main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
odehnalii
(pozri - pygmaea_s) (pozri - orurensis_s) (pozri - violascens)
  • Rebutia odehnalii Halda & al. 2002 */ Halda, Šeda & Šorma /
descr.: J. J. Halda, V. Šeda, V. Šorma, Acta musei Richnoviensis Sect natur. 2002
IPNI - odehnalii Halda, Šeda & Šorma -- Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 9(1): 72 (-73; fig. 83). 2002
typ.: SE-109 (pozri colls.- J.J.Halda JJH, V. Šeda SE, V. Šorma VS)
nom.: [odehnalí], Ing. Josef Odehnal, kaktusár, Brno, objaviteľ druhu;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/ode1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
Voči R. eos - telá menšie, bez stred. tŕňov; kvet veľký ružový s priemerom až 60mm s typými okv. lístkami;
foto 1.: (orig. pub. descr. 2002)
foto 2., 3.: Petr Vojan in Jan's Cact Page, 2007 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 2., 3.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 2., 3.: P. Vojan, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list)
(R. odehnalii #1, #2; P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ odehnalii1z.jpg, @/ odehnalii2_z.jpg
foto 2.: P. Vojan, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. odehnalii; P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ odehnalii1z.jpg
foto 3.: P. Vojan, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. odehnalii #2; P. Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ odehnalii2_z.jpg
merc.: (pozri - colls. typ)

tax. O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio 4. Digitorebutia (Buin.) Buin et Don., series 2. Orurensis, species 7.

cat.:
adnot.: Pri šírení sa môže očakávať aj pomenovanie Rebutia pygmaea v. odehnalii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 (www.khc.cz/cacti/) - synonymum (?) R. violascens Ritt. pre členenie R(AMS) - Mediolobivia;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.88., A. odehnalii (Halda, Šeda & Šorma) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. odehnalii. Vzorka samotnej A. odehnalii nebola súčasťou výskumu. Zaujímavosťou je tu oddelenie druhov A. eos (violascens, leucanthema) a A. pygmaea (odehnalii);

syn.1.: Mediolobivia odehnalii.....(hort.)

pub.: hort. (Digitorebutia); šírenie pred popisom
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Pavel Pavlíček, 2005 - www.cact.cz/kaktusy/sbirka_010.htm
(M. odehnalii, n. n. (odehnali); Václav Šeda, Vysoké Mýto);.....V prílohe - Pavlicek @/ 10_Rebutia_odehnalii_n_n_m.jpg
Comment.: Na tomto snímku je zachytená Ritterom popisovaná záhadná farba "DIN farebný tón 6-7, sýtosť 2" z popisu R. violascens. Predpokladaný je aj istý stupeň premenlivosti tohoto char. odtieňa smerom ku čisto ružovej (AW 153).
foto 1.: P. Pavlíček in - www.cact.cz/noviny (Fotoarchiv G-M) -
(M. odehnalii);.....V prilohe - Noviny @ 10_Rebutia_odehnalii_n_n.jpg
Comment.:
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia odehnalii);
merc. Bercht: LB 2008 S 3236 (med odehnalii VS 0328 5 km noord Potosi ri. Sucre 4000 m);
merc. Fischer: LF 2010 S-207ME (M. odehnalii VJ 36 10km of Culpina) > loc? - pozri - SE 109; LF 2011 S-227ME (M. odehnalii VJ36 10km E of Culpina);  LF 2011 S-225ME (M. odehnalii LF505a Potosi 3835m);

syn.2.: Aylostera odehnalii (Werderm.) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia odehnalii Halda, Šeda & Šorma, Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 9(1): 72-73. 2002.
typ.: Bolivia. s.d., J.J. Halda, J. Odehnal & V. Šeda, s.n. (holotype, PR).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'odehnalii'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'odehnalii' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

colls. A.Wessner: AW 153 (violascens - odehnalii?);
colls. Bates: BB 1230.04 (=PHA 509) (haagei -> odehnalii);
colls. Halda: JJH (haagei -> odehnalii);
colls. Heřtus: PHA 407, PHA 509 (haagei -> odehnalii);
colls. Slaba: SL 33a/99, SL 75a/99;
colls. Šorma: VS 328;
colls. CH: CH 761;
colls. Horáček: LH 969;
colls. Vacovský: JV (haagei -> odehnalii);
colls. Jakubec: VJ 36;
colls. Šeda: SE-109 (typ), SE-102 (canacruzensis ? -);
colls. Odehnal: JO 414 (izotyp?), JO 628, JO 954.01;
colls. Fischer: LF 505A;


collp.:

 top of page