return to the main list
deminuta_s

A) gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 1. Deminuta (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristiky príbuzenského okruhu Deminuta (sensu Br. et R.):

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. deminuta (Web.) Br. & R. ako návrh alternatívneho mena pre: A. deminuta (Web.) Backeb., A. pseudominuscula (Speg.) Speg. / R. pseudominuscula (Speg.) Br. et R., R. rubiginosa Ritt./ A. rubiginosa (Ritt.) Backeb., R. albiareolata Ritt., 'R. boliviensis', R. cajasensis Ritt., 'R. maxima', R. nitida Ritt., R. nogalesensis Ritt., R. patericalyx Ritt., R. tamboensis Ritt., R. tuberosa Ritt.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - oddelil dva poddruhy (subspec. deminuta a subspec. kupperiana) pre R. deminuta (Web.) Br. & R.;
Hjertson, 2003 - Podobný význam ako u E. F. Andersona bude mať aj nový status pre R. deminuta a R. kupperiana;
O. Šída, 2004 - #;
KK Čelákovice (www.khc.cz/cacti), 2006 - pre nové členenie R(AMS) je Aylostera deminuta [bas.- R. deminuta (Web.) Br. & R.] synonymum na úrovni druhu pre: R. albiareolata Ritt., R. buiningiana Rausch, R. fusca Ritt., R. fulviseta Rausch, R. kupperiana Boed., R. mamillosa Rausch;
Tento široký popis R. deminuta (A.) s rozsiahlymi návrhmi synoným (P-M, KHC,) nezodpovedá publikovanému užšiemu členeniu O. Šídu. (B.)

B) gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 8. Deminuta (O. Šída, 1997)

Charakteristiky príbuzenského okruhu Deminuta (sensu Berger):

adnot.: Šída, RR - Charakteristickým znakom okruhu je tvar kvetu, úzka stopkovitá rúrka sa náhle rozširuje, okvetné lístky sú až kruhovito roztvorené a tyčinky potom vystupujú z roviny kvetu takmer kolmo. Rozdiely medzi dvoma popísanými taxonmi R. deminuta a R. pseudominuscula sú malé a nevýrazné, a sotva oprávňujú ich odlišovanie na úrovni variety. Primeranejšie by bolo ich odlíšenie na úrovni formy. Príbuzenský okruh R. deminuta predstavuje jednu z najjužnejších skupín rodu Rebutia. V sekcii Aylostera má tento druh najjužnejšie zasahujúci areál rozšírenia, ktorý z argentínskej provincie Salta siaha až do prov. Tucumán.

Výskyt mena deminuta:

nom.: [deminúta], podľa rel. charakteru vzrastu, lat. deminuta - zmenšená
adnot.: okrem uvedených dvoch druhov okruhu sa meno "deminuta" príležitostne objavuje v spojení s Backebergovými varietami (formami) pseudodeminuta v duchu Friča. Zaujímavosťou sú Knížeho provizórne označenia zberov densipectinata z Tarija týmto menom.
Materiál R. pseudominuscula-deminuta sa objavuje aj pod menom R (A.) coarctata. Hoci sú rastliny s kvetom dobre odlíšiteľné objavujú sa aj pod menom Aylostera spegazziniana (problém spôsobuje história identifikácie nálezu WR 492).

AYL
 top of page