main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pasopayana
(pozri - canigueralii_s) (pozri - tarabucoensis_s) (pozri - lenkae)
(pozri - pasopayana_s) (pozri - pulchra_s?)
  • Rebutia (W.) pasopayana (Brandt 1984)
  • Rebutia (S.) pasopayana (Pilbeam 1985 / Gertel 1991)
  • Rebutia (S.) canigueralii ssp. pasopayana (#?,  hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. pasopayana);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_pasopayana_03.jpg
Comment.: Zaradenie sensu Lohmueller 2005. Na snímku forma S. losenickyana?
merc.:
  • Rebutia (S.) canigueralii v. pasopayana (hort. 2008, Monska)
  • Rebutia (S.) tarabucoensis ssp. lenkae "pasopayana" (hort. 2008, Bercht)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. pasopayana, W. pasopayana s S. canigueralii ssp. pasopayana synonymá uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené (predpokladane R. canigueralii) # ;


  • Sulcorebutia pasopayana (Brandt) Pilbeam 1985
comb.: J. Pilbeam, Sulcorebutia and Weingartia, p.68, 122, 1985
IPNI (IK) - S. pasopayana (F.H.Brandt) Pilbeam -- Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 68 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.
adnot.: prvá kombinácia?
  • Sulcorebutia pasopayana (Brandt) Gertel 1991
comb.: W. Gertel, Kakteen und andere Sukkulenten, 42: 176, 1991 / K. u. a. S., 42 (7): 176: 1991 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 42: 176. 1991
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 42(7): 176 (1991):.
adnot.: nadbytočná kombnácia?
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 ->
O. Šída, Atlas kaktusů XIX, p.34, 2004 - charakteristická odlišnosť v rámci Sulcorebutia: sýto červené kvety so zelenou čnelkou a bliznou.
foto 1.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XIX, p.34, 2004
(S. pasopayana; Pasopaya - Presto);..... V prílohe - Atlas_s @/
Comment.: pravdepodobne nálezisko SE 180 (LH 800).
foto 2.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia > find item);
(S. pasopayana (Brandt) Gertel);..... V prilohe - Cactus_Love @/
foto 2.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria > page 180 > find item);
(S. pasopayana (Brandt) Gertel, WR 593) 3034;..... V prilohe - Cactus_Love @/ 3034.jpg
Comment.: tmavočervený kvet, hnedozelené červenejúce telo, tŕne krátke hnedé riedko, areoly miniatúrne - orig. Plapp "canigueralii pasopayana WR593"
foto 3.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_pasopayana.htm (gallery >> pasopayana)
(S. pasopayana EH 6235 c);.....V prilohe - Sulcopassion @/
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. pasopayana)
foto 3., 4.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. pasopayana)
(S. pasopayana EH 6235 c);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 247.jpg, @/ Presse-papiers 248.jpg
Comment.: relat. veľké hrboly, areoly riedko, priľahnuté otrnenie, tmavočervený kvet, zelená čnelka a blizny
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. pasopayana EH6237-3);..... V prílohe - Monska11_S @/ 30_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. pasopayana EH6237-3) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia pasopayana EH6237-3.jpg
Comment.: kvet tmavočervený so zelenou čnelkou a bliznami, ploché hrboly, malé veľmi úzke areoly s trochou bielej plste a krátke pritlačené sv.hnedé tŕne s hnedou bázou.
foto 6., 6a., 6b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. pasopayana)
(S. pasopayana VZ 319/1);.....V prilohe - BourleauS @/ pasopayana VZ 319_1 IMG_0589.jpg, @/ pasopayana VZ 319_1 IMG_0591.jpg, @/ pasopayana VZ 319_1 IMG_0590.jpg
Comment.: klon 1, kvet červený, úzke okv. lístky, tŕne lúčovito
foto 7., 7a., 7b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. pasopayana)
(S. pasopayana PHA 175);.....V prilohe - BourleauS @/ (bez odkazu), @/ (bez odkazu), @/ pasopayana PHA 175 IMG_0146.jpg
Comment.: kvet magenta, úzke okv. lístky, dlhšie tŕne lúčovito
foto 8., 8a., 8b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. pasopayana)
(S. pasopayana NL 90/1);.....V prilohe - BourleauS @/ pasopayana NL 90_1 IMG_0210.jpg, @/ pasopayana NL 90_1 IMG_0214.jpg, @/ pasopayana NL 90_1 IMG_0212.jpg
Comment.: klon 1, kvet červený, úzke okv. lístky, tŕne pritlačené
foto 9., 9a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. pasopayana)
(S. pasopayana G 162a/1);.....V prilohe - BourleauS @/ pasopayana G 162a_1 2350.jpg, @/ pasopayana G162a_1 2348.jpg
Comment.: klon 1, kvet červený, široké okv. lístky ako u typu, tŕne pritlačené - podobné nálezu EH 6235c
foto 10.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. pasopayana)
(S. pasopayana PHA 175; KAKT-000554);.....V prilohe - HertusS @/ id_554_v.jpg
Comment.:
foto 11.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. pasopayana)
(S. pasopayana PHA 175; KAKT-000555);.....V prilohe - HertusS @/ id_555_v.jpg
Comment.: forma, tmavý kvet
merc. Stenasa GC: SGC 2000 R (S. paropeana);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00949, AWK 2009 S (S. prestopasopaya) - sp. Presto-Pasopaya;
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (PHA 175, Paso Pajo); PH 2015 KAKT-003294 (S. aff. pasopayana PHA 1678); PH 2015 KAKT-000554 (S. pasopayana PHA 175, Paso - Pajo, 3077m); PH 2015 KAKT-000555 (S. pasopayana tmavy kvet PHA 175, Paso - Pajo, 3077m)
merc. Hillmann: RH 2009, 10/11 S (S. pasopayana RH 0762);  RH 2010/11 S (S. pasopayana RH 0764);  RH 2009, 10/11 S (S. pasopayana RH 0765);  RH 2010/11 S (S. pasopayana fa RH 1541);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. pasopayana RH 1546);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: J. Říha (Atlas kaktusů XI, 43 / 1996) - na liste autor vedie W. pasopayana a W. perplexiflora ako synonymum S. pulchra (Cárd.) Don.);
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. pasopayana samostatne;
Šída, 2004 - rastliny boli dlho priraďované ku S. pulchra (hoci sa v popisných znakoch odlišujú) vzhľadom na susednosť areálov. Zber WR 593 bol v kultúre zamieňaný za S.(W.) perplexiflora (WR 599) z odlišnej oblasti. Po publikovaní niektorých omylov a nejasností v roku 1991 W. Gertel kombinoval S. pasopayana ako samostaný druh (Sulcorebutia 2000);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. pasopayana zvláštne postavenie;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. pasopayana v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia canigueralii - pulchra;

bas.: Weingartia pasopayana Brandt 1984

descr.: F. H. Brandt, Kakteen and Orchideenrundschau, 9: 53, 1984 / Kakt. Orchid. Rundschau 1984 (3): 54, 1984 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 9: 53 (-55). 1984
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 9: 53 (-55), fig. 1984
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1984(3): 54 (1984).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia;
Šída, 2004 - Spočiatku po popise uvádzaná ako synonymum Sulcorebutia pulchra (dat. J. Říha, Atlas kaktusů XI, 43 / 1996).
typ.: L 387
nom.: [pasopajána], podľa mena náleziska, oblasti pôvodu; Pasopaya, Chuquisaca.
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1984)

syn.1: Sulcorebutia canigueralii subsp. pasopayana (Brandt) #

pub.: # (Donald ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. canigueralii, S. pasopayana)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
merc.: (pozri - colls.typ.L 387, Stenasa GC)

syn.2.: Sulcorebutia canigueralii var. pasopayana.....(Monska)

pub.: G. Monska (pozri - colls., EH,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. canigueralii, S. pasopayana)
foto 1.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. canigueralli v. pasopayana EH6237-3);.....V prilohe - Monska_S @/ 37.jpg
Comment.: kvet tmavočervený so zelenou bliznu, malé veľmi úzke areoly s trochou bielej plste a krátke pritlačené sv.hnedé tŕne s hnedou bázou; V galérii 2011 snímok presunutý pod meno S. pasopayana (tam);
merc.:

syn.3: Sulcorebutia tarabucoensis subsp. lenkae "pasopayana".....(Bercht)

pub.: L. Bercht (pozri - colls. VS 423)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tarabucoensis ssp. lenkae)
adnot.: V katalógu Bercht 2008 S. pasopayana zahrnutá do popisu S. pulchra ssp. lenkae a aj širšie, podobne ako u S. rauschii (sensu Halda et Malina).
foto. nezaznamenaé
merc. Bercht: LB 2008 S 3961 (sul tarabucoensis ssp. lenkae "pasopayana" VS 0423 Kochi 3118 m);

colls. Rausch: WR 593 (pulchera - > pasopayana);
colls. Markus: M(=EM 356);
colls. Lau: L 387 (typ);
colls. Gertel: G 161, G 161a, G 162a;
colls. Haugg: EH 6235b, EH 6235c, EH 6236, EH 6237, EH 6238 (tarabucoensis - ?);
colls. Hillmann: RH 762, RH 764, RH 765, RH 1541 (f.), RH 1546;
colls. de Vries: VZ 62, VZ 62a, VZ 63, VZ 64,VZ 65, VZ 318, VZ 319, VZ 457;
colls. Heřtus: PHA 175, PHA 1678 (aff.);
colls. Bates &&&: BLMT 193.01;
colls. Bates: BB 1544.02, BB 1545.02;
colls. Horáček: LH 800, LH 1426;
colls. Šorma: VS 423 (tarabucoensis ssp. lenkae "pasopayana");
colls. Šeda: SE-180;
colls. Gentili: AG 166, AG 167 (aff.), AG 168 (aff.), AG 169 (aff.), AG 169A (aff.), AG 170 (aff.), AG 171 (aff.), AG 183 (aff.);
colls. Marek: MM 352;
colls. Noorman: NL 90, NL 91;
colls. Sochůrek: MS 398 (LH 1426), LH 839;


collp.:

prestopasopaya
(pozri - pasopayana)

Sulcorebutia prestopasopaya.....(hort. mut.)

adnot.: meno šírené (2007) na stránkach www.kakteen-wessner.de (zoznam) a kakteen-ratgeber.de, ktorá prvý zoznam kopíruje. Meno vyjadruje oblasť pôvodu druhu, medzi miestami Presto a Pasopaya = "Sulcorebutia spec. Presto - Pasopaya"

paropeana
(pozri - pasopayana) (pozri - L 387)

Sulcorebutia paropeana L 387.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: skomolenina z katalógu rastlin Stenasa GC, 2000 (Swe)

 top of page