return to the main list
CH_s

Jaromír Chvastek, CZ, Frýdek Místek -

adnot.: Akronym CH databáza [dat. Collectors 2001] neuvádza. V databázach akronymov [dat. Gamesby, dat. Antálek, incactcz,  stav 2001] je ku akronymu CH pripojené meno Jaromír Chvastek, CZ. V roku 2007 s uvedením mena nositeľa v [CD Internetové noviny, Cact.cz 2001-2006, CH = Chvastek Jaromír ]. Pre nálezy Sulcorebutia potvrdzuje akronym sprievodca [dat. B.Bates, 2010]. Čísla, ktoré by ale súviseli s doleuvedenými nálezmi z Bolívie sa v priloženom zozname nanachádzajú. Údajne pod akronymom CH sa nachádzajú tiež spoločné nálezy s Miroslavom Halfarom alebo s Romanom Staníkom a Igorom Drábom (CSD).

Chalupský Reiner, CZ, Most -

adnot.: Akronym Ch.

Bill Christie, UK, člen BCSS, novo zbery Sulcorebutia. Nálezca S. christiei, spájajúcej mená B. Christie a B. Bates, P. Heřtus, L. Horáček.

adnot.: Akronym CH uvádza databáza poľných čísel [dat. R. Martin FCD & FND, stav 2007] iba nepriamo, bez mena nositeľa, cez komentáre zberových čísel BB (B. Bates - na lokalitách v Bolívii).

Nálezy CH (2003)
 • CH 714....(Sulcorebutia verticillacantha) - Cochabamba, - (dat. R. Martin, Field Number Database, stav 2007) > BB 1235a.01 = CH 714
 • CH 721....(Sul taratensis BB1067.02, BB1068.02, CH721, JO685, JO911.01, KAS52, KP51, PHA472, SL80a/99) - Arani GPS 17°34.3'S; 65°46.3'W, to Mizque GPS 17°56.5'S; 65°20.6'W, Cochabamba, Bol., 3365-3460m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 723....(Sulcorebutia mariana v. prantneri) - Cochabamba, several km SE Kevina Khasa, 3440m - (dat. RM-FND) > BB 1248.01 = CH 723
 • CH 725....(Aylostera spec. nova) - # - (dat. Fischer katalog 2011/12, pol. 278AY)
 • CH 729....(Sul canigueralii applanata CH729, BB1809.05, BLMT38, JO652, MU113, PHA411, SE170, SL52/99, SL76/02, TB113, TM38) - NE Sucre GPS 19°0.0'S; 65°12.2'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2800-3000m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 734....(Sul frankiana BB817.03, CH734, PHA486, SL46a/02) - Quitarge, N Sucre GPS 18°46.6'S; 65°17.3'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2750 - 2970m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 737....(Sul pulchra albiareolata BB1183.02, CH737, CH872, PHA487, RF147, SL45/02, VS463) - new road Romeral to Poroma GPS 18°45.3'S; 65°17.9'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2960m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 740....(Sul fischeriana BB1182.01, LH1113, PHA490, CH740, SL44/02) - Romeral to Poroma old road GPS 18° 40.71'S; 65° 22.71'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 3291m - foto L. Horáček - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 742....(Sul losenickyana B/K34, B/K35, B/K35a, BB1228.01, CH742, LH1115, PHA492, CH742, HJ247, HJ248, HJ249, HJ252, HJ252a, KA370, Sucre to Ravelo GPS 18° 54.5'S; 65° 26.0'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 3100-3300m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 743....(S. christiei BB1205.01, BB1206.01, BLMT291.01, JS433, CH743, CH868, KP141, PHA493, RF141, TM291.01, VZ206) - near Ocuri GPS 18°50.5'S; 65°47.75'W, Chayanta, Potosi, Bol., 3740-4070m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 752....(Sul patriciae BB380.01, CH752, JJH3111688, KAS243.3, MU125.3, PHA259, PHA500, RH1939a, Sl15/02, Cl17/0.2, VS428) - Estancia Durazniyoj, E Presto GPS 18°55.0'S; 64°48.82'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2591m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 755....(Sul gemmae CH755, BB392.01, BB392.01a, JO952.01, LH1477, PHA501, PHA901, RH1949a, SL20/02) - 4km N Villa Redencion Pampa, 3km S Mojocoya GPS 18° 47.42'S; 64° 37.83'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2563m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 758....(Sul elizabethiae BB401.01, CH758, CH758a, LH1127, LH1128, LH1480, PHA502, RH1958a, Sl21a/02) - 0.5km S Buena Vista, 10km NW Mojocoya GPS 18° 41.44'S; 64° 42.02' W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2727m - 2x foto L. Horáček (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 758a..(Sul elizabethiae BB401.01, CH758, CH758a, LH1127, LH1128, LH1480, PHA502, RH1958a, Sl21a/02) - 0.5km S Buena Vista, 10km NW Mojocoya GPS 18° 41.44'S; 64° 42.02' W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2727m - 2x foto L. Horáček (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 761....(Reb odehnalii CH761, JO628, JO954.01, LH969, PHA407, PHA509, SL33a/99, SL75a/02, VS328, BB1230.04) - NE Potosi GPS 19° 29.2'S; 65° 40.6'W, Tomas Frias, Potosi, Bol. - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 767....(Wei kargliana MT06-054, BB1231.08, CH767, JO594, KP132, LH513, LH652, LH873, LH1137, LH1237, PHA157, PHA239, PHA516, SE160, SL5) - NW Cieneguillas GPS 21° 21.5'S; 65° 3.17'W, Mendez, Tarija, Bol., 3030-3124m - foto M. Tvrdík - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 778....(Cin knizei MT06-057, BB563.01, CH778, LH791, LH882, PHA164, PHA250) - E Payacota del Carmen (Payacota) W Padcoyo GPS GPS 20° 18.2'S; 65° 10.1'W, Nor Cinti, Ch'saca, Bol., 3600m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 781....(S. albissima BB354.01, CH781, KP29, PHA187, PHA413) - W Aiquile to Cuesta de Santiago GPS 18° 12.1'S; 65° 14.6' W, Campero, Cochabamba, Bol., 2550-2670m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 787....(Sul krahnii CH787, PHA193, PHA421, RF039, RF063, SE190, SL85/02) - NE Comarapa GPS 17°54.2'S; 64°29.1'W, Caballero, Santa Cruz, Bol., 2300-2400m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 791....(Sul tiraquensis electracantha BB1691.01, CH791, JO919.01, KP42, RF47, SL73/99) - NW Epizana, GPS 17°35.5'S; 65°17.5'W, Carrasco, Cochabamba, Bol., 2800-2850m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 794....(Sul polymorpha CH794, BB368, KP43, PHA288, PHA434, RF057, SL97/02) - Rancho Zapata, NW Epizana GPS 17°29.3'S; 65°27.9'W,. Carrasco, Cochabamba, Bol., 3405m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 799....(Sul heinzii BB252.01, CH799, HS151, HS151a, JO922.01, JP17, JP19, KA21, KA23, LH1270, PHA429, RF125) - Totora, GPS 17° 44.2'S; 65° 11.5' W, Carrasco, to Omereque, GPS 18° 6.4'S; 64° 54.5'W, Campero, Cochabamba, Bol., 2550-2710m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 802....(Sul tiraquensis renateae 'renatae' BB1251.01, CH802, G109, HE113, PHA432, RF128, RF191, RH821, SL95/02, US125) - SW Totora GPS 17°46.6'S; 65°16.3'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 2500-2600m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 803....(Sul cylindrica BB358.01, BLMT30.01, BLMT231.01, CH803, G189, GV123b, HS44a, JO658, JO935.01, KA178, LH1079) - Chaguarani (Cruce) GPS 18° 4.0'S; 65° 31.5'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 2400-2600m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 806....(Sul markusii CH806, KP47/a, PHA442, SL105/02) - NW Villa Viscarra (Vila Vila) to Sivincani GPS 17°55.5'S; 65°40.3'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 3050-3100m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 809....(S. veronikae CH809, BB1066b, PHA209) - 8km NNE Arani, GPS 17° 29.5'S; 65° 43.6'W, Arani, Cochabamba, Bol., 3200-3300m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 868....(S. christiei BB1205.01, BB1206.01, BLMT291.01, JS433, CH743, CH868, KP141, PHA493, RF141, TM291.01, VZ206) - near Ocuri GPS 18°50.5'S; 65°47.75'W, Chayanta, Potosi, Bol., 3740-4070m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 872....(Sul pulchra CH872, BB1183.02, LH1110, LH1346, PHA487, RF147, SL45/02, VS463) - San Juan de Orco GPS 18° 45.29'S; 65° 17.91'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2935 - 2945m - (dat. KKC CN DB 2015) // (Sul pulchra albiareolata BB1183.02, CH737, CH872, PHA487, RF147, SL45/02, VS463) - new road Romeral to Poroma GPS 18°45.3'S; 65°17.9'W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 2960m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 876....(S. fischeriana CH876, BB1227.01, PHA489, RF150) - San Juan de Orcas, 2km S Poroma, Municipio Poroma, GPS 18° 36.51'S; 65° 25.48' W, Oropeza, Ch'saca, Bol., 3104m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 895....(Aylostera spec. nova) - # - (dat. Fischer CD 2015 - foto)
 • CH 916....(Sul hertusii CH916, BB1125, VS602) - SE Zudanez GPS 19°7.6'S; 64°40.7'W, Zudanez, Ch'saca, Bol., 2630-2659m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 919....(Sul crispata CH919, LH1421, RF182) - Pampa Ajiva, SE Tarabuquillo GPS 19° 23.1'S; 64° 26.25'W, Tomina, Ch'saca, Bol., 2400-2450m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 923....(Sulcorebutia krugeri) - Cochabamba, N Sacaba, 2920m - (dat. RM-FND) > BB 1379.04 = CH 923
 • CH 930....(Sulcorebutia hoffmanniana) - Cochabamba, Colomi - Tiraque, 3190m - (dat. RM-FND) > BB 1384.04 = CH 930 // (Sul hoffmannii BB1384.04, CH930, VS621) - W Tiraque GPS 17°24.1'S; 65°48.4'W, Arani, Cochabamba, Bol., 3174-3215m - (dat. KKC CN DB 2015)
 • CH 1208...(Med nigricans v. peterseimii) - Argentina, Salta, #, # - (dat. kaktusyprstna.cz, 2018)
 top of page