main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
mamillosa
(graciliflora occidentalis Ritter / non spegazzinana occidentalis)
(pozri - mamillosa_s) (pozri - graciliflora_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia mamillosa Rausch 1972
descr.: W. Rausch, Succulenta, 51: 69, 1972 / Succulenta 51 (4): 69, 1972 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 51(4): 69. 1972
IPNI (IK) - in Succulenta, 51 (4): 69 (1972).
typ.: WR 302
nom.: lat. mamillosus - s početnými bradavkami
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. mamillosa Rausch (R 302) (1972) Succulenta 51 69" - loc.: Chuquisaca, Camargo, tax.: Rebutia Section I Aylostera;;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/mam11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
~ Donald, p.120 - voči R. fulviseta - vzrast menej odnožujúci. Vytvára malé skupiny z niekoľkých guľovitých hláv o priemere asi 20mm. Epidermis veľmi tmavá, zelenkasto hnedá, na slnku hlboko bronzovo purpurová. Rebrá špirálovité ako u R. fulviseta, zhruba rovnaký počet 16, avšak úplne rozčlenené do väčších bradaviek, 3-4mm širokých. Areoly hnedo plstnaté. Tŕne, okrajové kratšie, žlté s hnedou špičkou. Stredné úplne hnedé. Kvety väčšie, 40mm dlhé  a široké, menej intenzívne sfarbené. Okv. lístky, vnútorné šarlátové, vonkajšie tmavo ružové so zeleným stred. pásikom. Perikarp a kv. rúrka svetlejšie voči R. fulviseta. Nitky dvojfarebné, na bázi fialové, vyššie biele.
~ Pilbeam, 1997 - R. mamillosa Rausch, Succulenta 51(4):69 (1972);
  Backeberg, Cact. Lex. (Engl.ed.) 436 (1978);  Ritter, Kakt. Südamer. 2:610, fig.524 (1980);
  CITES Cact. Checklist 125 (1992) = R. spegazziniana
    Subgenus Aylostera
R. mamillosa is not by any means a common plant in cultivation correctly identified.
It was described as sparingly clustering, with globose stems, 2cm in diameter, becoming taller in cultivation, coloured dark greenish-brown, with 14 to 16 ribs, distinctly broken into prominent tubercles. Areoles are oval, with brown wool. Radial spines number 8 to 10, in 3 or 4 pairs directed sideways, with one pointing upwards and one downwards, to 4mm long, yellow with brown tips, thin and bristle-like; the bicolouring of the spines is distinctive. There is one similar central spine, not always present, 2mm long, brown. Flowers are red, 4cm long and wide, outer petals brownish-pink with greenish midstripe, throat violet-pink, stigma white to greenish.
Reported from Bolivia, Chuquisaca, Sud-Cinti, west of Camargo, at 3,300m (10,800ft) altitude; Potosi, Sud Chicas, far west of Impora, and east of Mal Paso. Collectors' numbers referred here are WR_302 (deposited at Zurich, not as cited at Vienna); FR_341b.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1972 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. mamillosa) id=104951;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb081.jpg
Comment.:
merc. Mesa Garden & other:  Lodé 99 S-1090 (R. mamillosa; JL 1690);    SeedS 2000 (R. mammilosa);   SGC 2000 R-61872 (R. mamillosa);
merc. Bercht: LB 2008 S 3713 (reb mamillosa ? KHM 9840) > malochii;
  • Rebutia mamillosa Rausch 1972 var. mamillosa
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.22, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia - series Mamillosa, 62. v. mamillosa, 62a. v. australis, 62b. v. orientalis;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/mam11.htm - v. mamillosa) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
O. Šída, Atlas kaktusů XXIV., p.32, 2009 -> text;
foto 1.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXIV., p.32, 2009
(R. mamillosa v. mamillosa; V. Šeda);.....V prílohe - Atlas @/
Comment.: (=WR 302)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 20. Mamillosa, species 62.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 11. Mamillosa, species 1.

cat.: ?
adnot.: CITES CC, 1992 - priradenie ku R. spegazziniana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. spegazziniana;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je R. mamillosa synonymom uznaného druhu R. spegazziniana Backeb. 1933 (spec. 35) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Aylostera mamillosademinuta mamillosa [fund.- R. deminuta (Web.) Br. et R.], a tiež graciliflora occidentalis Ritter (FR 341b), mamillosa potosina Knize (KK 1520, KK 1695) a patericalyx, spegazziniana patericalyx;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.21., A. mamillosa (Rausch) Mosti & Papini 2011;
C.M.Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je A. mamillosa  v postavení druhu (spec.7) s dvoma uznanými synonymami A. froehlichiana a A. supthutiana;

syn.1.: Aylostera mamillosa (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2778.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia mamillosa Rausch, Succulenta 51(4): 69. 1972.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, Sud Cinti, west of Camargo, 3300 m, s. d., Rausch 302 (holotype, ZSS).

syn.1a: Aylostera mamillosa.....(hort. sensu Rausch 72)
syn.1a.: Aylostera mamillosa Rausch comb. nud. 1975

comb.: W. Rausch, 1972 (descr. - sectio Aylostera) ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. mamillosa Rausch comb. nud. = R. mamillosa"
V katalógu Chrudim ChK 97 (pozri tiež pod WR 302)
merc. Chrudim: ChK 97jR29 (A. mamillosa);

Mediolobivia mamillosa.....(hort. mix. gen.?)

pub.: hort. mix. gen.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Jedno zaradenie druhu v katalógoch, často s deformovaným menom (pozri - dolu);
Fearn & Pearcy 1981 - "M. mammilosa = ?", kde pochybnosť vyvolala deformovaná podoba mena;
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitív z typ. lokality s komentárom: "Mediolobivia mamillosa");
merc.: Rus 2000 R (M. mamillosa);   ChK 2005jR214 (M. mamilosa);

syn.2: Rebutia graciliflora var. occidentalis......(n. n. Ritter)

pub.: Ritter (pozri - colls. FR 341b) = R. mamillosa v. mamillosa;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. spegazziniana;

syn.??.: Rebutia spegazziniana var. occidentalis..... (hort) >>

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. spegazziniana v. occidentalis) id=105042;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb172.jpg
Comment.: non mamillosa v. mamillosa. Pozri - colls. RH, pozri - boliviana;

syn.??.: Rebutia spegazziniana var. 'occidentalis'..... (n. n. Hillmann) >>

pub.: hort. (pozri - colls. RH, Hillmann); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena occidentalis, resp. v konkrétnom prípade vyjadrenie neistoty v identifikácii
adnot.: Hillmannove rastliny s týmto menom sa zreteľne odlišujú od popisu R. mamillosa Rausch, hoci sú tiež z príbuzenstva R. spegazziniana; Odlišnosť vyjadruje nové meno "spegazziniana v. boliviana" (pozri - boliviana)
foto 1.: (pozri - R. spegazziniana v. occidentalis)

colls. Rausch: WR 302 (mamillosa typ), [JL 1690] katalóg;
colls. Ritter: FR 341b (graciliflora v. occidentalis), FR 1138a (mamilosa var. - mamillosa), FR 1138b (?? - mamillosa);
colls. Heřtus: PHA 1963;

colls. Hillmann [spegazzinana 'occidentalis' / non mamillosa Rausch]: RH 194 (speg. v. occidentalis -> speg v. boliviana);  RH 306a (speg. v. occidentalis -> speg. v. boliviana), RH 313 (speg. v. occidentalis);

colls. Kníže [potosina KK (= mamillosa f.?) / non potosina Ritter]: KK 1520, KK 1695;
colls. Odehnal: JO 415;
colls. Šeda: SE-109A;

colls. K.H.Müller: KHM 9840 (mamillosa? -> malochii);


collp.:

mammillosa
(pozri - mamillosa) (pozri - WR 302) (pozri - FR 1138) (pozri - RH 195)

Rebutia mammillosa WR 302.....(hort. mut.)
Mediolobivia mammillosa WR 302.....(hort. mut. & mix. sectio)
Rebutia mammillosa var. australis RH 195.....(hort. mut.)
Rebutia mammillosa var. orientalis FR 1138.....(hort. mut.)

adnot.: Pozmenené mená s rovnakým významom ako "mamillosa" v katalógoch SuccSeed 1998, 1999, 2000 (Rebutia), CCH 2004 (Rebutia) a Koehres 2008 (Mediolobivia).
mammilosa
(pozri - mamillosa) (pozri - mamillosa_australis)

Aylostera mammilosa = ?.....(hort., dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia mammilosa = ?.....(hort., dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia mammilosa.....(hort. mut., SeedS)
Rebutia mammilosa var. australis.....(hort. mut., CaHe)
Mediolobivia mammilosa.....(hort. mut. & mix. sectio)
Mediolobivia mammilosa var. australis.....(hort. mut. & mix. sectio)

adnot.: Mená s chybou v zoznamoch SeedS 2000, Cactus Heaven (CaHe 2000) a iných s chybným zaradením.
mamilosa
(pozri - mamillosa)

Mediolobivia mamilosa.....(hort. mut. & mix. sectio.)

adnot.: Meno s chybou a chybným zaradením v katalógoch rastlín Agbina (2000), Chrudim (2005) a iných.
mamillaris
(pozri - mamillosa) (pozri - mamillosa_australis) (pozri - robustispina_s)

Aylostera mamillaris var. australis.....(hort. mut.)

adnot.: pozmenené meno s rovnakým významom ako "mamillosa v. australis" v katalógu rastlin Chrudim. Identita ? - pozri Aylostera mammillaris (Chrudim), kde pod týmto menom sa objavovala identita R. robustispina.
mammillaris
(pozri - mamillosa ?) (pozri - mammillaris) (pozri - robustispina_s)

Aylostera mammillaris.....(hort. mut.)

adnot.: Pozmenené meno s rovnakým významom ako "mamillosa" v katalógoch Chrudim, avšak identita rastiny v konkr. prípade = R. robustispina (tam).
mammuosa
(pozri - mamillosa ?)

Rebutia mammuosa = Aylostera mammuosa.....(hort. mut. "il" > "u")

adnot.: Deformované meno "mammilosa (mamillosa)" v databáze cactus Club Hokuriku 2004.
 top of page