return to the main list
HS 221
(pozri - Swoboda_s) (pozri - torotorensis_s) (pozri - torotorensis)
(pozri - verticillacantha_s) (pozri - cuprea_s) (pozri - cuprea)
(pozri - Torotoro)

coll.: Heinz Swoboda, Bolivia, dep. Potosi, Charcas, S Torotoro 10km, 3050m (Uhlig: Torotoro, La Vinia, 3050m)

Sulcorebutia torotorensis.....(Swoboda, dat. RM FND) > ident.?
Sulcorebutia spec. Torotoro-San Pedro.....(hort, dat. Fischer 2007) > ?
Sulcorebutia spec......(hort, dat. Uhlig 2009)
Sulcorebutia verticillacantha var. cuprea f.....(hort., dat. C.Bourleau 2007 / dat. VZ 2009)
Sulcorebutia cuprea......(hort., dat. Bourleau 2010)

adnot.: R. Martin FND stav 2007 - (dat. - S. torotorensis, loc. - Potosi, Charcas, S Torotoro 10km, 3050m);  L. Fischer 2007 - (HS dat. - spec., loc - Torotoro-San Pedro) takto je lokalita uvádzaná pri náleze HS 213;  Uhlig 2009 - (HS dat. - spec., loc. - Torotoro, La Vinia, 3050m);
sign.: (kolekcia VZ) - klony cuprea /-, /2, /3, /5 bez uvedenia odchýliek. Pozri rovnako identifikovaný nález HS 221a
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> verticillacantha)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_verticillacantha.htm (gallery >> verticillacantha)
(S. verticillacantha v. cuprea HS 221);..... V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. forma - krátke tŕne, kvet červený. Premenlivos» - pozri formu HS 273.
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. cuprea)
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cuprea)
(S. cuprea HS 221);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 112.png, Presse-papiers 113.png
Comment.: kvet červený s nevýrazným ľltým stredom
merc. Dv. Králové: KK-DK 2002 S (S. spec. HS 221);
merc. Chrudim: ChK 2004p S (S. spec. HS 221);
merc. Fischer: LF 2007 S, LF 2010 S-428SR (S. spec. Torotoro - San Pedro HS 221), LF 2011 S-142SR (S. cuprea HS 221);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2009 R (S. sp. HS 221, Torotoro, 3050m);

collp.:
 top of page