return to the main list
pseudodeminuta_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 9. Pseudodeminuta (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 2. Pseudodeminuta (O. Šída, 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Pseudodeminuta:

adnot.: Šída, RR 97 - Voči radu deminuta (series 8.) zahrňuje okruh R. pseudodeminuta rastliny s podstatne väčšími a silnejšími tŕňmi a s väčšími kvetmi, ktoré sa neotvárajú kruhovito, ale široko lievikovito. Kvetná rúrka je trochu silnejšia a vo farbe kvetov prevláda oranžová až šarlátovo červená.
Donald, p.89,90 - (voči skupine Deminuta) - "väčšie jednotlivé telá, až 70mm vysoké, až 50-60mm priemer. Dlhšie, viac prepletené tŕne, až 30mm dlhé, biele až žlté, oranžové až hnedé. Okrajové najčastejšie biele, stredné často červenohnedo až tmavohnedo zašpicatené. Farba šupín môže u populácií varírovať od žltozelenej cez olivovo zelenú až po bledo lila. Kvety 35mm dlhé, 40mm priemer, u var. grandiflora a R. maxima n. n. (fiebrigii v.) ešte viac".
Atlas kaktusů 88/69, Šída - R. pseudodeminuta značne variabilný druh, hlavne farba a dĺžka otrnenia, väčšinou charakter foriem.
Šída, RR - Areál tohoto variačného okruhu sa rozkladá na rozľahlom území od južných oblastí prov. Salta až hlboko do Bolívie. V hraničnej oblasti Argentína-Bolívia, a hlavne severnejšie, v depart. Tarija, bolo objavených niekoľko populácií, ktoré majú charakter samostatných, blízko príbuzných druhov, t.j. v oblastiach dotyku alebo prekrytia výskytu, nevytvárajú ani prechodné morfotypy, ani krížencov.
Atlas kaktusů 88/69, Šída - pôvod hlavne Argentína, prov. Salta, n. m. výška až 3500m, niektoré formy Bolívia, dep. Tarija.
Iný pohľad na príbuzenstvo (Eggli et al.) rozširuje charakteristiky o prvky z popisov R. buiningiana, R. sanguinea, R. robustispina, R. kupperiana a tiež niektoré iné sensu CITES.

Výskyt mena pseudodeminuta:

nom.: [pseudodeminúta], podľa pôvodného stotožňovania s R. deminuta, gr. pseudo- - nepravo-, klamlivo-, pseudodeminuta - nepravá "deminuta"

AYL
 top of page