return to the main list
KK 1983
(pozri - Kníže_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - boliviana_s) (pozri - Torotoro)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Potosí, Torotoro - Rio Grande, 2800m (Kníže: Rio Grande, Torotoro, 3500m in 2005 list)

Rebutia spec......(Kníže, dat. RM FND)
Aylostera spegazziniana var. boliviana.....(hort., dat. Fischer 2009)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat. - spec., lokalita);
Lokalita - medzi hranicou národného parku Torotoro, dep. Potosí a hranicou dep. Cochabamba, tvorenou Rio Grande. Rovnako neidentifikovaný nález Aylostera K. Knížeho z rovnakej oblasti v Potosí je aj KK 1984 (fiebrigii?).
sign.: (Aylostera spegazziniana?)
foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2010 S-287AY, LF 2011 S-303AY (A. spegazziniana v. boliviana KK1983) > identif.?

collp.:
 top of page