return to the main list
steinbachii_s

Výskyt mena steinbachii:

nom.: [steinbachi-i], podµa mena; José Steinbach
adnot.: Meno najstar¹ieho popísaného druhu subg. Sulcorebutia. Jedno z kµúèových uznaných mien v ¹ir¹om ponímaní rodu Rebutia.

SUL
 top of page