return to the main list
FR 752 (SUL) versus FR 752 (AYL)?

 

FR 752 (RITT 752)
(pozri - Ritter_s) (pozri - verticossior) (pozri - verticillacantha_s) (pozri - verticosior_s)

coll.: F. Ritter, Bolívia, dep. Cochabamba, Quillacollo, Cordilliera de Cochabamba, západne od Cochabamba, # (RM: 1. Chuquisaca, W Sucre, Sucre - Ravelo, 38km, 2. Cochabamba, Quillacolla, highest altitudes, 3. hranica Chuquisaca / Potosi (Sucre - Ravelo?))

Sulcorebutia verticillacantha var. verticosior Ritter 1962.....(typ)
Sulcorebutia spec. 'verticosior'.....(hort., dat. SuccSeed 2001)

adnot.: Nález s číslom FR 752 je v zozname čísel FR spojený (dat. Backeberg, 1966 & dat. Ralph Martin, FND) s menom popísanej Sulcorebutia verticillacantha v. verticosior ako jej typový materiál.
Varieta verticosior sa však vzhľadom na takmer nulové šírenie javí iba ako hypotetický, nesprávne identifikovaný taxon s rozpornými popisnými údajmi.
sign.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, 1966 - (voči var. verticillacantha) - otrnenie hore hustejšie, úplne hnedé (FR 752);
(SS 2001-4) - biele tŕne, kvety tmavá magenta;
foto 1.: Mats Winberg, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(R. spec. FR 752 'verticosior');.....V prílohe - Winberg4 @/ sulcvertfr.jpg
Comment.: podľa snímku sa zdá, že v relat. hustom otrnení sú aj hnedé tóny, čo by sa blížilo Backebergovmu krátkemu popisu. Zodpovedá forme S. vasqueziana v. losenickyana.
foto 1.: M. Winberg, SuccSeed, 2006 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. verticillacantha v. verticosior FR 752);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulcvertfr.jpg
Comment.:
merc. SuccSeed: SS 2001 S-1321 - (S. spec. 'verticosior' FR 752) white spines;  SS 2004 S-2771 - (S. spec. FR 752 'verticosior') white spines, dark magenta flowers;
merc. Fischer: LF 2010 S-594SR (S. verticillacantha v. verticosior FR 752);

collp.:
FR 752 (>> 7xx ?)
(pozri - Ritter_s) (pozri - pseudodeminuta ?) (pozri - pseudodeminuta_s)

coll.: F. Ritter, Bolívia, dep. Tarija, #

Aylostera pseudodeminuta.....(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981) > FR 762, FR 755, FR 765 ?
Rebutia pseudodeminuta.....(ident. mix. num.?, dat. Donald) > FR 762, FR 755, FR 765 ?

adnot.: Donald, p.89 - "Ritter objavil množstvo foriem pseudodeminuta, ktorým čiastočne dal mená, FR 752, FR 755 ..."; Tarija.
Nález s číslom FR 752 je (bol ?) vedený ako typový materiál problematickej Sulcorebutia verticillacantha v. verticosior. U Donalda možná tiež zámena s FR 762 z Tarija, s kvetmi typu pseudodeminuta, identifikovaná neisto ako R. kupperiana (aff. pseudodeminuta, aff. albiareolata).
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-88AY, LF 2010 S-216AY, LF 2011 S-237AY (Aylostera pseudodeminuta FR 752);

collp.:
 top of page