main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
perplexiflora
(pozri - canigueralii_s) (pozri - canigueralii)
  • Rebutia (W.) perplexiflora (Brandt 1982)
  • Rebutia (S.) perplexiflora (Pilbeam 1985)
  • Rebutia (S.) canigueralii f. perplexiflora (#?)
  • Rebutia (S.) canigueralii ssp. perplexiflora (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) canigueralii ssp. perpexiflora);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_canigueralii_perplexiflora_02.jpg
Comment.:
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. perplexiflora, S. canigueralii f. perplexiflora a W. perplexiflora synonymami uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie implicitne R. canigueralii (f.);


  • Sulcorebutia perplexiflora (Brandt) Pilbeam 1985

comb.: / J. Pilbeam, Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 68, contrary to Art. 34. 1 (a) ICBN (1983): 1985 /
IPNI (IK) - Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 68 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;


foto 1.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find item - al)
(S. perplexiflora);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_perplexiflora.jpg
Comment.: ?, silne odnožujúca, drobné telá, červený kvet so svetlým hrdlom, červené nitky
foto 2.: G. Marchand, 2007 - www.gargamel-cactus.com (Photos récentes: album (01) - find item - al)
(S. perplexiflora);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_perplexiflora.jpg
foto 2.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. perplexiflora);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_perplexiflora.jpg
Comment.:
merc.: (pozri - colls.)

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: J. Říha, Atlas kaktusů XI, p. 43, 1996 (Brandt dat.) - perplexiflora a pasopayana = synonymum S. pulchra;
Gertel, 1991 - Brandtom popísané druhy ako synonymá prehodnotené (perplexiflora = forma S. canigueralii a pasopayana = samostatný druh). Po publikovaní niektorých omylov a nejasností (pozri odkaz) v roku 1991 W. Gertel kombinoval S. pasopayana ako samostaný druh;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - S. pulchra = synonymum S. pulchra. S. perplexiflora a S. pasopayana = synonymum Sulcorebutia canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia zahrnuté v S. canigueralii (f.);
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - zahrnuté vo W. canigueralii v skupine Sulcorebutia.

bas: Weingartia perplexiflora Brandt 1982

descr.: F. H. Brandt, De luetzerburger Cacteenfreen, 3: 1, 1982 / Letzebueger Cacteefren, Repert. Pl. Succ. (IOS), 3 (8): I-VI; cf. 33: 11 (1984), 1982 /
IPNI (IK) - in Letzebueger Cacteefren, 3(8): i-vi (1982); cf.
IPNI (IK) - in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.) 33: 11 (1984). 1982
typ.: WR 599
nom.: [perpleksiflóra], lat. peplexiflora = 1. kvet farby ako R. perplexa; 2. lat. perplexus - spletitý, zamotaný = možno meno vysvetliť aj ako s problematickým kvetom, problematicky kvitnúca; 
adnot.: J. Říha, Atlas kaktusů XI, p. 43, 1996 (Brandt dat.) = synonymum S. pulchra;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1982 #)
merc.:

syn.1.: Sulcorebutia canigueralii f. perplexiflora (Brandt) #

comb.stat.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. canigueralii, S. perplexiflora)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;

syn.2.: Sulcorebutia canigueralii 'perplexiflora'......(Winberg)

pub.: M. Winberg; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena perplexiflora (Pozri - S. canigueralii, S. perplexiflora)
merc.: použitie SuccSeed (pozri - colls., VZ)


colls. Rausch: WR 599 (pulchra? - perplexiflora typ. - canig. applanata?);
colls. deVries: VZ 19 (- 'perplexiflora');


collp.:

 top of page