FR 341b (RITT 341b)
(graciliflora occidentalis)
(pozri - Ritter_s) (pozri - mamillosa_s) (pozri - mamillosa)
(pozri - occidentalis_s) (pozri - graciliflora_s) (pozri - Mal Paso)

coll.: F. Ritter, 1962, Bolívia, Chuquisaca, západne od Camargo, 3300m ? (RM: Potosí, 1. Mal Paso, 2. ďaleko západne od Impora, 3600m)

Rebutia graciliflora var. occidentalis n. n......(n. prov. Ritter)
Rebutia mamillosa var. orientalis FR 341b.....(Ritter numbers, mix. ident., dat. Fearn & Pearcy 1981) > orientalis = FR 1138 / FR 341b = occidentalis!
Rebutia mamillosa.....(Ritter, dat. RM FND)
Rebutia mamillosa var. mamillosa.....(Ritter numbers, dat. Šída 1997)
Rebutia graciliflora var. borealis FR 341b.....(hort., mix. ident., dat. MG 2000) > borealis = FR 341c
Rebutia mamillosa var. orientalis Ritt. FR 341b = graciliflora.....(hort. mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > orientalis = FR 1138
Rebutia mamillosa var. orientalis Ritt. FR 341b = graciliflora. var. orientalis.....(hort. mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > orientalis = FR 1138
Rebutia graciliflora var. occidentalis Ritt. FR 341b = mamillosa.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat.- FR 341b = var. mamillosa);  Ralph Martin FND - (FR dat. - mamillosa, loc. - ?);  R. Martin, FND 2007 - (dat. - R. mamillosa, 2 lokality - 1. Far West of Impora, Potosí, Bolivia 3600m, 2. Mal Paso) Lokalita západne od Camargo, ale až v Potosí;
Donald, členenie Rebutia (cit.) - "Zber FR 341b bol Ritterom identifikovaný ako R. mamillosa v. mamillosa, ktorá je tiež z príbuzenstva R. spegazziniana";
Jeden zo zberov R. graciliflora Ritter n. n. z okolia Camargo(?) spolu s FR 341a (v. australis - mamillosa v. australis), FR 341c (v. borealis = camargensis n. n.) a FR 1138 (v. orientalis - mamillosa v. orientalis);
Fearn & Pearcy 1981 - FR Field Numbers obsahuje pri FR 341b chybné meno orientalis (správne - occidentalis);
V katalógu Mesa Garden je chybne uvedená položka "Rebutia graciliflora v. borealis FR 341b", kde je pochybné rozhodnúť o jednej z dvoch identít. Pripojený popis však ukazuje známy spoločný znak R. mamillosa v. mamillosa a R. spegazziniana.
nom.: [  ], podľa lat. occiduus - západný, occidentalis - pochádzajúci zo západu; severozápadná časť rozšírenia populácií R. mamillosa - spegazziniana.
sign.: (Ritter) - pupurové telo;
foto.: nezaznamenané
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1195.8 (Rebutia graciliflora v. borealis FR 341b) purple body;

collp.:
 top of page