return to the main list
boliviensis
(pozri - boliviana_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - villazonensis?)
(pozri - deminuta) (pozri - deminuta_s)

Rebutia boliviensis hort.....(cat. Köhres 1974, n. n.?, dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. ChK 1991)
Aylostera boliviensis.....(hort., dat. Debrecen K.E. 1998)
Rebutia boliviensis = deminuta.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia deminuta Br. & R. = A. boliviensis.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: Existuje podobne znejúce meno boliviana n. n. (spegazziniana var.) s rovnakým významom, ktoré bolo sa týka napr. nálezov WR 654a, RH 167, RH 295 a viacerých iných.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. boliviensis hort. (catalogue 1974 Köhres) =?"
Podľa dostupných zdrojov R(A) boliviensis je odlišnou varietou voči R. spegazziniana v. boliviana. Novo bol nález WR 922 proviz. pomenovaný "boliviensis" identifikovaný ako A. villazonensis. Informácia pochádza iba z jediného zdroja. Nie je taktiež inak potvrdené či aj materiál dlhodobo šírený pod menom R(A) boliviensis má niečo spoločné s R. villazonensis Brandt;
sign.:
foto.: nezaznamenané 
merc. Köhres: 1974 (R. boliviensis);
merc. Chrudim & other: ChK 91p5025.5 - 93p5025.5 (R. boliviensis);  Saniter 95 R (R. boliviensis);  DKE 98 S-71 (A. boliviensis);  Rus 2000 R (R. boliviensis);  DRS 2000 S (R. boliviensis);
merc. Uhlig & other:  U 2001 R-U5893 (R. boliviensis);  CaHe 2000 S-R2320 (R. boliviensis);  U 2006 S-5893 (R. boliviensis);

tax.: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana, species -.
       (O. Šída, prov. 2004): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 9. Spegazziniana, species -.

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. deminuta (Web.) Br.& R. ako návrh alternatívneho mena pre 'R. boliviensis';

Rebutia spegazziniana var. boliviensis.....(n. n. Rausch, dat. Polevyje nomera, 2006)
Aylostera spegazziniana var. boliviensis.....(hort., dat. Fischer 2007)

pub.: W. Rausch prov. (pozri - colls., WR 922, VJ 76)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat., bolívijská - pochádzajúca z Bolívie (!?). Meno je pripojené ako nom. nuda ku nálezu WR 922.
foto.: nezaznamenané
merc. Fisher: LF 2007 S-152AY (A. spegazziniana v. boliviensis VJ 76);

colls. Rausch: WR 922 (spegazziniana v. boliviensis - spegazziniana);
colls. Jakubec: VJ 76 (spegazziniana v. boliviensis);


collp.:

 top of page