main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
renatae versus renateae
(pozri - tiraquensis_s) (pozri - totorensis_s) (pozri - steinbachii_s)
(pozri - oenantha_s) (pozri - brunispina_s)
  • Rebutia (S.) tiraquensis v. renatae (Hentzschel & Beck 1999)
adnot.: (hort.)
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Rebutia >>)
(R. tiraquensis v. renatae G 109, Totora-Mizque, 2700m);.....V prilohe - jnotias @/ 150469424DUbqJu_ph.jpg
Comment.: typ forma Gertel ('brunispina')
  • Rebutia (S.) totorensis v. renatae (#, hort. 1999)
  • Rebutia (S.) renatae (#, hort. 1999)
  • Rebutia (S.) tiraquensis ssp. totorensis v. renatae (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006)
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. tiraquensis v. renatae (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. tiraquensis var. renatae);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_subsp._tiraquensis_renatae_03.jpg
Comment.: svetlá forma, pozri colls. VZ, RH, G. Zaradenie Rebutia steinbachii sensu Lohmueller 2005 & Hunt 2006 zodpovedajúce S. tiraquensis v. renatae;
merc.:
  • Rebutia (S.) oenantha v. renatae (#?, hort. 2008)
  • Rebutia (W.) tiraquensis v. renatae (Hentzschel & Augustin 2008)

tax.: Rebutia K. Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je S. tiraquensis v. renatae synonymom uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. steinbachii ssp. tiraquensis;


  • Sulcorebutia tiraquensis var. renatae Hentzschel et Beck 1999
descr.: / G. Hentzschel & S. Beck, Cactus & Co., 3 (3): 119, 122, 1999 /
IPNI (IK) - in Cactus & Co., 3(3): 119, 122 (1999).
nom.: [renaté], podľa mena; Renata, Renate Gertel, manželka Willi Gertela
typ.: G 109
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
P. Heřtus, 2008 - Na lokalite pozorované (2005) formy s otrnením červeným (červenohnedým), žltým až bielym.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1999 #)
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> tiraquensis)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_tiraquensis.htm (gallery >> tiraquensis)
(S. tiraquensis v. renatae VZ 288);.....V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. jednej formy - odstávajúce žltohnedé tŕne, kvet červený so štíhlymi okv. lístkami. Aktualizovane pod >> S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae
foto 3.: Pavel Heřtus, 2008, in Jak jsme hledali S. misquensis - www.kakteen.cz (foto v texte)
(S. tiraquensis v. renatae, Totora - Mizque, 2005);.....V prilohe - Hertus @/
Comment.: habitat. Kvet tmavočervený s fial. tónom magenta so špicatými okv. lístkami;
foto 4.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. totorensis);.....V prilohe - Bautzen_S @/ 77.jpg
foto 4.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. tiraquensis v totorensis);..... V prílohe - Monska11_S @/ 69_slideshow.jpg
foto 4.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. tiraquensis v totorensis) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia tiraquensis v totorensis.jpg
Comment.: ?? non totorensis, Na snímku - Kvet červený so skrútenými koncami okv. lístkov, dvojfarebné otrnenie, biele okrajové lúčovito a tmavohnedé hore odstávajúce dlhšie charakteristické pre S. tiraquensis v. tiraquensis alebo tiraquensis ssp. totorensis v. renatae
foto 5.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. tiraquensis renatae)
(S. tiraquensis v. renatae PHA 724; KAKT-000606);.....V prilohe - HertusS @/ id_606_v.jpg
Comment.:
merc. SuccSeed: (pozri - SuccSeed 2002 - G 109, RH 821; SuccSeed 2004 - RH 820, RH 821, VZ 288,)
merc. Chrudim: ChK 2007p (JV #);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (PHA 724); PH 2015 KAKT-000606 (S. tiraquensis v.renatae PHA 724, Totora - Misque);
merc. Fischer: LF 2010 S-526SR (S. tiraquensis v. renatae G 185);

tax.: Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia druh S. tiraquensis so šiestimi varietami - var. tiraquensis, var. lepida, var. aguilarii, var. longiseta, var. renatae a var. totorensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. tiraquensis;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia uznaný druh S. tiraquensis má štyri poddruhy S. tiraquensis ssp. tiraquensis, S. tiraquensis ssp. totorensis, S. tiraquensis ssp. krahnii a S. tiraquensis ssp. mariana (mariana v. australis a laui). Poddruh ssp. totorensis má var. totorensis, var. oenantha, var. renatae a var. augustinii;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. tiraquensis v skupine Sulcorebutia, s ôsmimi varietami var. tiraquensis, var. aguilarii, var. krahnii, var. lepida, var. longiseta, var. pampagrandensis, var. renatae a var. totorensis;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia tiraquensis;

syn.1.: Sulcorebutia tiraquensis subsp. totorensis var. renatae

add.stat.: #, (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. tiraquensis ssp. totorensis, S. tiraquensis v. renatae)
foto 1., 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae G 108/4);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 406.png, @/ Presse-papiers 407.png
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > renatae > S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae G 108/4);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 406.jpg, @/ Presse-papiers 407.jpg
Comment.: forma, klon 4 - riedke odstávajúce tenké červenohnedé tŕne, tmavozelené telo, úzke biele areoly, červenofialový kvet s okrúhlymi okv. lístkami
foto 3., 4., 5.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 3., 4., 5..: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae VZ 288);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 408.png*, @/ Presse-papiers 409.png, @/ Presse-papiers 410.png
foto 4., 5., 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > renatae > S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae VZ 288);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 409.jpg, @/ Presse-papiers 410.jpg, @/ S renatae VZ 288-2.jpg
Comment.:  forma - husté odstávajúce žltkasté až žltohnedé otrnenie, červenofialový kvet so špicatoštíhlymi okv. lístkami;
foto 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 6., 6a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > renatae > S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 411.jpg, @/ S cristation fleur cristéeIMG_4593-2.jpg
Comment.: forma kristátna s normálnymi kvetmi
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > renatae > S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae G 222 (F1));.....V prilohe - BourleauS @/ S renatae G222 F1-2.jpg
Comment.:  forma - husté odstávajúce žltkasté až žltohnedé otrnenie, ružovofialový kvet so špic. okv. lístkami
foto 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > renatae > S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae VZ 286);.....V prilohe - BourleauS @/  S renatae VZ 286-2.jpg
Comment.:  forma - husté odstávajúce biele otrnenie, červenofialový kvet so špic. okv. lístkami
foto 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > renatae > S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae VZ 287);.....V prilohe - BourleauS @/  S renatae VZ 287-2.jpg
Comment.:  forma - krátke odstávajúce hnedé otrnenie, ružovofialový kvet so špic. okv. lístkami

syn.2.: Sulcorebutia totorensis var. renatae.....(Albaflora, contr.)

pub.: dat.nom. - Krzystof Wiktorowski, Hőlgyek és kaktusok, in Albaflora, 18: 1999
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. totorensis a variety)
adnot.: skrátené meno zodpovedajúce jednému názoru na najbližšie príbuzenstvo (pozri - syn.1.)

syn.3.: Weingartia tiraquensis var. renatae (Hentzschel & Beck) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #,  2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 782. 2008 [May 2008]

syn.4.: Sulcorebutia tiraquensis var. renatae 'brunispina'.....(hort.)

pub.: f. Uhlig 2009 (pozri - colls., G 109)
adnot.: forma v typovom materiáli S. tiraquensis v. renatae;
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. tiraquensis v. renatae G 109 'brunispina', Totora- Mizque) braun bedornt!;

syn.4.: Sulcorebutia oenantha var. renatae.....(Hillmann)

pub.: (RH katalog 2008), zaradenie sensu R. Hillmann
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. oenantha, S. totorensis v. renatae)
merc. Hillmann: RH 2008 S (S. oenantha v. renatae RH 1708);

syn.5.: Sulcorebutia renatae.....(Albaflora, contr.)

pub.: dat.nom. - Krzystof Wiktorowski, Hőlgyek és kaktusok, in Albaflora, 18: 1999
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje.
adnot.: skrátené jednoznačné identifikačné meno obchádzajúce použité kombinácie
merc. Bercht: (pozri - colls. G 109)

syn.6.: Sulcorebutia tiraquensis renateae 'renatae'.....(hort., VS, MS)

pub.: dat.nom. - databáza Cactacea names, KK Čelákovice 2015
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje.
adnot.: opravné meno "Renata - Renate"
merc.:

colls. Gertel: G 108, G 109 (typ. incl. 'brunispina'), G 185, G 222,;
colls. Hillmann: RH 820, RH 821, RH 1708;
colls. deVries: VZ 286 (oenantha & renatae), VZ 287, VZ 288, VZ 289, VZ 324;
colls. HerzogE: HE 113;
colls. Springmeyer: US 124, US 125;
colls. Bates: BB 1250.02, BB 1251.01;
colls. Slaba: SL 94/02, SL 95/02;
colls. Heřtus: PHA 724, PHA 431, PHA 432, PHA 551;
colls. Horáček: LH 991, LH 992, LH 1163, LH 1273, LH 1385, LH 1725;
colls. CH: CH 802;
colls. Vacovský: JV #;
colls. Šorma: VS 536, VS 539;
colls. Frélich: RF 128, RF 191;
colls. Marek: MM 327 (tiraquensis v. renatae);
colls. Sochůrek: MS 494, MS 784, MS 785;


collp.:
 top of page