main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
nitida
(pozri - spegazziniana_s) (pozri - nitida_s) (pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia nitida Ritter 1978
descr.: F. Ritter, Ashingtonia, 3: 14, 1978 / 3 (1): 14, 1978 /
IPNI (GCI, IK) - Ashingtonia 3(1): 14. 1978
typ.: FR 769
nom.: podľa char. kvetu alebo otrnenia, lat. nitidus - blýskavý, lesklý
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. nitida Ritter (FR 769) (1978) Ashingtonia 3 14" - loc.: Chuquisaca, Azurduy, Tarvita - nepresne, tax.: Rebutia Section I Aylostera;.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/nit1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
(Uhlig FR 769) - Telo malé, epidermis tmavá, tŕne biele;
(MG) - krátke hnedé tŕne, oranžové kvety; (tu pravdepodobne niektorá Knížeho "escayachensis v. nitida" = pygmaea iscayachensis);
V katalógu Agbina Rus stotožnenie R. nitida s preklepom "pseudominuta" čo mala byť R. pseudodeminuta ako to zodpovedá názoru CITES CC 92. Šírené identity v obchode sú veľmi problematické s rozpornými popismi a všeobecne aj bez hodnoverných fotografií. Pod menom "nitida" sa môže šíriť Ritterom zbieraná a popísaná Aylostera alebo Knížeho Digitorebutia, najčastejšie stotožňovaná s R. iscayachensis.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1978 #)
foto 2., 3.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 2., 3.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 2., 3.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. nitida #1, #2; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ nitida_7001.jpg, @/ nitida_4819.jpg
Comment.: malé telá s redším otrnením, rel. velký červený kvet. V roku 2010 snímok #2 nahradený inými dvoma snímkami identického resp. podobného exempláru
foto 6., 2., 7.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. nitida; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ nitida_DSCN3955v.jpg, @/ nitida_7001.jpg (obr.02) @/ nitida_DSCN3960v.jpg (obr.3)
foto 4.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 5.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. nitida) id=104966;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb096.jpg
Comment.: detailne zachytené charakteristické znaky kvetu vyjadrené menom
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-1199.57 (R. nitida) short brown spines, orange flowers;  Rus 2000 R (R. nitida = R. pseudominuta);  SeedS 2000 (R. nitida);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana, species 47.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 9. Spegazziniana, species 5.

cat.: ?
adnot.: F. Ritter, členenie 1980 - v línii 7, s vedúcim druhom R. kupperiana;
CITES CC, 1992 - priradenie ku R. pseudodeminuta;
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. deminuta (Web.) Br.& R. ako návrh alternatívneho mena pre R. nitida;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pseudodeminuta;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. spegazziniana Backeb. pre členenie R(AMS) - Aylostera;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.25., A. nitida (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. nitida. Vzorka A. nitida nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Aylostera nitida (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2778.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia nitida F. Ritter, Ashingtonia 3(1): 14. 1978.
typ.: Bolivia. Tarija, Mendez, Cajas, 2000 m, 1958, Ritter 769 (holotype, U [not found]; isotypes, ZSSS10437 [seeds only], SGO-124596).

Aylostera nitida.....(hort.)

pub.: hort. (sectio Aylostera)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Christoph N. Schröder in G. Thater Database, 2005 - www.cactaceae.net (fotodatabáza >> find - mitida id=11932)
(A. mitida);.....V prilohe - Schroeder @/ mitida_m.jpg
Comment.: ???
foto 2.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. nitida);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: červený kvet, riedke otrnenie
merc. Chrudim & other: ChK 87p264 - 98p264.00;  ChK 90jR16, 94jR37 (A. nitida);      DKE 98 S-102 (A. nitida);      Rus 2000 R (A. nitida);   Jec 2000 S-0 354 (A. nitida; 899/95);   KK-DK 2001, 2002 S-6.55 (A. ritida);   ChK 2003p264.00, 2004p264.00, 2009p264.00 (A. nitida);
merc. Uhlig & other: Haage 99 R (A. nitida);  SGC 2000 R-19723, 62937 (A. nitida) 74.50;  U 2001 S (A. nitida (syn. Rebutia));

syn.1a.: Aylostera deminuta 'nitida'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'nitida' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Rebutia pseudodeminuta subsp. nitida.....(sensu CITES)

pub.: #, hort.? (sensu CITES & Anderson)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT2.htm (Galería del Socio IV-II >> find item)
(R. pseudodeminuta ssp. nitida);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_pseudodeminuta_nitida_01.jpg
Comment.:

colls. Ritter: FR 769 (typ Aylostera);

colls. Kníže: KK 1046 (nitida, non Aylostera !-> iscayachensis f.); KK 1686 (nitida, non Aylostera !-> iscayachensis f.);


collp.: Šírené problematické identity pod menom A. nitida:

Šuba, KE - (orig. ChK 93p264.0 - Aylostera nitida; 21 - J. Vysoudil); --- ?

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 94jR37 - Aylostera nitida); --- non spegazziniana

sign.: Telo dlhootrnené, char. forma R. pseudodeminuta
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

ritida
(pozri - nitida)

Aylostera ritida.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Chyba v mene, opisovaním skomolené v katalógoch semien Dv. Králové KK-DK 2001, 2002.

 top of page