main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
rauschii
('aureispina', 'violacidermis', 'virididermis', ...)
(pozri - rauschii_s) (pozri - tarabucoensis_s) (pozri - canigueralii_s) (pozri - pulchra_s)
  • Rebutia (S.) rauschii (Frank 1969)
  • Rebutia (W.) rauschii (Brandt 1978)
  • Rebutia rauschii (Frank) Hunt 1989 ambig., illeg.
comb.: D. R. Hunt, #, 1989 / The European Garden Flora 3: 245, 1989 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Meno R. rauschii je dvojznačné. Bolo použité Zecherom už v roku 1977 pre popis rastliny R. rauschii Zecher z príbuzenského okruhu R. steinmannii podľa typ. zberu WR 297;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - V systéme Rebutia vyriešené začlenením (ako synonymum) do druhu R. pulchra;
merc.:
  • Rebutia canigueralii f. rauschii (#?, 2004)
  • Rebutia canigueralii (rauschii) (hort., 2004)
  • Rebutia (Sulcorebutia) canigueralii 'rauschii' (hort., 2011)
pub.: #, dat. - Delange Kakteen, (web, 2008 - 'R. canigueralii f. rauschii')
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje.
adnot.: P. Klaasen 2011 uvádza (pozri - colls., S) meno "Rebutia (Sulcorebutia) canigueralii 'rauschii'" údajne sensu Hunt, Taylor, Charles, 2006 so širším chápaním druhu R. canigueralii (s poddruhmi crispata a pulchra) s pripomienkou príslušnosti k rodu Sulcorebutia Backeb.. V tomto zmysle by bolo potom presnejšie meno Rebutia (S.) pulchra 'rauschii'.
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=355, scanid=988)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=355, CS4324)
(R. canigueralii (rauschii); Paul J. Brunelle);..... V prílohe - Brunelle @/ Cs4324.jpg
Comment: forma 'Esmeralda' - modrozelené telo, čierne areoly a tŕne
foto 2.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Sulcorebutia) canigueralii 'rauschii' S2465);......V prílohe - Klaasen @/ 6565283791_771a1babaa_b.jpg
Comment.: na prírodnom stanovisku, bez kvetu, forma so sivozeleným telom a zakrpatenými čiernymi tŕňmi, stredové žiadne, úzke areoly
  • Rebutia (S.) canigueralii ssp. rauschii (#, hort. 2006)

adnot.: Členovia spoločenstva Rebutia (hort.)


foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. rauschii);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_rauschii_19.jpg
Comment.: forma - veľký červenofialový kvet so štíhlymi okv. lístkami
foto 2.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. rauschii);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_rauschii_green_03.jpg
Comment.: forma - modrozelené nefialovejúce telo, zakrpatené tmavé otrnenie, malý kvet
foto 3.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. rauschii);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_rauschii_gold_02.jpg
Comment.: forma - modrozelené nefialovejúce telo, rel. dlhé žlté otrnenie
foto 4.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. rauschii);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_rauschii_f_blyma_01.jpg
Comment.: forma "blyma" - hnedozelené telo, hnedé zakrpatené otrnenie, kvet so svetlým, takmer bielym stredom
merc.:
  • Rebutia (S.) tarabucoensis ssp. rauschii (Halda & Malina 2007)
pub.: (Sulcorebutia comb. 2007)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. rauschii, W. rauschii a S. tarabucoensis ssp. rauschii synonymami uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - R. canigueralii ssp. crispata, R. caracarensis, R. inflexiseta a R. rauschii sú synonymami druhu Rebutia pulchra Cárd. 1970;


  • Sulcorebutia rauschii Frank 1969
descr.: G. Frank, Kakteen und andere Sukkulenten, 12: 238, 239, 1969 / K. u. a. S., 20: 238, 1969 /
IPNI (GCI) - Gerhart Frank -- Kakteen And. Sukk. 20: 238. 1969
IPNI (IK) - Gerhart Frank -- Kakt. & Sukkulent. xx. 238 (1969).
typ.: WR 289
nom.: [rauší-i], podľa mena nálezcu, Walter Rausch, Viedeň
sign.: F. Hájek, Atlas kaktusů, p.43, 1986 - variabilita vo vyfarbení otrnenia od čierneho, tmavohnedého cez žlté až po biele; Niekedy je prítomný aj stredový tŕň. Variabilita kvetov je hlavne v tvare a veľkosti. Zazanmenaná bola forma s výrazne ochmýrenou kv. rúrkou = sp. Peyerlein;
Innes, Glass, Kaktusy, p.284, INA, 1992 -> text, foto;
W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. rauschii") - formy odlíšené hlavne podľa sfarbenia epidermis a otrnenia;
Fialovejúci charakter pokožky je extrémny u formy 'violacidermis' s tmavými až čiernymi alebo niekedy aj so žltými tŕňmi 'Yellow spines' alebo aj bielymi. Opačný extrém pokožky je nefialovejúca zelená až modrastozelená tmavootrnená forma 'Apple Green' (virididermis) - www.cactus-art.biz prevážne s tŕňmi tmavými až čiernymi 'Esmeralda' alebo exkluzívna forma so zlatožltými  (aureispina) a so strapatými kvetmi.
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bolivianischen Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto.: (orig. pub. descr. 1969) - G. Frank, Kakteen und andere Sukkulenten, 12 : obr. 238, 1969
foto 1.: Bohumil Schütz in Fleischer, Schütz, Pěstování kaktusů, obr.134, 1978
(S. rauschii Frank);.....V prilohe - Schuetz @/
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů, p.43, 1986 - CD 1997
(S. rauschii; K. Crkal) typická forma;.....V prílohe - Atlas_s @/ Rauschii.jpg
foto 3.: in Lux, Staník, Všetko o kaktusoch, p.73, 1992 -
(S. rauschii);.....V prílohe - Lux_Stanik @/
foto 4.: in C. Innes, Ch. Glass, Kaktusy, p.284, INA 1992-
(S. rauschii);.....V prílohe - Innes_Glass @/
foto 5.: Jean-Marie Solichon in AIAPS Photo database, 2004 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. rauschii; Monaco JEM 11069) id=103224;.....V prilohe - Solichon @/ jms_jem17_11069.jpg
Comment.:
foto 6.: John Chippindale, in Thater Database, 2004 - www.cactaceae.net (Photo db >> find Sulcorebutia >> item)
(S. rauschii WR 289 var. Yellow spined) 9915.....V prilohe - Chippindale @/
Comment.: žlté otrnenie s tmavým stredovým tŕňom
foto 7.: M. Chalupski, 2005 in www.cact.cz/noviny (Fotoarchiv N-S)
(S. rauschii 1) detail;.....V prilohe - Noviny @/ Sulcorebutia_rauschii.jpg
Comment.: sivé červenejúce telo, čierne tŕne
foto 8., 9.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. rauschii);.....V prilohe - Milt @/ sulc_rauschii.jpg, Milt @/ sulcoreb_rauschii.jpg
Comment.: na oboch snímkoch forma s červenejúcim telom a tmavými tŕňmi
foto 10.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(S. Rauschii);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-sulcorebutia_rauschii.jpg
Comment.:
foto 11.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find item - al)
(S. raushii);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushii.jpg
Comment.: forma - malý kvet so svetlým stredom
foto 11., 11a.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. raushii) detail, detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushii.jpg, @/ Sulcorebuti_raushii.jpg
Comment.: forma - modrastozelené telo, čierne zakrpatené tŕne, malý kvet so svetlým stredom
foto 12.: G. Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find item - al)
(S. raushii; Y. Cochard);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushii_violac.jpg
foto 12.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. raushii; Y. Cochard) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushiiY.jpg
Comment.: forma - veľký červenofialový kvet s úzkymi štíhlymi okv. lístkami, úzke žlté areoly, takmer bez tŕňov
foto 13., 14., 15.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. rauschii G. Franck);.....V prilohe - Cactus_Love @/, @/, @/
foto 13., 14., 15.: in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov - page 181 >> find items);
(S. rauschii G. Franck);.....V prilohe - Cactus_Love @/, @/, @/
Comment.: forma s červenejúcim zel . telom a žltými tŕňmi "gold", forma s telom modrozeleným a čiernymi tŕňmi "esmeralda", forma so zeleným telom a čiernymi tŕňmi 
foto 16.: Philippe Richaud in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. rauschii) id=106204;.....V prilohe - Richaud @/ pr_cd01_161.jpg
Comment.: forma "green"
foto 17.: Alfred Draxler, 2006 - cacti-at.info (fotos Bolivia2 >> find item)
(S. rauschii);.....V prilohe - Draxler @/
Comment.: habitat Bolivia / bez. kvetu
foto 18.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. rauschii);.....V prilohe - Snowarski @/ 070613-8451.jpg
Comment.: forma "green":, červenofialový kvet so svetlým stredom
foto 19.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. rauschii);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 20.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> rauschii)
foto 20.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_rauschii.htm (gallery >> rauschii)
(S. rauschii VZ 192/5);.....V prilohe - Sulcopassion @/
foto 20., 21., 22.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 20., 21., 22.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii VZ 192/5);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 300.png, @/ Presse-papiers 301.png, @/ Presse-papiers 326.png
Comment.: forma + detail areola, tŕne, epidermis; sign. formy - kvet červenofialový so širokými lyžičkovitými okv. lístkami
foto 23., 24.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> rauschii)
foto 23., 24.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_rauschii.htm (gallery >> rauschii)
(S. rauschii VZ 50/3, VZ 50/4);.....V prilohe - Sulcopassion @/, @/
foto 23., 26., 27.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 23., 26., 27.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii VZ 50/3 (yellow spines));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 296.png, @/ Presse-papiers 297.png, @/ Presse-papiers 324.png
Comment.: forma + detail areola, tŕne, epidermis; sign. formy - dlhšie tŕne ako u typu, kvet červenofialový so špicatými okv. lístkami
foto 24., 28., 29.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 24., 28., 29.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii VZ 50/4 (white spines));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 298.png, @/ Presse-papiers 299.png, @/ Presse-papiers 325.png
Comment.: forma + detail areola, tŕne, epidermis; sign. formy - dlhšie tŕne ako u typu, kvet červenofialový so špicatými okv. lístkami
foto 30., 31.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> rauschii)
foto 30., 31.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_rauschii.htm (gallery >> rauschii)
(S. rauschii G 155a/5, G 155a/8);.....V prilohe - Sulcopassion @/,  @/
foto 30., 32.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 30., 32.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii G 155a/5);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 294.png, ..., 322.png
Comment.: forma + detail areola, tŕne, epidermis; sign. formy - telo ako u typu, kvet s úzkymi lichobežníkovými, ku koncu sa rozširujúcimi okv. lístkami
foto 31., 33.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 31., 33.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii G 155a/8);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 295.png, @/ Presse-papiers 325.png
Comment.: forma + detail areola, tŕne, epidermis; sign. formy - telo ako u typu, kvet s úzkymi lichobežníkovými, ku koncu sa rozširujúcimi okv. lístkami
foto 34.: KKO in Kaktusy Těšínska, 14.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. rauschii) 100_0690;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0690.jpg
Comment.: forma 'violacidermis' - červenejúca epidermis
foto 35.: KKO in Kaktusy Těšínska, 10.6.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. rauschii; v. esmeralda) 100_0816;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0816.jpg
Comment.: 'Esmeralda'. Zodpovedá inde menu pre formu 'Apple Green' t.j. modrozelená epidermis s čiernymi zakrpatenými tŕňmi, malý červenofialový kvet so svetlým stredom
foto 36.: KKO in Kaktusy Těšínska, 10.6.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. rauschii; v. aureispina) 100_0828;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0828.jpg
Comment.: 'aureispina' - modrozelená epidermis so žltými tŕňmi, červenofialový kvet s okv. lístkami so strapatými koncami
foto 37., 38., 39.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 6 >> find item - al)
(S. rauschii KAS 246);.....V prílohe - Kasperski @/, @/, @/
Comment.: habitat / bez kvetu, formy "gold" a "green"
foto 40.: Elton Roberts in Cactus Kiev, 2007 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item)
(S. rauschii; E. Roberts, CA, USA);.....V prilohe - Kiev @/
foto 40.: E. Roberts in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. rauschii wh fl; Roberts) 3968;.....V prilohe - Kiev16 @/ Sulcorebutia_rauschii_wh__fl.jpg
Comment.: unikátny kvet takmer biely (white, whitish flower) s fialovým okrajom kvetu a hodvábnym leskom, červené nitky, sv.zelené blizny.
foto 41.: Aymeric de Barmon, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos S >> find item - al)
(S. rauschii) 80;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 80.jpg
foto 41.: A. de Barmon, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. rauschii) 80;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 80.jpg
Comment.: červenofialový kvet, otrnenie žlté horné odstávajúce, spodné hnedé priľahnuté ("gold-brown")
foto 42.: Gert Monska, 2008 - www.kakteen-bautzen.de (Kakteen Rhipsalis-Sulcorebutia - find item)
(S. rauschii);..... V prílohe - Bautzen_S @/ 62.jpg
foto 42.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. rauschii);..... V prílohe - Monska11_S @/ 35_slideshow.jpg
foto 42.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. rauschii) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia rauschii.jpg
Comment.: forma - modrastozelené telo, čierne zakrpatené tŕne, kvet červenofialový s fial. leskom v strede
foto 43.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > rauschii) detail, detail, detail
(S. rauschii);..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_rauschii___.jpg, @/ 10_Sulcorebutia_rauschii___2.jpg, @/ 10_Sulcorebutia_rauschii___3.jpg
foto 43.: Z. Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > S > Sulcorebutia > rauschii) detail, detail, detail
(S. rauschii);..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Sulcorebutia_rauschii___.jpg, @/ 10_Sulcorebutia_rauschii___2.jpg, @/ 10_Sulcorebutia_rauschii___3.jpg
Comment.: 3 formy
foto 44.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z >> find item)
(S. rauschi f. verde) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/  Sulcorebutia.rauschi.forma.verde.jpg
Comment.:  zelená" forma, bez kvetu - zodpovedá cf. 'Esmeralda', 'Apple Green' alebo 'virididermis'.
foto 45.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z >> find item)
(S. rauschi f. espinas doradas) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/  Sulcorebutia.rauschi.f.espinas.doradas.jpg
Comment.: (bez kvetu), kombi ! = fialovejúca forma ('violacidermis') & žlté tŕne ('Yellow spines')
foto 46.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 46.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii G 155/6);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 320.png
Comment.: detail areola, tŕne, epidermis;
foto 47.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 47.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii G 155a/2);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 321.png
Comment.: detail areola, tŕne, epidermis;
foto 48., 49., 50.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 48., 49., 50.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii VZ 192a);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 302.png, @/ Presse-papiers 303.png*, @/ Presse-papiers 327.png
Comment.: forma + detail areola, tŕne, epidermis; *snímok nahradený 2011 dvoma novými kvitnúcimi
foto 51.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. rauschi zl);..... V prilohe - Rektorik @/ rauschi zl.jpg
Comment.: modrastozelené telo slabo červenejúce, belavé areoly a žlté zakrpatené tŕne, malý tmavoružovofialový kvet (tesne po otvorení)
foto 52., 53.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 52., 53.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii VZ 192a);.....V prilohe - BourleauS @/ S rauschii 192a-2.jpg, @/ S rauschii VZ 192a-2.jpg
Comment.: forma, tmavočervenofialový kvet, modrasté telo, čierne zakrpatené tŕne
foto 54.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 54.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii G 155a/6);.....V prilohe - BourleauS @/ S rauschii G 155a_6 IMG_4525-2.jpg
Comment.: forma
foto 55.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. rauschii)
foto 55.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii RH 754);.....V prilohe - BourleauS @/ S rauschii RH 754 IMG_4494-2.jpg
Comment.: forma "virididermis" ako HS 121/5
foto 56., 56a., 56b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii VZ 050/1);.....V prilohe - BourleauS @/ rauschii VZ 50_1 IMG_0174.jpg, @/ rauschii VZ 50_1 IMG_0178.jpg, @/ rauschii VZ 50_1 IMG_0177.jpg
Comment.: extrémna forma + detail areola, hnedé tŕne, extrémne tmavá fialovohnedá epidermis;
foto 57., 57a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. rauschii)
(S. rauschii VZ 050a/3);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5843.JPG, @/ IMG_5845.JPG
Comment.: forma + detail areola, žlté tŕne s červenkastými bázami, modrastozelená epidermis;
foto 58.: "autor" in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. rauschii WR 192) 3967;.....V prilohe - Kiev16 @/ Sulcorebutia_rauschii_WR192-me.jpg
Comment.: =VZ 192, unikátna forma z nálezu de Vriesa, sv. zelená rúrka ružového kvetu, sivozelené telo s hnedými pritlačenými tŕňmi
foto 59.: "KasiIN FG" in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. rauschii; KasiIN FG) 3969;.....V prilohe - Kiev16 @/ Sulcorebutia_rauschii_KasuIN_FG.jpg
Comment.: starší typový exemplár - kopa
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00860, AWK 2009 S (S. rauschii grün);  AWK 2007 S-00861, AWK 2009 S (S. rauschii rot);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (WR 289, LH 694); PH 2015 KAKT-000573 (S. rauschii LH 694, nad Zudanez); KAKT-002352 (S. rauschii PHA 1260); KAKT-003296 (S. rauschii PHA 1623) mix.num. PHA 1673; KAKT-000574 (S. rauschii WR 289, Zudanez);
merc. Bercht: LB 2008 S 3923 (sul rauschii VS 0342 oost Zudanez 2850 m);
merc. Chrudim: ChK 2009p5402.80 (S. rauschii);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. rauschii WR 289, Sucre) rötliche form (R. canigueralii);
merc. Hillmann: RH 2009, 10/11 S (S. rauschii RH 0754);  RH 2009 S (S. rauschii RH 0755);
merc. Fischer: LF 2010 S-402SR, LF 2011 S-420SR (S. rauschii VS 342, v. Zudañez, 2850m);  LF 2010 S-403SR (S. rauschii WR 289);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: J. Říha, XI, p.43, 1996 (názor) - druh S. rauschii patrí do príbuzenstva so S. pulchra z blízkeho okolia;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. rauschii samostatne;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. rauschii zvláštne postavenie;
Halda, Malina, 2007 - v systéme Sulcorebutia postavenie v rámci príbuzenstva S. tarabucoensis (sensu Anderson 2001);
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - zvláštne postavenie druhu W. rauschii v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia tarabucoensis - rauschii;

syn.1.: Weingartia rauschii (Frank) Brandt 1978

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideen Rundschau, 5 : 95, 1978 / Kakt. Orch. Rundschau, 1978 (5): 95, 1978 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 1978: 95.
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1978(5): 95 (1978).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia tarabucoensis subsp. rauschii (Frank) Halda et Malina 2007

comb.stat.: J. J. Halda, M. Malina, #, 2007
IPNI - Halda & Malina -- Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 14(4): 95. 2007 [Dec 2007]
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii (vznik tohoto statusu publikovaný pred rokom 2007);
BioLib.cz (www.biolib.cz), 2008 - dat. comb. auth. (Halda et Malina, 2007);
merc.:

syn.3.: Sulcorebutia rauschii 'violacidermis'.....(hort.)

pub.: hort.; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena violacidermis
nom.: [ ], violaci-dermis - forma s fialovou pokožkou
sign.: variabilita vo vyfarbení epidermis - od zelenej (hnedozelenej so žltými časťami) cez modrasto zelenú s červenkastou bázou až po úplne červenofialovú;
foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. rauschi);..... V prilohe - Rektorik @/ rauschi.jpg
Comment.:  forma "violacidermis", kvet ružový s tmavšími koncami okv. lístkov
foto 2.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find item - al)
(S. raushii "violacidermis");.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushii_violacidermis_jpg.jpg
foto 2.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. raushii "violacidermis") detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushii_violacidermis_jpg.jpg
Comment.: forma - červenofialová epidermis na celom tele
foto 3.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19)- find item - al)
(S. raushii violacidermis; Y. Cochard);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushii_violac.jpg
foto 3.: G. Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. raushii violacidermis; Y. Cochard) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_raushii_violac.jpg
Comment.: forma - červenofialová epidermis iba na báze
foto 4.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. rauschii WR 289 'violacidermis') 13950;.....V prilohe - UhligS @/ 13950.jpg
foto 4.: in Uhlig, Katalog, 2016 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. rauschii WR 289 'violacidermis') 1528;.....V prilohe - UhligS @/ 1528.jpg
Comment.:
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (S. rauschii WR 289 'violacidermis', Chuquisca, Sucre, leuchtende rotviolette Auslese, purple [canigueralii v. rauschii];  U 2009 R (S. rauschii WR 289 'violacidermis') leuchtende rotviolette Auslese (R. canigueralii);

Sulcorebutia rauschii cv. violacidermis.....(hort. WR 289)

pub.: hort. (foto 1., Esp.)
foto 1.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2006 - www.cactus-art.biz (ABC index, Sulcorebutia >> find item)
(S. rauschii WR 289 cv. violacidermis);.....V prilohe - Art-biz @/ Sulcorebutia_rauschii_WR289_cv_violaciderms.jpg
merc.:

syn.4.: Sulcorebutia rauschii 'virididermis'.....(hort.)

pub.: hort. (foto 1., Uhlig)
foto 1.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. rauschii 'virididermis') 14215;.....V prilohe - UhligS @/ 14215.jpg
Comment.: zodpovedá forme šírenej pod menami "green", "Apple green", "Esmeralda",...
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. rauschii 'virididermis') hellgrüne epidermis (R. canigueralii);

colls. Rausch: WR 289 (typ);
colls. Kníže: KK 1209, KK 1210;
colls. Vasquez: RV 232 (V 232);
colls. Swoboda: HS 121;
colls. Gertel: G 155, G 155a, G 263, G 264;
colls. HerzogE: HE 67;
colls. Haugg: EH 8226;
colls. Hillmann: RH 754, RH 755, RH 775, RH 3102;
colls. deVries: VZ 50, VZ 50a, VZ 192, VZ 192a;
colls. Marshall: TM 364.01;
colls. Bates &&&: BLMT 272.01, BLMT 273.01, BLMT 274.01, BLMT 364.01;
colls. Bates: BB 406.01, BB 804.02 (?, v. callecallensis), BB 806.01, BB 807.03;
colls. Slaba: SL 43/99;
colls. Heřtus: PHA 261, PHA 1260, PHA 1623 (rauschii, mix.num., pozri - PHA 1673), PHA 1673;
colls. Horáček: LH 694, LH 890, LH 1569, LH 1745;
colls. Šorma: VS 342;
colls. Odehnal: JO 642, JO 951.01;
colls. Šeda: SE 181;
colls. Gentili: AG 4, AG 165;
colls. Kasperski: KAS 246, KAS 246.2;
colls. Blaczkowski: TB 128.2;
colls. Mucha: MU 128.2;
colls. Fischer: LF 453A, LF 1547, LF 1549, LF 1552, LF 1555, LF 1994;
colls. R.Mueller: RMR 223, RMR 931;
colls. Klaasen: S 2465 (canigueralii 'rauschii');
colls. Noorman: NL 37a;
colls. Sochůrek: MS 516 (G 155), MS 835, MS 1829, MS 1831, MS 1834, MS 1844, MS 2441;


collp.:

 top of page