return to the main list
verticillacantha_s

Výskyt mena verticillacantha:

nom.: [verticil-akantcha], gr. verticillacanthus - so zvinutým otrnením; podľa char. usporiadania otrnenia
adnot.: Jedna časť uvedených mien patrí do príbuzenstva R. steinbachii (subsp., var. verticillacantha, var. minima, var. taratensis), pričom ostatné variety pod R. canigueralii (S. vasqueziana, losenickyana). Nejednoznačne je zaraďovaná S. cuprea (na rozhraní uvedených skupín). Nejasná je S. verticillacantha var. verticosior (od počiatku pochybná identita daná rozporom údajov o lokalite - FR 752).

SUL
 top of page