main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
taratensis
(pozri - taratensis_s) (pozri - verticillacantha_s) (pozri - steinbachii_s)
 • Rebutia taratensis Cárdenas 1964
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 36: 26, 1964 / C. & S. J. Amer. 36. 26., 1964 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 36: 26, figs. 1964
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 36: 26. 1964
typ.: Cárd. 5553 / M. Cárdenas, Bolivia, Cochabamba, prov. Tarata, od Tarata > Rio Caine, 2000m /
 Atlas kaktusů p.61, 1987 (dat.)
nom.: [taratenzis], podľa názvu miesta nálezu; Tarata, Bolivia
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. taratensis Card. = Sulcorebutia taratensis (Card.) Buin. & Don.";
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1964.)
foto 2.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. taratensis WK 381);.....V prilohe - jnotias @/ 38022001vDoTwT_ph.jpg
Comment.: ?
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
 • Rebutia (S.) taratensis (Buin. & Don. 1965 / Backeb. 1966)
 • Rebutia (W.) taratensis (Brandt 1977)
 • Rebutia (S.) taratensis v. taratensis (#, Šída 1987 / sensu Rausch - impl. v. minima 1968?)
 • Rebutia (S.) verticillacantha v. taratensis (Augustin & Gertel 2000)
 • Rebutia (S.) steinbachii v. taratensis (Fritz & Gertel & de Vries, 2004)
 • Rebutia steinbachii (taratensis) (Brunelle)
pub.: P. J. Brunelle, Dalhousie Univ., 2004
adnot.: R. taratensis synonymum R. steinbachii sensu Lohmueller 2005.
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=357, scanid=990)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=357, CS4402)
(R. steinbachii (taratensis); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cs4402.jpg
foto 2.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=357, scanid=993)
foto 2.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=357, CS4393)
(R. steinbachii (taratensis); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cs4393.jpg
Comment.: foto 1., 2. = R. taratensis minima
 • Rebutia (S.) steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006)
 • Rebutia (W.) steinbachii v. taratensis (Hentzschel & Augustin 2008)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. taratensis, S. taratensis, W. taratensis a S. verticillacantha v. taratensis synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia steinbachii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. steinbachii ssp. steinbachii, R. steinbachii ssp. tiraquensis a R. steinbachii ssp. verticillacantha, ktorej synonymom je R. taratensis;


 • Sulcorebutia taratensis (Cárd.) Buin. et Don. 1965
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Cactus & Succulent Journal (GB), 27: 57, 1965
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27: 57. 1965
IPNI (IK) - Buining & Donald -- Cact. & Succ. journ. Brit. xxvii. 57 (1965).
adnot.: Backbg., KL 1966 - Sulcorebutia taratensis (Card.) Backbg. n. comb. (Rebutia taratensis Card., C. & S. J. (US), 36: 1, 26. 1964) = nadbytočná kombinácia.
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů p.61, 1987 - (pozri - var. taratensis)
foto 1.: W. Rausch in Backeberg, Kakteenlexikon, p.710, obr.399, 1966
(S. taratensis Card.);
Comment.: pravdepodobne na lokalite zberu R 266;
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů p.61, 1987 - CD 1997
(S. taratensis; Karel Crkal);.....V prílohe - Atlas_s @/ Taratens.jpg
foto 3.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. taratensis WK 717);.....V prilohe - stabiae @/ 130777836ZXbDYV_ph.jpg
Comment.: forma
foto 4.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find item);
(S. taratensis (Card.) Buin. et Don.);.....V prilohe - Cactus_Love @/
foto 4.: A. Lukašov in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (fotogaléria kaktusov > page 183 > find item);
(S. taratensis (Card.) Buin. et Don.);.....V prilohe - Cactus_Love @/
Comment.: ?, kvet hlboko purpurovofialový so svetlejším ružovofialovým stredom a nitkami, žlté prašníky, blizny biele, tŕne priľahnuté biele
foto 5.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Photos récentes: album (01) - find item - al)
(S. taratensis JK 4);....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_taratensis_JK4.jpg
foto 5.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. taratensis JK 4) detail;....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_taratensis_JK4.jpg
Comment.: ??, najpravdepodobnejšie tu môže byť JK 452, ktorá sa na snímkoch Gargamelu už nachádza.
foto 6., 7.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. taratensis);.....V prilohe - Snowarski @/ 070522-8137.jpg, @/ 070522-8138.jpg
Comment.: krátke hrebeňovité otrnenie na dlhých areolách, tŕne s tmavou bázou, kvet červenofialový
foto 8.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. taratensis);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 6., 7.)
foto 9.: Elton Roberts in Cactus Kiev, 2007-2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item)
(S. taratensis; E. Roberts, CA, USA) 4745;.....V prilohe - Kiev @/ Sulcorebutia taratensis.jpg
foto 9.: E. Roberts in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. taratensis; Roberts) 3972;.....V prilohe - Kiev16 @/ Sulcorebutia_taratensis.jpg
Comment.: kvet červenofialový s fialovým stredom, žlté prašníky
foto 10.: Pavel Heřtus, 2008, in Nové lokality Sulcorebutií (I) - www.kakteen.cz (foto v texte)
(S. taratensis, Anzaldo, 2005);.....V prilohe - Hertus @/
Comment.: (minima)
foto 11.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. taratensis JK432);.....V prilohe - Bautzen @/ 74.jpg
Comment.: ? = JK 452 ?, Na snímku - Kvet červenofialový so svetlým stredom, oválne bradovité hrboly, tmavozelené telo, priľahnuté tŕne.
foto 12.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. taratensis v. vasquez);.....V prilohe - Monska_S @/ 75.jpg
foto 12.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. vasqueziana ssp vasqueziana);..... V prílohe - Monska11_S @/ 72_slideshow.jpg
foto 12.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. vasqueziana ssp vasqueziana) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia vasqueziana ssp vasqueziana.jpg
Comment.: non vasqueziana, = taratensis. Na snímku je jeden z klonov "S. taratensis var. Vasquez" (RV). Kvet červenofialový so širšími okv. lístkami, oválne bradovité hrboly, tmavozelené telo (taratensis f. minima), priľahnuté tŕne najbližšie klonu 7; V galérii 2008 bol snímok identifikovaný ešte správne. V galérii 2011 je snímok nepochopiteľne chybne označený ako vasqueziana ssp vasqueziana;
foto 13.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > S > Sulcorebutia >)
(S. taratensis JD 225, Tarata W Rio Caine) 9358;.....V prilohe - UhligS @/ 9358.jpg
Comment.: foto = taratensis minima (pozri - JD 225)
foto 14.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. taratensis);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_taratensis.jpg
Comment.: kopa malých tiel so zakrpatenými priľahnutými tŕňmi, kvet červenofialový
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02361, AWK 2009 S (S. taratensis WR 266);
merc. Chrudim: ChK 2009p5404.50 (S. taratensis);
merc. Uhlig: U 2009 R (S. taratensis JD 225);  U 2009 R (S. taratensis RV, klon 3); U 2009 R (S. taratensis RV, klon 4);  U 2009 R (S. taratensis RV, klon 7);
merc. Hillmann: RH 2009 S (S. spec. RH 0425, Arce, NW Sacabamba, 3100m);
merc. Fischer: LF 2010 S-481SR, LF 2011 S-481SR (S. taratensis WR 266);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-002955 (S. taratensis LH 1394); KAKT-003295 (S. taratensis PHA 1610);
 • Sulcorebutia taratensis (Cárd.) Buin. et Don. var. taratensis
add.stat.: O. Šída, Atlas kaktusů II., p.61, 1987
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. taratensis a variety / v. minima Rausch 1968)
adnot.: použitie v členení Sulcorebutia taratensis
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů p.61, 1987 - okv. lístky fialovo červené, vnútri svetlejšie - variabilita v sýtosti farby, hlavne hrdla; otrnenie hrebeňovite usporiadané priľahnuté.
foto 1.: Karel Crkal, Atlas kaktusů p.61, 1987 - CD 1997
(S. taratensis v. taratensis; Karel Crkal);.....V prílohe - Atlas_s @/ Taratens.jpg
Comment.:

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Rausch, 1968 - S. taratensis v. taratensis po kombinácii S. taratensis v. minima;
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú "=status doubtful" ku menu S. taratensis (Card.) Buin. & Don.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia má druh S. verticillacantha tri variety - var. verticillacantha, var. cuprea a var. taratensis;
Šída - taxony (SCRB hodnotenie 2000) pripojené ku S. verticillacantha = var. taratensis a var. minima, predpokladane aj var. verticosior. Trochu odlišná je var. cuprea s oddelenou lokalitou, ktorou sa približuje príbuzným taxonom z oblasti Sucre - S. vasqueziana, S. caniqueralii alebo S. pulchra;
E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia je S. steinbachii uznaný druh s poddruhmi S. steinbachii ssp. steinbachii, S. steinbachii ssp. krugerae, S. steinbachii ssp. verticillacantha a S. steinbachii ssp. markusii. Varietami S. steinbachii ssp. verticillacantha sú var. verticillacantha a var. taratensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. steinbachii v skupine Sulcorebutia, s poddruhmi ssp. krugerae (s var. hoffmanni) a ssp. verticillacantha (s var. taratensis, var. horrida, a var. tunariensis);
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia steinbachii;

syn.1.: Sulcorebutia taratensis (Cárd.) Backeberg 1966 (comb.abort.)

comb.: C. Backberg., Kakteenlexikon, p.417, 1966 - Sulcorebutia taratensis (Card.) Backbg. n. comb. (Rebutia taratensis Card., C. & S. J. (US), 36: 1, 26. 1964).
IPNI (IK) - Kakteenlex. 417 (1966).
adnot.: nadbytočná kombinácia.
sign.: Backbg., Kakteenlexikon, p. 417, 1966 (S. taratensis n. comb.) -> text, foto (Abb.389) -> Bolivia (prov. Tarata, dep. Cochabamba, na ceste Tarata - Rio Caine, 2000m) - Existuje jeden Rauschom pri Sucre nájdený druh podobný tomuto popisu (S. sucrensis Ritt., n. n.? (Abb. 402) > pozri - WR 64;
foto 1.: Bohumil Schütz in Fleischer, Schütz, Pěstování kaktusů, obr.136, 1978
(S. taratensis (Card.) Backbg.);.....V prilohe - Schuetz @/

syn.2.: Weingartia taratensis (Cárd.) Brandt 1977

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau, 2: 68, 1977 (dat. Atlas Kakt. II.) / Kakt. Orchid. Rundshau, 1977 (5): 70, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 1977: 70.
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1977(5): 70 (1977).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia;
E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;
merc.:

syn.3.: Sulcorebutia verticillacantha var. taratensis (Cárd., Buin. et Don.) Augustin 2000 ?***
syn.3a.: Sulcorebutia verticillacantha var. taratensis (Cárd.) Augustin & Gertel 2000

comb.stat.: prov.W. Rausch, # (orig. comb. dat.) --> K. Augustin, #, 2000
IPNI (IK) - K.Augustin & Gertel -- in K. Augustin, W. Gertel & G. Hentzschel, Sulcorebutia: Kakteenzw. boliv. Anden: 154 (2000):.
***Existuje aj tento, pravdepodobne nepresný údaj o mene tejto kombinácie šírený v roku 2008 (Pozri - adnot.).
adnot.: E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
ZipCode.com 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (dat. comb. - Augustin et Gertel)
BioLib.cz, 2008 - (dat.comb. - (Cárd. Buin. et Don.) Augustin 2000);
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> verticillacantha)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_verticillacantha.htm (gallery >> verticillacantha)
(S. verticillacantha v. taratensis);.... V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. forma minima - drobné telá s priľahnutými tŕňmi, kvet červenofialový. Akualizovane pozri pod S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis.
foto 2.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 8 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis.jpg
Comment.: habitat - kvet červenofialový so svetlejším stredom
foto 3.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 8 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_2.jpg
Comment.: habitat - kvet červenofialový s veľkým bielym stredom
foto 4.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 8 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_3.jpg
Comment.: habitat - kvet červenofialový
foto 5.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 8 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_4.jpg
Comment.: habitat - kvet červenofialový, malé hrboly, malé areoly bez tŕňov, telo guľovité
foto 6.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_5.jpg
Comment.: habitat - kvet červenofialový, malé hrboly, malé areoly bez tŕňov, telo guľovité
foto 7.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_6.jpg
Comment.: habitat - kvet červenofialový so svetlejším stredom
foto 8.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_7.jpg
Comment.: habitat - kvet červenofialový
foto 9.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_8.jpg
Comment.: habitat - skupina, kvet svetlofialový
foto 10.: V. Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 9 >> find item - al)
(S. verticillacantha taratensis);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_verticillacantha_taratensis_9.jpg
Comment.: habitat - kvet tmavočervenofialový, resp. krvavočervený
merc. SuccSeed: (pozri - colls. JK, SuccSeed)
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. verticillacantha v. taratensis HS 105) > minima;  RH 2010/11 S (S. verticillacantha v. taratensis RH 3226);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-003240 (S. verticillacantha v. taratensis WR 196);

syn.4.: Sulcorebutia steinbachii var. taratensis (Cárd.) Fritz, Gertel & de Vries 2004

comb.stat.: G. Fritz, W. Gertel, J. de Vries, #, 2004
IPNI - Fritz, Gertel & J.de Vries -- Cactus & Co. 8(3): 189. 2004 [Sep 2004]
adnot.: použité (pozri - colls., HS, MB, JK,) de Vries 2009

Sulcorebutia steinbachii subsp. verticillacantha var. taratensis (Cárd.) Fritz, Gertel & de Vries 2004

add.stat.: #, (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. steinbachii ssp. verticillacantha, S. steinbachii v. taratensis)
foto 1., 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis EH 7159/5);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 344.png, @/ Presse-papiers 345.png
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis EH 7159/5);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 344.jpg, @/ Presse-papiers 345.jpg
Comment.: forma?, červený kvet so žltkastým hrdlom
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis JD 225);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 346.png
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis JD 225);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 346.jpg
Comment.: forma minima, (bez kvetu), kopa malých tiel
foto 4., 5.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis KK 802);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 347.png, @/ Presse-papiers 348.png
foto 4., 5.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis KK 1802);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 347.png, @/ Presse-papiers 348.png
foto 4., 5.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis KK 1802);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 347.jpg, @/ Presse-papiers 348.jpg
Comment.: dva rozdielne klony (bez kvetu). Do galérie sa v roku 2011 dostala chyba "KK 1802"
foto 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis RV (clone 3));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 349.png
foto 6.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis RV (clone 3));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 349.jpg
Comment.: klon 3, kvet červenofialový, forma minima
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis RV (clone 4));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 350.png
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis RV (clone 4));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 350.jpg
Comment.: klon 4, forma minima, bez kvetu, kopa malých tiel
foto 8., 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 8., 9.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis RV (clone 7));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 351.png, @/ Presse-papiers 352.png
foto 9., 10., 10a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis RV (clone 7));.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 352.jpg, @/ S taratensis RV clonez 7-2.jpg, @/ S taratensis RV clone 7-2.jpg
Comment.: kvet červenofialový s takmer bielym stredom, forma minima
foto 11., 12.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 11., 12.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis VZ 417/1);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 353.png, @/ Presse-papiers 354.png
foto 11., 12.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis VZ 417/1);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 353.jpg, @/ Presse-papiers 354.jpg
Comment.: klon 1, forma minima, sign. - kvet červenofialový s tmavšími koncami okv. lístkov resp. svetlý stred, svetlé otrnenie a zelené telo
foto 13., 13a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 13., 13a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 355.png, @/ Presse-papiers 356.png
foto 13., 13a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 355.jpg, @/ Presse-papiers 356.jpg
Comment.: forma minima nešpecif. pôvodu dokladujúca veľkú premenlivosť, sign. - kvet červenofialový s malým počtom nitiek, kopa malých hnedozelených tiel
foto 14.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 14.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. steinbachii)
foto 14.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis);.....V prilohe - BourleauS @/ S taratensis-2.jpg
Comment.: forma, tmavoružový kvet, tmavohndozelené telo, veľmi úzke areoly takmer bez vlny, žltkasté tŕne priľahnuté s hnedými bázami = G 315/1
foto 15., 15a., 15b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > taratensis > S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis)
(S. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis G 315/1);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_5656.JPG, @/ IMG_5660.JPG, @/ IMG_5655.JPG
Comment.: Gertel klon 1

syn.5.: Weingartia steinbachii var. taratensis (Cárdenas) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzshel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 781. 2008 [May 2008]
adnot.: tax - Weingartia subgen. Sulcorebutia

colls. Cárdenas: Cárd. 5553 (typ.);
colls. Rausch: WR 64 (? -> canigueralii, vasqueziana), WR 266, WR 196 (var. minima - verticillacantha var. minima - v. taratensis f. - taratensis), WR 671 (pojoniensis n. n.);
colls. Markus: M(EM) 196(=WR 196, var./f. minima);
colls. Krahn: WK 82 (vasqueziana? - canigueralii? - taratensis?); WK 381 (var. minima? - taratensis), WK 713, WK 717;
colls. Vasquez: RV # (taratensis (minima));
colls. Kníže: KK 802, KK 803;
colls. Donald: JD 225 (- (minima?), JD 312 (f. (minima));
colls. Swoboda: HS 105 (f. minima), HS 105a (f. minima), HS 140 (spec. Torotoro - aff. taratensis? -> cuprea f.), HS 147 (v. minima);
colls. Augustin: KA 207 (f.), KA 221;
colls. Gertel: G 311, G 313, G 315;
colls. Haugg: EH 7159, EH 7060;
colls. Jucker: HJ 816, HJ 816a;
colls. Hillmann: RH 425 (spec.), RH 2528, RH 3226;
colls. Pot & Boxtel: JK 452, JK 453, JK 486;
colls. v. d. Pieterman: MB 7 (=JK 453);
colls. Fick: IF 19 (spec. Torotoro - taratensis? = JK 486/ ~HS 140)
colls. de Vries: VZ 409 (f. (minima)), VZ 410 (f. (minima)), VZ 416 (f. (minima)), VZ 417 (f. (minima));
colls. Bates: BB 364.02, BB 1067.02 (v. taratensis), BB 1068.02;
colls. CH: CH 721;
colls. Slaba: SL 80a/99;
colls. Heřtus: PHA 447 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 469 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 471 (taratensis / minima / kruegerii f. nov.), PHA 472 (1 steinb. violaciflora // 2 taratensis), PHA 856, PHA 864, PHA 1599, PHA 1610, PHA 1988;
colls. KP: KP 51 (1 steinb. violaciflora // 2 taratensis);
colls. Horáček: LH 1394 (verticillacantha / taratensis?), LH 1448, LH 1449, LH 1465, LH 1471, PHA 1499, LH 1682, LH 1715, LH 1719;
colls. Odehnal: JO 685 (steinb. horrida-> ), JO 911.01;
colls. Šorma: VS colls. Kasperski: KAS 52;
colls. Noorman: NL 1;
colls. Marek: MM 388;
colls. Fischer: LF 411A (var. -> marcusii v. longispina);
colls. Sochůrek: MS 381, MS 409, MS 410, MS 415, MS 419, MS 673, MS 765, MS 766, MS 774;


collp.:

 top of page