main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
sanguinea
(pozri - spegazziniana_s) (pozri - sanguinea_s) (pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - deminuta)
  • Rebutia sanguinea Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Succulenta, 56: 3; 65, marec 1977 / Succulenta (Netherlands) 56 (3): 65, 1977 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 56(3): 65. 1977
IPNI (IK) - in Succulenta, 56(3): 65 (1977).
adnot.:
typ.: FR 760
nom.: podľa far. odtieňa kvetu, lat. sanguineus - krvavo červený
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. sanguinea Ritter (FR 760) (1977) Succulenta.56 65";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/san11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - Voči R. spegazziniana - vzrast solitérny, guľovitý, pokožka podobná, červenejúca. Areoly oválne, s malým množstvom hnedastej plsti. Usporiadanie tŕňov podobné, s častým výskytom hnedastých odstávajúcich tŕňov.  Kvety rumelkovo červené, zvonku viac rubínové, charakt. R. spegazziniana (tenká stopkovitá kv. rúrka sa hore náhle rozširuje, okv. lístky v maxime kruhovite rozložené a tyčinky vystupujú kolmo na ich rovinu). Pazuchy šupín s pomerne bohatou bielou vlnou a väčším množstvom vlasových štetín. Plod guľovitý, svetlo purpurový. Semená čierne, takmer guľovité, veľmi jemne hrboľaté.
Donald, p.113 (orig. Ritter) - Solitérna, guľovitá, 20-40mm priemeru. Rebier 15-17, rozložené do bradaviek 2-2,5mm vysokých. Areoly dlhé 1,5-2,5mm, hnedo vlnaté, vzáj. vzdialené 2-4mm. Tŕne, okrajových 10-14, hrebeňovitých, do strany smerujúce.(pozn. v kultúre viac odstávajúce a dlhšie ako u R. spegazziniana). Stredné chýbajú, alebo jeden, hnedý. Kvety dlhé 33-55mm. Perikarp s bielou vlnou a štetinami. Kv. rúrka dlhá 4-5mm. Nitky biele, v dvoch sériách. Čnelka žltá, zrastená s rúrkou 4-10mm. Nektárium dlhé 1-2mm. Blizna žltá. Okv. lístky kopijovité, tupé alebo ľahko zašpicatené, 20-30mm dlhé, 5-7mm široké, červené - vonkajšie DIN 6165 farba č.9, vnútorné č.7. Semená 1mm dlhé, jemne bradavkovité.
Don., p.114 - popisy R. sanguinea a jej var. minor sa môžu rovnako dobre hodiť na R. spegazziniana. R. sanguinea = fenotyp R. spegazziniana.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2.: Miles Anderson, Page5, 2000 - www.miles2go.com/img/7978.jpg
(R. sanguinea);.....V prílohe - Page5 @/ 7978.jpg
foto 3.: in Chiltern Hills Cacti, 2002- www.chilternhillscacti.freeserve.co.uk/photo.htm
(R. sanguinea) considered by Preston-Mafham to be synonymous with rebutia spegazziniana. This plant comes from Argentina and has a great show of flowers in the Spring. It is easily grown in bright light in a normal cactus compost;.....V prílohe - Palmer @/ rebutia_sanguinea.jpg
foto 4.: Sticky Situation, 2002 - stickysituation/generated/PlantGallery/
(R. sanguinae);.....V prílohe - StickySit2 @/ Rebutia_sanguinae.jpg
foto 5.: "jnotias" in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. sanguinea);.....V prilohe - jnotias @/ 28437262VqvaPAQVKK_ph.jpg
Comment.:
foto 6.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=492)
(R. sanguinea) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto 7.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Aylostera) deminuta S2425);......V prílohe - Klaasen @/ 6564361799_5106c130e2_b.jpg
Comment.: R. sanguinea sensu Pilbeam. Na prírodnom stanovisku v Tarija, kvet červený aff. deminuta, najbližšie forme R. spegazziniana sanguinea
merc. Chrudim: ChK 94jR420 (R. sanguinea);
merc. Mesa Garden & other: Palmer 99 R (R. sanguiniana ) nice clumps, big red flowers;   Lodé 99 S-1113 (R. sanguinea; JL 2054);   And 2000 R#7978 (R. sanguinea) small dark clustering stems, short spines, dark red flower;       SeedS 2000 (R. sanguinea);    Gri 2000 R (R. sanguinea) Green body with purple shadows on the tubercles. Short yellow spines and blood-red flowers. Neat 3"+ offsetting;
  • Rebutia sanguinea Ritter 1977 var. sanguinea
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.21, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia - series Spegazziniana, 48. sanguinea v. sanguinea, 48a. v. minor;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/san11.htm - v. sanguinea) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
O. Šída, Atlas kaktusů XXIII., 28, 2008 -> text;
foto 1.: Václav Šeda in Atlas kaktusů XXIII., 28, 2008
(R. sanguinea v. sanguinea; V.Šeda, Vysoké Mýto);.....V prilohe - Seda @/
Comment.:

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana, species 48.
      Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 9. Spegazziniana, species 6.

cat.: ?
adnot.: Donald, 1977 - Semená a predovšetkým charakt. tvar kvetov však určujú blízku príbuznosť s R. spegazziniana;
F. Ritter, členenie 1980 - v línii 7, s vedúcim druhom R. kupperiana;
CITES CC, 1992 - priradenie ku R. pseudodeminuta; (?)
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. spegazziniana Bkbg. ako návrh alternatívneho mena pre A. spegazziniana (Bkbg.) Bkbg., R. fusca Ritt., R. vulpina Ritt., R. sanguinea Ritt., R. minutissima Ritt. a R. robustipina Ritt. (??);
Pilbeam, 1997 - R. sanguinea - nadbytočné alebo pochybné meno. Bližšie zaradenie pod R. spegazziniana alebo možno R. deminuta;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pseudodeminuta; (?)
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera spegazziniana sanguinea;

syn.1: Aylostera sanguinea.....(hort.)
syn.1.: Aylostera sanguinea Ritter comb. nud.

comb.: F. Ritter, #. (sectio Aylostera, pozri - colls. FR 760)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. sanguinea Ritter comb. nud. = R. sanguinea"
merc. Chrudim & other: ChK 98p274.50 (Aylostera sanguinea); Rus 2000 R (Aylostera sanguinea);  ChK 2003p274.40, 2004p274.40 (Aylostera sanguinea);
merc. Fischer: LF 2007 S-150AY, LF 2010 S-252AY, LF 2011 S-267AY (A. sanguinea VS 260);
merc. Hillmann: RH 2009 S (A. sanguinea KK 871) > mix.num.;  RH 2008, 9, 10/11 S (A. sanguinea RH 2028b); RH 2009, 10/11 S (A. sanguinea RH 3168a);

Mediolobivia sanguinea.....(hort. mix. sectio)

pub.: hort. mix. gen. (pozri - colls. FR 760)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Chybné zaradenie v katalógoch Chrudim (ChK 89, 90,) neskôr opravené

syn.2.: Rebutia pseudodeminuta (sanguinea)......(Brunelle)

pub.: P. J. Brunelle, Dalhousie Univ., 2004
adnot.: synonymum R. pseudodeminuta sensu CITES & Anderson
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=328, scanid=942)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=328, CR5782)
(R. pseudodeminuta (R. sanguinea); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5782.jpg
Comment.: ident.? Tu je druh chápaný ako časť príbuzenstva (synonymum) R. pseudodeminuta

syn.3.: Rebutia pseudodeminuta subsp. sanguinea.....(hort.?, sensu CITES)

pub.: #, hort. sensu CITES ? Anderson ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. pseudodeminuta a poddruhy)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT2.htm (Galería del Socio IV-II >> find item)
(R. pseudodeminuta ssp. sanguinea);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_pseudodeminuta_sanguinea_07.jpg
Comment.:

syn.4.: Rebutia spegazziniana var. sanguinea.....(hort. sensu P-M 97)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. spegazziniana a variety)
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. spegazziniana v. sanguinea) id=105043;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb173.jpg
Comment.: = sanguinea? pozri - boliviana

colls. Ritter: FR 760 (typ), FR 760a (v. minor typ);
colls. Rausch: WR 492 (graciliflora f., sanguinea ? sanguiniflora - boliviana);
colls. Kníže: KK 871 (euanthema?? > steinmannii?/sanguinea??), KK 1977 (sanguinea, kupperiana?);
colls. Hillmann: RH 215 (sanguinea ? - minutissima), RH 216 (sanguinea f. pectinata n. n. ? - minutissima), RH 944 (?), RH 946, RH 1039, RH 2028b, RH 3168a;
colls. JL: JL 2054;
colls. Bates: BB 477.03;
colls. Šorma: VS 260;
colls. Odehnal: JO 383;
colls. Šeda: SE-78 (globulosa n. prov., gibbulosa? / sanguinea fma.? - var.), SE-79;
colls. Klaasen: S 2425 (deminuta -> spegazziniana sanguinea);
colls. Fischer: LF 1243;
colls. Sochůrek: MS 1524 (aff.);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94jR420 - Rebutia sanguinea); --- ?

sign.: Červený kvet postupne stráca z intenzity krvavo červenej a narastá do takmer dvojnásobnej veľkosti (3. deň - foto 2.)
foto 1.: Šuba, 4249/18A-1997-6;.....V prílohe - Suba97_4249\sanguinea_R420.jpg
foto 2.: Šuba, 8144/35-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8144\sanguinea_R.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 94jR420 - Rebutia sanguinea); --- ?

sign.: (Výsev 2005 - 2.generácia) - semená malé vajcovité symetrické, matne čierne, max.1mm dlhé.

sanguiniana
(pozri - sanguinea)

Rebutia sanguiniana.....(hort. mut.)

adnot.: mutácia mena R. sanguinea v katalógu Chiltern Cacti, A. Palmer, 1999;

sanguinae
(pozri - sanguinea)

Rebutia sanguinae.....(hort. mut.)

adnot.: meno s drobnou chybou koncovky na stránke firmy Sticky Situation, 2002

 top of page