return to the main list
RH 820
(pozri - Hillmann_s) (pozri - renatae) (pozri - tiraquensis_s) (pozri - oenantha_s)
(pozri - Totora)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, dep.Cochabamba, prov. Mizque, Totora - Mizque, 2500m

Sulcorebutia tiraquensis var. renatae.....(RH, dat. RM FND, dat. SuccSeed 2000)
Sulcorebutia oenantha var. renatae.....(RH, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin FND - (dat. - S. tiraquensis v. renatae, loc.=); Nový názor R. Hillmanna na nález je aktuálne vyjadrený kombinovaním pod S. oenantha.
sign.: (SS 2000) - veµmi dlhé čierno-biele tŕne;
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed: SS 2000 S-1369 (Sulcorebutia tiraquensis var. renatae RH 820, Totora-Mizque 2500m, Bol), very long spines in brown-black;
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (S. oenantha v. renatae RH 0821, Mizque, Totora-Mizque, 2500m);

collp.:

 top of page