return to the main list
canigueralii_s

Výskyt mena canigueralii:

nom.: [kanygveráli-i], podľa mena; P. Cañigueral [kaňigveral]
adnot.: Jedno z kľúčových uznaných mien v širšom ponímaní rodu Rebutia.

SUL
 top of page