return to the main list
boliviana_s
(pozri - boliviensis)

Výskyt mena boliviana:

nom.: [bolivi-ána], podľa oblasti pôvodu, lat. boliviana, boliviensis - pochádzajúca z Bolívie;
adnot.: populácie nepopísanej Rauschovej variety R. spegazziniana. Časť rozšírenia populácií R. spegazziniana (Tarija, W Iscayachi až Potosí, Mal Paso). Severné populácie R. spegazziniana (mamillosa) pozri pod heslom 'borealis' (graciliflora v. borealis). Nálezy pôvodne označené ako "spegazziniana v. occidentalis" (RH 194, RH 306a, RH 313, resp. RW 419, RW 428) sú novo označované menom "var. boliviana". Veľmi podobné meno R. spegazziniana v. boliviensis n. n. je spojené so skorším nálezom WR 922. Pravdepodobne ide aj o podobný alebo rovnaký materiál, len meno bolo zmenené (Rausch? Pilbeam ?);
Čelákovice, 2006 - synonymum R. spegazziniana Backeb. pre členenie R(AMS) - Aylostera;

AYL
  • Aylostera spegazziniana var. boliviana.....(pozri - WR 492 - , KK 1695 - potosina n. n., KK 1921 - escrupula n. n. - fiebrigii f?, KK 1983 - spec. - ??, L 412, RH 167, RH 194 - speg. occidentalis, RH 195 - speg. laui, RH 295, RH 305, RH 306(RH 306a - speg. occidentalis), RH 313 - speg. occidentalis, RH 317a, RH 927, RH 934, RH 935a, RH 1065, RH 1068, RH 1974a, RH 2076c,)
  • Rebutia spegazziniana var. boliviana n. n......(pozri - WR 654a)
  • Rebutia spegazziniana var. 'boliviana n. n.'.....(pozri - WR 654a, RH 167, RH 295,)
  • Rebutia spegazziniana var. 'boliviana'.....(pozri - RH 167, RH 295,)
  • Rebutia spegazziniana var. boliviana.....(pozri - RH 167, RH 194 - spegazziniana occidentalis, RH 295, BB 528.02,)
 
spegazziniana boliviana
(pozri - boliviana_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - occidentalis_s)

Rebutia spegazziniana var. boliviana.....(n. n., ambig)

adnot.: tvar mena ukazuje na pôvod u R. Hillmanna (RH).


foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia spegazziniana v. boliviana) id=105040;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb170.jpg
Comment.:  niektorý z nálezov. najpravdepodobnejšie WR alebo RH
merc. Hillmann: RH 2009, 10/11 S (A. spegazziniana v. boliviana RH 0305, Potosi, Sud Chichas, Mal Paso, 3750m);  RH 2009, 10/11 S (A. spegazziniana v. boliviana RH 1068, Tarija, Aviles, Pamparayo, 3700m); RH 2008, 9, 10/11 S (A. spegazziniana v. boliviana RH 1974a, Potosi, Saavedra, Pachiri, 3500m);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. spegazziniana v. boliviana RH 2076c, Tarija, Mendez, Pajchu, 3400m);
spegazziniana boliviana WR 454a, 454b
(pozri - WR 654a)

Rebutia spegazziniana var. boliviana WR 454a, b.....(mix. num. 654 - 454)

adnot.: Zmenené číselné označenie na stránke home-and-garden.webshots.com, album "Sulco/Rebutia/Lobivia". Tam prezentované identity fotografovaného materiálu sú taktiež problém.

 top of page