return to the main list
WR 492 (R 492)
(graciliflora f. / sanguiniflora)
(pozri - Rausch_s) (pozri - graciliflora_s) (pozri - speg_australis ?)
(pozri - spegazziniana) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - sanguinea ?)
(pozri - pseudominuscula ?) (pozri - pseudominuscula_s) (pozri - boliviana_s)
(pozri - Tarija)

coll.: W. Rausch, Bolívia, dep. Tarija, pri Tarija, #

Rebutia pseudominuscula f......(Rausch ident. prov., dat. Donald)
Aylostera graciliflora (Iscaychi).....(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia graciliflora f. Iscayachi.....(Rausch numbers, dat. Šída 1997)
Aylostera spegazziniana (BACKBG.) ......(nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Rebutia spegazziniana.....(Rausch, dat. RM FND)
Rebutia sanguinea.....(hort., dat. MG 2000)
Aylostera sanguiniflora.....(hort., dat. SGC 2000)
Rebutia sanguiniflora.....(hort., dat. Notias 2004)
Aylostera spegazziniana.....(hort., dat. Fischer 2007)
Aylostera spegazziniana var. boliviana.....(hort., dat. Fischer 2011)
Aylostera sanguinea.....(hort., dat. kaktusyprstna.estranky.cz 2018)

adnot.: Donald, p.87 - "W. Rausch pôvodne referoval ako o forme R. pseudominuscula". Nález R 654 (wahliana) Rausch orig. identifikoval ako R. pseudominuscula s poznámkou "forma R 492".  Donald pripája poznámky o zámenách R. spegazziniana s R. pseudominuscula (tam);  W.Rausch, 1978 - signalizuje zhodu s popisom Rebutia spegazziniana Backeberg 1933 a aj zaradenie pod Aylostera;   Meno v katalógu Stenasa (SGC 2000), tiež ako možný derivát/mix mien "sanguinea + graciliflora";  R. Martin, FND 2007 - (WR dat. R. spegazziniana, Tarija, Tarija, #);
nom.: lat. sanguiniflorus - s krvavo červenými kvetmi; význam = "sanguinea". Známe meno s týmto prívlastkom je Lobivia sanguiniflora Backeb.


foto 1.: AGRH, 1999 - www.fortunecity.com/greenfield/eco/186/sajatkep.htm
(Rebutia sanguinea WR 492; AGY-980);.....V prílohe - Agocs @/ sangui.jpg
Comment.: ?, pozri vzájomne - WR 495 fulviseta albispina
foto 2.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia (page 10) >> find item - al)
(Rebutia spegazziniana WR 492);.....V prilohe - Hatletveit @/ RebutiaspegazzinianaWR492-vi.jpg
Comment.: ? pozri vzájomne - WR 495 fulviseta albispina
foto 3.: Janine Hairan, Au Cacti Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(Rebutia spegazziniana WR 492) 1934;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1934.jpg
foto 3.: Janine Hairan, Au Cacti Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(Rebutia spegazziniana WR 492) 1934;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1934.jpg
foto 4.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Rebutia >> find item - al)
(R. spegazzinii (R 492));....V prilohe - Lakerveld9 @/ R_spegazzinii_R492 (id=1320)
Comment.:
foto 5.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=494)
(R. sanguinea WR 492) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto.6., 7.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Aylostera 2018 (item)
(Aylostera sanguinea R 492)....V prilohe @/ aylostera-sanguinea-r-492-20180427.jpg, @/ aylostera-sanguinea-r-492-20180522.jpg
Comment.: ?, forma blizka R. spegazziniana resp. v. atroviridis FR 404, kvet spegazziniana, gulovite odnoz. telo, biele mierne odstav. otrnenie, zltohneda plst na areolach
merc. SuccSeed: SS 97-1041, SS 98-1154, SS 99-1233, SS 2001 S-1182 (Rebutia spegazziniana WR 492, Tarija, Arg);
merc. Mesa Garden & other:  MG 2000 S-1208.72, R-1208.72 (Rebutia sanguinea R 492, Tarija) blood red flowers;   CactusHeaven 2000 S-RA324 (Rebutia sanguinea R 492 );
merc. Stenasa GC: SGC 2000 R-60600 (Aylostera sanguiniflora R 492);
merc. Uhlig-Kakteen:  U 2006 S-6161 (R. spegazziniana R 492);
merc. Fischer: LF 2007 S-120AY, LF 2010 S-284AY (Aylostera spegazziniana WR 492);  LF 2011 S-306AY (A. spegazziniana v. boliviana WR 492);
merc. Bercht: LB 2008 S 3770 (reb sanguinea WR 0494) mix.num.;  LB 2008 S 3794 (reb spegazziniana WR 0492 Iscayachi);

Rebutia sanguiniflora.....(hort., WR 492)

adnot.: pravdepodobne aj takto bol materiál WR 492 šírený (pozri - foto 1.)


foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. sanguiniflora);.....V prilohe - jnotias @/ 150801835JCThXz_ph.jpg
Comment.: pravdepod. zdroj tejto formy R. spegazziniana je podľa mena Stenasa GC Švédsko
merc.:

collp.:
 top of page