return to the main list
mamillosa_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 20. Mamillosa (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 11. Mamillosa (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Mamillosa: #

adnot.: Pomerne nesúrodá skupina s viacmenej blízkym príbuzenstvom s okruhom Spegazziniana. Forma tela a kvetu s určitými odlišnosťami, semená s charakteristikami R. spegazziniana. Údaje o rastlinách v zbierkach signalizujú veľmi často stratu identity. Viac historických súvislostí je možné nájsť na stránke graciliflora selekt.

Výskyt mena mamillosa:

nom.: [mamilóza] lat. mamilla, mammilla - bradavka, mamillosus, mammillosus, mamillosa, mammillosa - s početnými bradavkami
adnot.: Pri šírení existujú (Chrudim) ďalšie mená s podobným významom - mamillaris, mammillaris - bradavkovitá. Napr. Aylostera "mammillaris" a "mammillaris v. australis", kde však boli pod týmito menami šírené hlavne R. robustispina.

REB AYL
 top of page