main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
deminuta
(pozri - deminuta_s)
  • Rebutia deminuta (Web.) Br. et. R. 1923
  • Rebutia deminuta Br. et. R. 1923
comb.? descr.?: N. L. Britton, J. N. Rose, The Cactaceae; descriptions and illustrations of plants of the cactus family 4: 285, 1923
IPNI (GCI) - R. deminuta (F.A.C.Weber) Britton & Rose
IPNI (GCI) - R. deminuta Britton & Rose -- Cactaceae (Britton & Rose) 4: 285. 1923
IPNI (IK) - R. deminuta Britton & Rose -- Cactaceae (Britton & Rose) 4: 285. 1923 [24 Dec 1923]
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. deminuta (Werd.) Br. et R. (1904) Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 386" - loc.: Tucuman, Trancas, tax.: Rebutia Section I Aylostera; ...Werd.?? Web.??;
O. Šída, 2008 (rebutia.iglu.cz/sek2/dem11.htm) - dat. rok publik 1922 - 2/1-1. R. deminuta (Web.) Br. & R. 1922 var. deminuta
F. A. Lohmueller, Das Botanisches System of Plants, Cactaceae, Rebutia, 2005 - dat. comb.: "Rebutia diminuata (Web.) Br. et R. 1923" [dyminuáta], podľa ?, lat. diminuo - rozdrobiť, rozbiť?; rozdrobená? = zdanlivo nezmyselné meno zodpovedá širokému rozdrobenému ponímaniu popisu druhu.
Skorší a hlavne širší popis (voči neskoršiemu popisu Bergera) vyhovuje podľa Preston-Mafhama pravdepodobne aj pre niektoré neskoršie "problémové" bolívijské nálezy s prekrývaním popisov R (E.) fiebrigii, R. pseudodeminuta a R. spegazziniana (pozri - tax. adnot., Preston-Mafham). Podľa Andersona a Hjertsona popis zahŕňa okrem identickej pseudominuscula, na úrovni poddruhu iba R. deminuta a R. kupperiana;
P. Klaasen 2011 uvádza u jedného bolívijského nálezu (pozri - colls., S 2425) neúplné meno "Rebutia (Aylostera) deminuta" údajne sensu Hunt, Taylor, Charles, 2006 kde ale existujú dva poddruhy ssp. deminuta a ssp. kupperiana, tiež s pripomenutím príslušnosti k rodu Aylostera;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1923 #)
foto 2.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=322, scanid=911)
foto 2.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=322, CR0092)
(R. deminuta; P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr0092.jpg
Comment.: pri prvom ovorení kvetov - neskôr kvet postupne väčší
foto 3.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=322, scanid=912)
foto 3.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=322, CR4922)
(R. deminuta; P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr4922.jpg
foto 4.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=322, scanid=913)
foto 4.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=322, CR5283)
(R. deminuta; P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5283.jpg
Comment.:
foto 5.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT.htm (Galería del Socio IV-I >> find item)
(R. deminuta);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_deminuta_02.jpg
Comment.: ?, Niektoré synonymum? (pozri tax. - (Web.) Br.et R.)
foto 6.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Aylostera) deminuta S2425);......V prílohe - Klaasen @/ 6564361799_5106c130e2_b.jpg
Comment.: na prírodnom stanovisku v Tarija, kvet červený aff. deminuta, najbližšie forme R. spegazziniana sanguinea sensu Pilbeam
  • Rebutia deminuta (Web.) Br. et. R. subsp. deminuta
add.stat.: # (H. L. Hjertson, Cactaceae Systematics Initiatives, #, 2003) ? / (D. Hunt) ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. deminuta a poddruhy)
adnot.: spec.bas.= R. deminuta (Web.) Br. et. R.;
E. F. Anderson (2001, dat. 2006) navrhuje zvláštne postavenie, ako poddruhu R. deminuta (Web.) Br. et. R.; --> použité v systéme D. Hunt, N. Taylor, G. Charles, The New Cactus Lexicon, 2006 (pozri - ssp. kupperiana);
sign.: # Popis poddruhu by mal zodpovedať R. deminuta (Web.) Berger 1929;

syn.1: Aylostera deminuta Br. et R. 1923 # ?

comb.?descr.?: N. L. Britton, J. N. Rose, The Cactaceae; descriptions and illustrations of plants of the cactus family 4: 285, 1923.
IPNI - tento záznam neobsahuje; Databáza obsahuje Rebutia deminuta Br. et R. 1923 a Aylostera deminuta (F.A.C.Weber) Backeb. 1936;
adnot.: A. deminuta Britton & Rose, Cactaceae (Britton & Rose) 4: 285. 1923 (dat. - S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011. Pre zoznam druhov Aylostera subg. Aylostera by bolo presnejšie použiť užšie chápanú A. deminuta (Web.) Backeb. 1936). 
bas.: #
typ.: #

tax. Šída (2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 1. Deminuta, species 1.

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. deminuta (Web.) Br.& R. ako návrh alternatívneho mena pre: A. deminuta (Web.) Backeb., A. pseudominuscula (Speg.) Speg. / R. pseudominuscula (Speg.) Br. et R., R. rubiginosa Ritt./ A. rubiginosa (Ritt.) Backeb., R. albiareolata Ritt., , R. cajasensis Ritt., R. nitida Ritt., R. nogalesensis Ritt., R. patericalyx Ritt., R. tamboensis Ritt., R. tuberosa Ritt./ A. tuberosa (Ritt.) Backeb., a pre kultivary 'R. boliviensis', 'R. maxima';
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - druh R. deminuta (Web.) Br. & R.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - uznaný druh R. deminuta v systéme Rebutia K. Sch. s poddruhmi R. deminuta ssp. deminuta a R. deminuta ssp. kupperiana;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá ku R. deminuta (Weber 1904) Britton et Rose 1923 pre členenie R(AMS): Aylostera deminuta a Echinopsis deminuta.  Pre nové členenie je Aylostera deminuta [bas.- R. deminuta (Web.) Br. & R.] synonymum na úrovni druhu pre: R. deminuta (Web.) Berg., a tiež pre R. albiareolata Ritt., R. buiningiana Rausch, R. fusca Ritt., R. fulviseta Rausch, R. mamillosa Rausch;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.10., A. deminuta Br. et R. 1923* (Pozn.: Táto kombinácia neexistuje). Pre použitie v zozname druhov mala byť použitá A. deminuta (Web.) Backeb.;
C.M.Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami (A. albiareolata, A. albiflora, A. albipilosa, A. archibuiningiana, A. buiningiana, A. cajasensis, A. cintiensis, A. donaldiana, A. fiebrigii, A. flavistyla, A. fulviseta, A. fusca, A. heliosa, A. hoffmannii, A. jujuyana, A. kieslingii, A. kupperiana, A. mandigaensis, A. muscula, A. narvaecensis, A. nitida, A. nogalensis, A. patericalyx, A. perplexa, A. pseudodeminuta, A. pseudominuscula, A. pulchella, A. pulvinosa, A. robustispina, A. rubiginosa, A. simoniana, A. spegazziniana, A. spinosissima, A. tamboensis, A. vallegrandensis, A. vulpina, A. wahliana, A. walteri). Samotná typová A. deminuta (Web.) Backeb. nebola súčasťou výskumu;

  • Rebutia deminuta Berger 1929
descr.: A. Berger, Kakteen, p.197, 1929
IPNI (IK) - R. deminuta A.Berger -- in Kakteen, 197, 345 (1929).
adnot.: presnejší popis (užšie ponímanie druhu)
typ.: # ? (ako Weber 1904 ?)
sign.: Donald, p.87 - tvorí väčšie skupiny s krátko valcovitými telami, až 60mm dlhými, 40mm širokými. Tŕne biele, hnedo zašpicatené alebo celé hnedé, až 6mm dlhé. Kvet 30-35mm široký, 30mm dlhý, šarlátovo červený až červený. Receptákulum uzko rúrkovité. Okvetie kruhovito otvorené, s nitkami v pravom uhle od jeho roviny.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1929 #)
foto 2.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R1)
(R. deminuta);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1114m.jpg
foto 2.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. deminuta) 1114;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1114.jpg
foto 2.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - deminuta - al)
(R. deminuta) 1114;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1114.jpg
Comment.:
foto 3.: Petr Vojan in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 3.: P. Vojan in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 3.: P. Vojan in Jan's Cact Page,, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. derminuta - deminuta; P.Vojan);.....V prílohe - Vanecek @/ deminuta_z.jpg
foto 4.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Deminuta);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_deminuta.jpg
foto 4.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Deminuta) detail
Comment.:
foto 5.: Willy Bovis in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. deminuta) id=102614;.....V prilohe - Bovis @/ Wb_w0079.jpg
Comment.: pozri podobný snímok pod menom deminuta v. pseudominuscula
foto 6.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc. Mesa Garden & other: Lodé 99 S-1066 (R. deminuta; JL 1676+BAR);  Rus 2000 R (R. deminuta);   SeedS 2000 (R. deminuta); MG 2000 S-1193.5, R-1193.5 (R. deminuta) clustering small heads, sharp brown sp.;  SGC 2000 R-61544 (R. derminuta) 445.00 !!;  SGC 2000 R-61879 (R. sp. aff. deminuta);
  • Rebutia deminuta (Weber)* Berger 1929 var. deminuta
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.19, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. deminuta a variety)
adnot.: *dat. comb. autor (Weber) Berger - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem11.htm) & Rod Rebutia 1997 - použité v členení gen. Rebutia  - series Deminuta, R. deminuta, 15. v. deminuta, 15a. v. pseudominuscula
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. deminuta var. pseudominuscula - kvety trochu väčšie, šarlátovo červené, o niečo väčšie tŕne a vyššie telo.

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 8. Deminuta, species 15.

adnot.: Šída, 1997 - Ako vedúci druh radu Deminuta uvádza Rebutia deminuta (Web.) Berger 1929 (var. deminuta);

bas.: Echinopsis deminuta Weber 1904

descr.: F. A. C. Weber, Bulletin Mus. Hist. Nat. Paris, 1904
IPNI (GCI) - Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) 10: 386. 1904
IPNI (IK) - Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) 1904, 386.
typ.: /coll.:? #, Argentína, prov. Tucuman, Trancas/
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Reg. Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia deminuta (Web.) Br. & R.;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
nom.: [deminúta], podľa rel. charakteru rastu, lat. deminuo - umenšenie, úbytok; deminutus - zmenšený; relat. - umenšený, zmenšený Echinopsis.

syn 1.: Echinocactus deminutus (Web.) Gürke 1905

comb.: M. Gürke, Notizblätt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem, #, 1905
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.

syn 2.: Aylostera deminuta (Web.) Backeb. 1935* 1936

comb.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus-ABC, #, 1935  / Kaktus-ABC, 274, 1935 /
IPNI (GCI) - deminuta (F.A.C.Weber) Backeb.
IPNI (GCI) - deminuta (F.A.C.Weber) Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 274. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - deminuta (F.A.C.Weber) Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 274. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: *dat. public. rok. 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/dem11.htm, Rod Rebutia 1997 >)
Fearn & Pearcy 1981 - "A. deminuta = R. deminuta";
Anderson, 2001 (dat. - Reg. Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia deminuta  (Web.) Br. & R. (pozri - Aylostera deminuta Br.et R. 1923);
sign.: Backeb., KL 66, p.70 - Telo do 6cm výšky a priemeru, bohato odnožujúce, listovo zelené; Bradavice postavené v 11-13 radoch; Tŕňov do asi 10-12, biele, hnedošpicaté až celkom hnedé, jemné, 6mm dlhé; Kvet 3cm dĺžky a priemeru, tmavo oranžovo červený; Lôžko s bielymi tŕňmi. - Sev. Argentína (Trancas).
foto 1.: Rudolf Šubík in J. Jelínek, O kaktusech, 1980, p.146;
(A. deminuta);.....V prílohe - Jelinek @/ deminuta.jpg
Comment.:
foto 2.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. deminuta);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: = (char. pseudominuscula)
merc. Chrudim & other: ChK 87p244-95p244.00 (A. deminuta);   ChK 88j11,90jR12, 91jR17 (A. deminuta);  Fed 95 R-203 (A. deminuta);  DKE 98 S-77 (A. deminuta);   Rus 2000 R (A. deminuta);   C-HBR 2001 S-6/07D (A. deminuta);   KK-DK 2001, 2002 S-6.8, S-6.54 (A. deminuta);
merc. Uhlig & other: Haage 99 R (A. deminuta);  SGC 2000 R-60293, 60302 (A. deminuta)74.50;  U 2001 S (A. deminuta; Material Krainz-Mc.Intosh) Blüte rot;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00047 (A. deminuta);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. deminuta);

colls.?: (Weber typ);
colls. Frič: Frič 512 (Echinorebutia deminuta);
colls. Kníže: KK 847 (deminuta f. Narvaez, ?? -> fiebrigii);
colls. Wahl: RW 596 (= ?);
colls. Charles: GC 161.03;
colls. Preston-Mafham: PM 309;
colls. Klaasen: S 454 (deminuta -> xanthocarpa ?), S 2425 (deminuta -> spegazziniana sanguinea);


collp.: Šuba, KE - (orig. M. Fedoročko, BA 95 R-203 - Aylostera deminuta); ---> pseudominuscula, WR 11 ?

sign.: Kvet postupne 20 až 25mm široký a dlhý, otvárajúci sa na slnku do roviny; Kv. lôžko 3mm priemer, štetinaté; Kv. rúrka rovná, asi 15mm dlhá, 2,5mm hrubá; Kv. lôžko a dolná časť kv. rúrky zelené, rúrka vyššie červenkastá až tmavo ružovofialová; Okv. lístky lesklé, kopijovité, niekedy tupé s krátkou špičkou alebo zárezom; Vnútorné (9) sýto červené, postupne blednúce, široké asi 5mm; Vonkajšie (5) tmavo fialovočervené až rubínové, nevyvinuté zelené; Čnelka hrubá, zelenkastá, hore svetlejšia; Blizna biela, 6 ramien v úrovni najvyšších prašníkov; Nitky biele; Prašníky žlté; (foto 1. - prvý deň).
sem.x: 1998
foto 1.: Šuba, 7039/33-1996-5-12;.....V príl. - Suba96_7039\deminuta_95FED.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 93p244.0 - A. deminuta; 1 - P. Pavlíček, Chrudim); --- ?
Šuba, KE - (orig. ChK 94p244.00 - A. deminuta; 1 - P. Pavlíček, Chrudim); ---> spegazziniana ?

adnot.: Šuba - identická rastlina predávaná ChK od iných dodávateľov, v roku 1994 ako A. pseudodeminuta (v zmesi spolu s A. nivea a pseudodeminuta v. schneideriana); v roku 1995 ako A. coarctata (v čudnej zmesi s N. odorata); v roku 1996 ako A. spegazziniana ! (posledná korekcia?).
sign.: Šuba - povrchne zodpovedajú Donaldovej charakteristike R. deminuta. Púčik rel. malý, špicatý, tmavo hnedozelený;
sem.x: 2004
foto 1.: Šuba, 7322/15-2001-6;.....V prílohe - Suba01_7322\deminuta_mix_Ch.jpg
Comment.: Identické rastliny zo semien ChK šírené pod rôznymi menami, vľavo - A. deminuta, hore - "A. spegazziniana", vpravo - "A. pseudodeminuta".

derminuta
(pozri - deminuta ?)

Rebutia derminuta.....(hort. mut. ?.)

adnot.: Preklep v katalógu Stenasa (SGC 2000). Takto pomenovaná rastlina mala uvedenú cenu 445,-SEK, t.j. asi 2225,-SK ! Neskôr sa rovnaké meno objavilo aj na stránkach Rebutialand 2006 (Agocs / agy.kaktus.hu) a Jan's Cact Page, 2005 (Vaněček / kaktus.beacon.cz).

 top of page