return to the main list
Kuehhas_s

Franz Kühhas, Austria (Österreich) - Chile, cestovateľ, zberateľ ( members.nextra.at/ptero-kuehhas/sulco.htm)

adnot.: nový akronym KF. Zaznamenané bolo tiež použitie skoršieho akronymu FK [dat. Chileans 2000], ktorý ale používa aktuálne viac zberateľov. Tento dôvod zmeny FK na KF potvrdil aj relevantný zdroj [dat. B. Bates 2010];

Nálezy Kuehhas
  • (pozri -> FK)
 top of page