return to the main list
spegazziniana_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 9. Spegazziniana (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Spegazziniana:

adnot.: Šída, RR, 97 - Charakteristický je tvar kvetov a semien. Kvety na štíhlej stopkovitej rúrke sú plocho kruhovo otvorené, tyčinky vystupujú kolmo na rovinu okv. lístkov - tvarom podobné okruhu R. deminuta. Kvety sú vo voči veľkosti tela väčšinou relatívne veľké. Areoly malé, umiestnené centrálne na špičke hrbolkov. Semená oproti ost. sekciám Aylostera väčšie, skosene guľovité alebo málo predĺžené, s nápadne hrboľatou testou, často so zbytkami arilu a veľkým hilom.
Donald, p.109 - (skupina Spegazziniana, populácie typu 1) - Rebrá ešte zreteľné a obvykle rozdelené do jednotlivých kužeľovitých bradaviek.  Čnelka po celej dĺžke zrastená so stenou receptákula. (oba trendy ku Digitorebutia).


foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia spegazziniana v. nova) =105041;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb171.jpg
Comment.: niektorý z novších zberov R. spegazziniana, RH 237 alebo pravdepodobnejšie RH 313a; Určitá podoba s typom R. tuberosa FR 770 ?

Výskyt mena spegazziniana:

nom.: [spegazíni-ána], Rebutia Spegazziniho, C. Spegazzini, La Plata, Argentína
adnot.: Jedno z kľúčových mien v historických členeniach rodu Rebutia; U skorších nálezov známych zberateľov (FR, KK, Lau) bolo zaznamenané aj pozmenené "spegazzinii".

AYL
 top of page