main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
brevispina
(pozri - brevispina_s) (pozri - verticillacantha_s) (pozri - canigueralii_s)
(pozri - vasqueziana_s) (pozri - losenickyana ?)
  • Rebutia (W.) brevispina (Brandt 1980)
  • Rebutia (S.) brevispina (Pilbeam 1985)
  • Rebutia (S.) verticillacantha f. brevispina (Pilbeam 1985)
  • Rebutia (S.) verticillacantha v. brevispina (#?)
  • Rebutia (S.) vasqueziana brevispina (hort. 2008, Šeda)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. brevispina, W. brevispina a S. verticillacantha v. brevispina synonymami uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Sulcorebutia brevispina (Brandt) Pilbeam 1985
comb.: J. Pilbeam, # / Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 41, contrary to Art. 34. 1 (a) ICBN (1983): 1985 /
IPNI (IK) - Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 41 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.
adnot.:
sign.:
foto 1.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 2 >> find item - al)
(S. brevispina KAS 88);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat (bez kvetu) - silný repovitý koreň
foto 2.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 2 >> find item - al)
(S. brevispina KAS 88i);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat (bez kvetu)
foto 3.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. brevispina);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
merc. Chrudim: ChK 2004p (S. brevispina);  ChK 2009p5392.50-51 (S. brevispina);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia zahrnuté v S. vasqueziana v. vasqueziana;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - v skupine Sulcorebutia predpokladane zahrnuté vo W. vasqueziana v. vasqueziana alebo v. losenickyana;
De Vries, 2009 (prov. typ) - S. vasqueziana ssp. losenickyana (s otáznikom);

bas.: Weingartia brevispina Brandt 1980

descr.: F. H. Brandt, #, 1980 / Kakteen und Orchid. Rundschau 1980 (2): 14, 1980 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 5: 13 (-15). 1980
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1980(2): 14 (1980).
nom.: [brevispína], lat. brevispinus - krátkotrný;
adnot.: tax. - gen. Weingartia Werd., subgen. Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
typ.: WR 475 ?
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1980 #)
merc.:

syn.1.: Sulcorebutia verticillacantha f. brevispina (Brandt) Pilbeam 1985

comb.: / J. Pilbeam, Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 97: 1985 /
IPNI (IK) - Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 97 (1985):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - f. brevispina je synonymum S. canigueralii;
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia verticillacantha var. brevispina (Brandt) #?

stat.comb.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. verticillacantha a variety)
adnot.: dat1. - Lohmueller, 2005; dat2. - stat. zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy  (2008); dat.3. - colls. BLMT;
R. Hillmann najprv svoje nálezy brevispina zaradil pod S. verticillacantha ako formu podľa Pilbeama (?). Teraz ako syn. S. vasqueziana var.
merc. Fischer: LF 2010 S-586SR (S. verticillacantha v. breviflora WR 475) > brevispina;

syn.3.: Sulcorebutia vasqueziana brevispina.....(Šeda)

pub.: #?, bez uvedenia statusu
IPNI - tento záznam so statusom var. alebo f. databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. vasqueziana f. brevispina).
adnot.: R. Hillmann najprv svoje nálezy  zaradil pod S. verticillacantha ako formu podľa Pilbeama (?). Teraz ako syn. S. vasqueziana var. Cez nálezy RH existuje potom stotožnenie s S. losenickyana (dat. Atlas, Šída 2004) resp. S. vasqueziana ssp. losenickyana. (dat. de Vries 2009).
sign.: (Šeda) - rastlina na snímku zodpovedá nálezom KAS 88, KAS 88i so silným repovitým koreňom
foto 1.: Václav Šeda, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 8 >> find item - al)
(S. vasqueziana brevispina);.....V prílohe - Seda @/ Sulcorebutia_vasqueziana_brevispina.jpg
Comment.: habitat (bez kvetu) - svetlozelené telo, vyčnievajúce hrboly s tmavými okrúhlymi areolami, tŕne zakrpatené

colls. Rausch: WR 475 (verticillacantha v. brunispina n. p. - Brandt typ? - canigueralii? - vasqueziana ssp. losenickyana?);
colls. Swoboda: HS 235 (spec. Torotoro -> brevispina?-> cuprea);
colls. Hillmann: RH 723 (verticillacantha f. brevispina - losenickyana - vasqueziana v.), RH 725 (verticill. f. brevispina - losenickyana - vasqueziana v.), RH 737 (vasqueziana v.), RH 738 (verticill. f. brevispina - losenickyana - vasqueziana v.);
colls. Bates &&&: BLMT 241.01 (verticillacantha var. brevispina);
colls. Kasperski: KAS 88, KAS 88i (brevispina);


collp.:

 top of page