = William Taylor Marshall (1886-1957)

adnot.: Akronym TM [dat. B. Bates, 2010].
TM sa spomína ojedinele a iba nepriamo pri novších nálezoch B. Batesa v databáze poľných čísel [dat. R. Martin FCD & FND]. Iné zdroje, napr. [dat. incact, Antálek / Gamesby / Collectors 2001] tento akronym neuvádzajú.
T. Marshall svoje ekvivalenty prvej časti spoločných nálezov BLMT(=BLMG?) 1-300 (Bolivia) eviduje aj pod vlastným akronymom TM s rovnakým číslovaním [dat. B. Bates 2010].
Akronym BLMG [dat. R. Martin FCD & FND] bol zaznamenaný iba v súvislosti s číslami TM (príklady dole), kde ide asi o zmenu posledneho člena v skupine BLM(T->G).

Nálezy Marshall
 • TM 38.............(Sul canigueralii applanata CH729, BB1809.05, BLMT38, JO652, MU113, PHA411, SE170, SL52/99, SL76/02, TB113, TM38) - NE Sucre GPS 19°0.0'S; 65°12.2'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2800-3000m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TM 48.01........(Sul canigueralii BB1.01, AG25, BLMT48.01, Card.5554, EK7051, G20, He50, JK53, KF63, LH854, RH729, SL25/02, TM48.01, BB1196.01) - Sucre, GPS 19°3.0'S; 65°16.0'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., # - (dat. KKC CN DB 2015
 • TM 102.01......(R. steinmannii) > BB 1162.02 = BLMG 102.01-TM 102.01 - (dat. R.Martin Field Numbers Database)
 • TM 103.03......(R. orurensis) > BB 1161.04 = BLMG 103.03-TM 103.03 - (dat. RM FND)
 • TM 205.01......(Sul langeri BB229.01, BLMT205.02, EH11117?, HS240, JO668, KA256, RH1639, SL66a/99, TM205.02, VZ126) - N Valle Grande (Vallegrande), GPS 18°25.4'S; 64°7.4'W, Valle Grande, Santa Cruz, Bol., 1820m-2050m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TM 221.01......(S. heinzii BB249.01, BLMT221.01, BB250.01, TM222.01, VZ143, JO921.01, JO926.01, PHA286, TM221.01, VZ142) - Totora, GPS 17°44.2'S; 65°11.5'W, Carrasco, to Omereque, GPS 18°6.4'S; 64°54.5'W, Campero, Cochabamba, Bol. - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TN 222.01.......(S. heinzii BB249.01, BLMT221.01, BB250.01, TM222.01, VZ143, JO921.01, JO926.01, PHA286, TM221.01, VZ142) - Totora, GPS 17°44.2'S; 65°11.5'W, Carrasco, to Omereque, GPS 18°6.4'S; 64°54.5'W, Campero, Cochabamba, Bol. - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TM 247.01......(S. mariana v. prantneri) > BB 1241.01 = BLMT 247.01-TM 247.01
 • TM 257.01......(R. steinmannii) > BB 1162.02 = BLMG 257.01-TM 257.01 - (dat. RM FND)
 • TM 289.01......(S. vasqueziana ssp. losenickyana) > BB 1173.01 = BLMG 289.01-TM 289.01 - (dat. RM FND)
 • TM 291.01......(S. christiei BB1205.01, BB1206.01, BLMT291.01, JS433, CH743, CH868, KP141, PHA493, RF141, TM291.01, VZ206) - near Ocuri GPS 18°50.5'S; 65°47.75'W, Chayanta, Potosi, Bol., 3740-4070m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TM 300.02......(Sul alba BB347.01, BLMT300.02, JO650, LH702, PHA169, RF26, SE172, SL50/99, TM300.02) - NE Chiquituyoc (Chiqui Tayoi = Alamos = Los Alamos) GPS 18° 53.8'S; 65° 19.9'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2900-3000m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TM 307.01......(S. vasqueziana ssp. chatajillensis) > BB 1168.01 = BLMG 307.01-TM 307.01 - (dat. RM FND)
 • TM 308.01......(S. vasqueziana ssp. chatajillensis) > BB 1169.01 = BLMG 308.01-TM 308.01 - (dat. RM FND)
 •  
 • TM 361.01......(Sul hertusii aureicapillata BB1126.01, JO639, SE185, Sl40/99, TM361.01) - SE Zudanez GPS 19°10.35'S; 64°38.75'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2900m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TM 364.01......(Sul rauschii BB806.01, BB807.03, SE181, Sl43/99, BLMT364.01, EH8226, G155, HE67, JO951.01, KAS246.2, MU128.2, PHA261, RH754, TB128.2, TM364.01) - NE Zudanez, GPS 19°6.5'S; 64°41.5'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2750-2850m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • TM 373.01......(Sul cardenasiana BB256.01, CMW13.01, JO930.01, PHA278, PHA419, SL84a/02, TM373.01, VS525) - W Pasorapa GPS 18°19.0'S; 64°43.2'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2400-2540m - (dat. KKC CN DB 2015)
 top of page